Asylsøgere begår næsten dagligt sexovergreb i Tyskland

En helt ny dimension af forråelse og vold er asylsøgeres overgreb nytårsnat i Köln og andre tyske byer blevet kaldt. Men der findes utallige andre eksempler på, at kvinder og børn på asylcentre og ude i det tyske samfund er blevet ofre for flygtninge og migranter

Tegning. Morten Voigt
Tegning. Morten Voigt.

Mange kvindelige flygtninge søger til Tyskland, fordi de drømmer om et liv i tryghed og sikkerhed, men adskillige må efter kort tid sande, at deres flugt har været en rejse fra asken ind i ilden.

Kvinderne er flygtet fra deres hjemlande for at undgå voldtægter og sexslaveri, men selvsamme rædsler kan også vente på dem i de tyske asylcentre.

”Jeg går ud fra, at der finder seksuelle voldshandlinger og overgreb sted i alle asylcentre, hvor mennesker lever under trange forhold, og at også børn bliver misbrugt. Vi har ingen tal over omfanget af seksuelle overgreb, men der er helt klart tale om en stigende tendens. Vi får kendskab til stadigt flere tilfælde og går ud fra, at det korrekte tal er langt højere, og at mange ofre slet ikke går til politiet af frygt for konsekvenserne,” siger Johannes-Wilhelm Rörig, der er den tyske forbundsregerings misbrugsdelegerede, til den protestantiske ugeavis Sonntagsblatt.

Det samme mener Barbara Helfrich, informationsmedarbejder ved en social velgørenhedsorganisation i Hessen. Hun siger til avisen Westfalen-Blatt, at kun få kvinder går til politiet.

”Mange kvinder har dårlige erfaringer med politiet i de lande, hvor de kommer fra, og de er bange for, at det kan skade deres chancer for at få asyl, hvis de melder overgrebene,” siger hun.

De tyske medier har over de seneste måneder bragt flere beretninger om, hvordan kvinder og børn nærmest har status som fredløse på asylcentrene: De tør kun sove med alt tøjet på i de overfyldte haller, de går ikke på toilettet om natten af frygt for at blive voldtaget på vejen derhen, og hvis de vover at tage et brusebad, risikerer de ligeledes at blive voldtaget.

Fire sociale velgørenhedsorganisationer gjorde allerede i august 2015 politikerne opmærksomme på overgrebene i et brev, som de sendte til delstatsregeringen i Hessen. I brevet klagede de over, at flygtningekvinder og -børn i stigende grad blev udsat for voldtægter og seksuelle overgreb, og at de i nogle tilfælde også blev ofre for tvangsprostitution.

”Det skal siges meget klart: Der er ikke tale om enkelte tilfælde,” hed det i brevet.

Nogle kommuner er derfor begyndt at oprette asylcentre udelukkende for kvinder, men størstedelen af de kvindelige asylsøgere må fortsat bo i de store flygtningecentre sammen med hundredvis af mænd.

Politiet er meget tilbageholdende med at offentliggøre informationer om sexovergreb, når gerningsmændene er asylsøgere, fordi man frygter, at højreekstremistiske grupper som det nynazistiske NPD eller islamfjendtlige organisationer som Pegida skal misbruge informationerne til propaganda.

Til avisen Westfalen-Blatt siger politiinspektør Bernd Flake fra byen Lippe, at politiet fortsat vil holde fast i kursen om ikke at informere offentligheden, når det drejer sig om gerninger, der har fundet sted i asylcentrene.

Samme linje følger politiet i mange byer også, når ofrene er tyske kvinder og børn. For eksempel skal asylsøgere flere gange have overfaldet tyske kvinder i Magdeburgs gader, men politiet nægter at informere offentligheden om gerningsmændenes nationalitet.

De meget omtalte sexovergreb, der fandt sted på hundredvis af kvinder nytårsaften i blandt andet storbyen Köln, har ganske vist skabt stor opmærksomhed om mandlige asylsøgeres syn på kvinder og sex, men problemet har eksisteret meget længere.

Allerede i foråret 2015 nægtede for eksempel diskoteker i byen Ingolstadt at lukke mandlige flygtninge og migranter ind, efter at de flere gange havde overgramset og chikaneret kvindelige gæster. Mændene fik først adgang til lokalerne igen, da de blev ledsaget af tyske socialpædagoger, som kunne vise dem, hvordan man opfører sig korrekt.

De seneste uger har sexovergreb fundet sted i en række svømmehaller landet over, og derfor er flere badeanstalter ligeledes begyndt at forbyde mandlige flygtninge og migranter adgang.

For første gang har det tyske politiets øverste chef, forbundspolitiets direktør Dieter Romann, været meget åben i et interview i avisen Bild. Han siger til avisen, at der i gennemsnit registreres 130 sexovergreb om dagen i Tyskland, og at der næsten hver dag er flygtninge blandt gerningsmændene.

”Der er tale om lovovertrædelser i samme stil som dem, der fandt sted i Köln nytårsaften. Forbundspolitiet forsøger med alle midler døgnet rundt alle årets 365 dage at opklare forbrydelserne,” siger han.

Indtil nu har forbundspolitiet kun offentliggjort samlede tal for året 2014, hvor der blev begået 46.982 seksuelle overgreb og krænkelser af cirka 33.100 gerningsmænd. Heraf var 6100 ikke tyske statsborgere, hvilket svarer til 18 procent.

Nordafrikanere, hvoraf de fleste ikke har store chancer for at opnå asyl, står ifølge politiets oplysninger for en stor del af sexovergrebene. Forbundsregeringen har derfor besluttet at fremskynde sagsbehandlingen af deres asylansøgninger, så de hurtigere kan udvises.

På lokalt plan er velgørenhedsorganisationer og kommuner også i gang med at udvikle projekter, der skal forebygge overgrebene. I nogle byer er myndighederne for eksempel begyndt at uddele informationsbrochurer på flere sprog, der skal oplyse flygtningene om, hvordan man opfører sig i overensstemmelse med tysk kultur.

De kraftigste reaktioner på overgrebene kommer ikke kun fra organisationer som Pegida eller NPD, men også fra flere flygtninge- og indvandrergrupper.

For eksempel forlanger medlemmer af Facebook-gruppen Syriske Flygtninge i Tyskland, at alle gerningsmænd straffes hårdt og der-efter smides ud af landet.

”Det er barbarisk. Disse forbrydere er tilbagestående,” lyder blot et par kommentarer fra syrerne.

En kendt professor i pædagogik Ahmet Toprak, der selv har tyrkisk indvandrerbaggrund, er enig i, at gerningsmændene skal straffes hårdere og hurtigere, men han gør samtidig opmærksom på, at straf ikke er nok til at hindre overgrebene. Han foreslår i ugeavisen Die Zeit, at der satses langt mere på forebyggelse.

”Integrationskurser kun-ne være det første sted, hvor flygtningene kan dis-kutere de forskellige køns-rollemønstre,” siger han til avisen.