Audiens på Christiansborg Slot

Dronning Margrethe holdt i går audiens på Christiansborg Slot, hvor biskoppen over Lolland-Falster Stift, Holger Jepsen fra Nykøbing F., takkede Dronningen for hendes tilstedeværelse ved stiftets 200-års-jubilæum den 6. juni.

Statsamtmand Bent Klinte, Viborg, samt generalmajor i hæren Karsten Jakob Møller, København, takkede for udnævnelse til kommandør af 1. grad, mens førstnævnte desuden var i afskedsaudiens.

Seks andre mødte op på slottet til afskedsaudiens:

Generalmajor i hæren Ulf Scheibye, Søllerød, oberst, midlertidig brigadegeneral i hæren Karl Erik Nielsen, Åbybro, brigadechef i Beredskabsstyrelsen Svend Behrens, Rungsted, oberstløjtnant i hæren Jørn Birkeland, Viborg, politimester i Horsens politikreds Troels Jørgensen, Horsens, og viceamtsskatteinspektør Jørgen Erik Galker, År- hus.

11 takkede Dronningen for udnævnelse: Kammerherre Peter Skak Olufsen, Struer, kommandør i søværnet Torben Ørting Jørgensen, København, fængselsinspektør i Nyborg Arne Tornvig Christensen, Hørsholm, overlæge i forsvarets lægekorps i hæren Jørn Guldhammer, Roskilde, oberstløjtnant i hæren Lars Seibæk, Skive, kontorchef i Undervisningsministeriet Ole Hvilson Larsen, Roskilde, oberstløjtnant i hæren Per Henrik Mikkelsen, Allerød, chefpolitiinspektør Knud Jørgen Hedegaard, Glostrup, chefkriminalinspektør Troels Ørting Jørgensen, Frederiksberg, provst for Frederiksværk Provsti i Helsingør Stift Birgit Jakobsen Hasselager, Søborg, retsassessor ved Retten i Store Heddinge Malika Joy Winter, København.

Oberst i hæren Werner Poul Kahle, Vipperød, takkede for kommandørkorset, mens følgende otte takkede for ridderkorset af 1. grad:

Konsulent i Statsministeriet Michael Borg-Hansen, København, oberst i flyvevåbnet Kurt Norup Refsgaard, Kokkedal, administrerende direktør i Danmarks Apotekerforening Anders Kretzschmar, Vanløse, bestyrelsesformand for Den Gamle By og Herregårdsmuseet Gammel Estrup Peter Jensen, Risskov, kontorchef i Udenrigsministeriet Karen Mette Holst, Frederiksberg, kontorchef i Udenrigsministeriet Kirsten Rosenvold Geelan, Lyngby, direktør i Nordea Danmark-Fonden Jørgen Høeg Pedersen, Hvalsø, og konsul i Mombasa Jørgen Horsbøl Nielsen, Mombasa.

For ridderkorset takkede bankdirektør i Nordea Bank Danmark Peter Schütze, Charlottenlund, koncernsekretariatschef ved DSB Lone Lindsby, Klampenborg, direktør i Dansk Industri Kim Graugaard, Maribo, administrerende direktør for Edeka Preben Svend Qvist-Sørensen, Vejle, rektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole René Larsen, Hvidovre, kontorchef i Statsministeriet Astrid Damgaard Ravnsbæk, Holte, oberstløjtnant i hæren Kristian Malver, Allerød, oberstløjtnant i flyvevåbnet Max Arthur Lund Thorsø Nielsen, Kokkedal, konsulent ved Farvandsvæsenet Anker Nissen, Allerød, journalist og forfatter Merete Wilkenschildt, Frederiksberg, præsident for World Breeding Federation for Sport Horses Jan Pedersen, Arden, direktør Leif Clemens Pedersen, Virgin Islands, laugsoldermand i Glarmesterlauget Poul Husmer, Frederikssund, formand for Dansk Ornitologisk Forening Christian Hjorth, Vinderup, souschef i Vejdirektoratet Jens Karsten Lützen, Skanderborg, major i flyvevåbnet Mogens Houman Sørensen, Værløse, og advokat Hans Levy, Birkerød.

For fortjenstmedalje i sølv takkede økonomidirektør ved KMD Kjeld Flemming Jensen, Greve, afdelingssygeplejerske ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Margrethe Gammel- gaard, Esbjerg, afdelingsleder på Aalborg Universitet Birthe Buus, Nørresundby, chefsergent i søværnet Bent Koop, Frederikshavn, forstander ved Skibbyhøj Bent Vestergaard Jensen, Skibby, chefsergent ved flyvevåbnet Ole Bang Hansen, Hvalsø, fuldmægtig ved Handelsskolen i Randers Grethe Heisøe, Randers, stedfortrædende stationsleder ved Forsvarsstaben John Ravn, Skovlunde, lægesekretær ved Bornholms Centralsygehus Lis Falk Schou, Rønne, ledende telefonist ved Odense Universitetshospital Finn Roland Pedersen, Odense, fuldmægtig i Hadsund Kommune Jane Rask, Hadsund, seniorsergent i flyvevåbnet Finn Robert Carlsen, Køge, kontorfuldmægtig ved Retten i Tåstrup Ellen Margre-the Korreborg Pedersen, Taastrup, farmakonom ved Amtssygehuset i Gentofte Else Margrethe Bjerre, Birkerød, bioanalytiker ved Amtssygehuset i Gentofte Birgit Marie Jensen, Lynge, laboratorietekniker ved Aarhus Universitet Bente Olsen, Århus, overassistent ved Forsvarsstaben Lene Holm, København, overlærer ved Korsvejens Skole Karl Johann Volfsberg Carstensen, Tårnby, forskningstekniker på Risø Johannes Steen Bang, Roskilde, sygehjælper ved Odense Universitetshospital Ingelise Rasmussen, Odense, vicevært i Københavns Amt John Daniel Andersen, København, plejer ved Sygehus Vestsjælland, Psykia-trisk Center Solveig Agnethe Johnsson, Asnæs, organist ved Sorø Klosterkirke Knud Peder Thomas Vad, Fjenneslev, plejer ved Psykiatrisk Center Glostrup Anne Brody, Glostrup, og korporal i hæren Preben Erik Olsen, Nørre Alslev.

Overværkfører i Grundfos Gert Nielsen, Bjerringbro, salgschef i Falck Danmark Frits Parly Andersen, Århus, og produktionsmester i Cheminova Villy Bjerreskov, Lemvig, takkede alle for belønningsmedaljen med krone.

Og for belønningsmedaljen takkede ingeniør i Icopal Henrik Suhr, Allerød, overassistent i Codan Forsikring Inga Ane Termansen, Roskilde, hovedkasserer i Vinderup Bank Lisbet Østergaard, Vinderup, bogbinder i Salogruppen Levinson+Johnsen+Johnsen Lis Mary Clausen, Brøndby, og journalist på Århus Stiftstidende Max Bendixen, Århus.

/ritzau/