"Børn skal have lov til at udfordre deres identitet og kønsroller"

Landets børnehavepædagoger skal rustes bedre til at tale med børnene om forskellige familieformer, og de stereotype ?kønsopfattelser af drenge og piger skal brydes, lyder budskabet fra Rosa Lund, Enhedslistens uddannelses- og familieordfører

Rosa Lund fra Enhedslisten.
Rosa Lund fra Enhedslisten. Foto: Katrine Emilie Andersen Denmark

Rosa Lund, hvad mener Enhedslisten med formuleringen Det sikres, at kønsdimensionen indgår i de relevante vidensområder i grundfagligheden i den nye pædagogaftale?

Meningen er, at der skal en kønsdimension ind i uddannelsen, så pædagogerne er bedre rustede til at hjælpe børnene med at udfordre deres identitet og kønsroller. Og at pædagogerne bliver bedre rustede til at tale med børnene om forskellige familieformer.


Er der behov for det?

Ja, det er der. Heldigvis har familiemønstrene ændret sig meget, så en familie ikke længere er en mor, en far og to børn. En familie er mange ting, det skal vi anerkende, og det skal pædagogerne være rustede til at tale med børnene om.

Hvad er målet med formuleringen?

At alle pædagoger ideelt set skal have redskaber til at håndtere børnene i det mangfoldige samfund, vi har, for jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver bedre til at acceptere forskellige familieformer.

I Sverige arbejder nogle børnehaver med det kønsneutrale hen i stedet for han og hun. Er det målet her?

Nej. Man må gerne sige han og hun. Aftalen handler udelukkende om at give ?pædagogerne nogle redskaber.

Er kønsopfattelsen som den burde være i de danske børnehaver?

Nej, for jeg synes ikke, at alle børnehaver har tidssvarende kønsrolleopfattelser. Det skal helst ikke være sådan, at drenge og piger i daginstitutionerne tænker, at de kun må gøre sådan og sådan som henholdsvis drenge og piger.

Mange steder arbejder man med det, men vi kan lige så godt give pædagogerne de rigtige redskaber fra start. Og når Lego og andre virksomheder producerer legetøj specifikt til drenge og piger, er det et signal om, at vi har et problem.

Er kønnet biologisk bestemt eller en konstruk-?tion?

Det er en længere diskussion. Selvfølgelig er der noget biologisk, men det er også en social konstruktion, når vi fra barnsben lærer, at drenge spiller fodbold, og piger leger prinsesser.

Det er skidt for børnene, for de skal have lov at være børn og udfordre deres identitet og kønsroller.De skal have frihed til at prøve ting af. Så det her handler ikke om, at drenge ikke må spille fodbold, og piger ikke må være prinsesser, men om at give børnene frihed.

Hvorfor er det skidt med lidt fastere definerede kønsroller?

Fordi børn skal have lov til at være børn. Vi skal se dem som børn og ikke som deres køn.

De skal have frihed til at finde ud af, hvem de er, for man skaber sin identitet som barn og teenager, og det skal man have frihed til at gøre.