Prøv avisen
Politisk set

Både minister og embedsfolk er ramt i landbrugssag

Hvis det ender med en bekræftelse af, at ministre og embedsfolk har manipuleret med data, betyder det næppe, at ministeren må gå. Snarere vil De Konservative have en genforhandling af landbrugspakken, skriver Tim Knudsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sagen om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) samarbejde med landbruget er ikke kun en belastning for ministeren, men styrker også en faldende tillid til embedsværket, mener politisk kommentator Tim Knudsen

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er i stormvejr. Men hvad handler det om? Her er et resumé:

Da Venstre dannede regering, frygtede mange, at dansk miljøpolitik ville blive banket tilbage, blandt andet fordi det gamle Miljøministerium blev splittet.

Man afgav samtidig planloven til Erhvervs- og Vækstministeriet. Det markerede, at landsplanlægningen skulle dreje sig om vækst ved blandt andet at fremme turisme og anden aktivitet i kystnære områder.

Miljøministeriet afgav også en lang række sager vedrørende affald, vandforsyning og spildevand til et nyt Energi-, Forsynings- og Klimaministerium med Lars Chr. Lilleholt (V) som minister. Klimaambitionerne skulle sænkes, men her var De Konservative ikke parate til at støtte regeringen. Lilleholt har også mødt kritik fra energibranchen og oppositionen.

De øvrige rester af Miljøministeriet sammenlagdes med det tidligere ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med Eva Kjer Hansen som miljø- og fødevareminister. Nu skulle miljø- og landbrugsinteresser gå op i en højere enhed.

Regeringens kritikere frygtede, at Eva Kjer Hansen i stedet undertrykte miljøhensynene. Hun nedlagde et strategisk sekretariat, som den tidligere socialdemokratiske fødevareminister Dan Jørgensen netop havde fået oprettet. Vel i høj grad for at tilgodesé andet end landbrugsinteresser.

Kjer Hansens og regeringens politik på miljøområdet ligger langt fra oppositionens. Det er så, hvad det er. Men hvis hendes politik heller ikke matcher med det konservative støttepartis grønne profil, kan hun risikere problemer.

En fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 blev dog gennemført af regeringen og dens støttepartier, fordi den ifølge ministeren lagde ”grunden til fornyet vækst i landbruget og giver et grønt plus til miljøet”, som det hed i ministeriets pressemeddelelse.

Oppositionen og miljøorganisationerne troede dog ikke ministeren. For regler om mindskning af kvælstof og fosfor i vandløb var lempet. Dyrkningsfri randzoner ved åer og vandløb var væk. Loftet over antal svin pr. hektar var hævet. Forbud mod gødskning og sprøjtning på beskyttede arealer var hævet.

De Konservative troede dog ministeren, og sagen gav først store dønninger i februar.

”Styret af landmænd” lød en overskrift i BT den 8. februar 2016. Anledningen var et ministerielt notat om en måde at rense vandløb, som tillod en bedre afledning af vand fra markerne. Mange landmænd var trætte af med mellemrum at få oversvømmede marker. Dele af notatet var skrevet af de store godsejeres særlige organisation Bæredygtigt Landbrug, der er brudt ud af landbrugets almindelige organisationsmønster.

Medier og politikere kappedes om at kalde Kjer Hansen for ”landbrugets hånddukke” og ”marionetdukke”.

Men det var kun begyndelsen: Miljøorganisationer indklagede ministeren for EU for at bryde med EU's miljøregler. Ministeren blev undsagt af universitetsprofessorer, som havde leveret data til ministeriet. De følte, at deres data var misbrugt af minister og embedsfolk, så det kom til at se ud, som om landbrugspakken ville gavne naturen mere, end tilfældet var.

Igen var embedsfolk beskyldt for at være mere politisk tjenstvillige end faglige. Ministeren ville indkalde forskerne til et møde, men undgik ikke at blive kaldt i et samråd og til en efterfølgende høring for at stå til ansvar over for Folketinget. Det er et gennembrud for tanken om høringer, som ellers er blevet undsagt af Venstre og Socialdemokraterne.

Hvis det ender med en bekræftelse af, at ministre og embedsfolk har manipuleret med data, betyder det næppe, at ministeren må gå. Snarere vil De Konservative have en genforhandling af landbrugspakken.

Men i givet fald bør sagen også munde ud i, at man sætter ind over for den dårlige faglige moral i ministeriet. Der er mange sager, hvor tilliden til embedsværket i ministerierne har vaklet. Senest har meningsmålinger ikke alene vist faldende tillid til den politiske klasse, men også til embedsfolk. Et af Danmarks helt store aktiver er ellers en høj grad af gensidig tillid.

Det kunne være på tide at tage et tværpolitisk initiativ til at kulegrave problemet med den faldende tillid til embedsværket.