Bandekonfliktens frontmænd er en indvandrerbande iført rockernes rygmærke

Den kriminelle bande Loyal to Familia (LTF) har de seneste måneder forgrenet sig ud i landet, hvor banden forsøger at hverve nye medlemmer og skaber utryghed for beboere i Aarhus og København. Bandekonflikten, der spidser til, er altovervejende et indvandrerfænomen. Og det vokser

Loyal to Familia lever af narkokriminalitet og afpresning. De sidste par måneder har banden forsøgt at hverve nye medlemmer samt spredt sig fra hovedstaden til andre dele af landet.
Loyal to Familia lever af narkokriminalitet og afpresning. De sidste par måneder har banden forsøgt at hverve nye medlemmer samt spredt sig fra hovedstaden til andre dele af landet. Foto: Jesper Mortensen/ritzau.

Tidligere holdt et par lokale rødder til ved Kraka Plads på Nørrebro i København. I dag er de erstattet af hårdkogte bandekriminelle med bandanaklædte dødningehoveder på trøjerne, lyssky forretninger, bilafbrændinger, hærværk og en aggressiv adfærd.

Sådan fortæller formand for beboerrepræsentationen ved Sigynsgade Martin Slott Hansen om Kraka Plads på Sigynsgade, der er et af den kriminelle bande Loyal to Familias (LTF) foretrukne tilholdssteder i København.

”Folk på gaden føler sig ikke længere trygge og går omveje for at undgå Kraka Plads. Det seneste stykke tid er det kørt helt af sporet med overfald på en civilbetjent og skudepisoder. Det er grænseoverskridende ikke at kunne føle sig tryg i sit eget hjem eller turde gå på gaden om aftenen,” siger han.

Loyal to Familia, der lever af narkokriminalitet og afpresning, har de seneste par måneder intensiveret forsøget på at hverve nye medlemmer og spredt sig fra hovedstaden til andre dele af landet. Særligt den vestlige del af Aarhus har siden slutningen af maj været plaget af skudepisoder, knivstikkerier og bandekonflikter.

I Tilst i Aarhus Vest har beboerne endnu ikke været ude for voldsomme episoder, som tilfældet har været i Bispehaven og Gellerup, fortæller Randi Smitsdorf, formand for beboerforeningen i Langkærparken i Tilst. Men LTF er hver dag til stede på byens torv, indtil politiet møder op, og bandemedlemmerne fordufter.

”De signalerer meget tydeligt udadtil, at ’her er vi’ og har en attitude af, at det er dem, der bestemmer,” siger Randi Smitsdorf.

Hvor Aarhus tidligere var præget af et kriminelt miljø, betød LTF’s indtog i maj måned, at der opstod en egentlig bandekonflikt i byen, siger Lau Thygesen, politiinspektør i Østjyllands Politi, der blandt andet har reageret ved at oprette visitationszoner i Aarhus Vest.

”Nogle af de kriminelle grupperinger, som tidligere levede en relativt anonym tilværelse og ikke synligt generede almindelige borgere, har måttet organisere sig i bander og tage kampen op med LTF for at modstå, at de overtog deres markedsandel og territorier. LTF ekspanderer og bygger sig op meget som en rockergruppering,” siger han.

LTF har sit ophav på Nørrebro i København, hvor den kriminelle bande ligeledes har intensiveret sin tilstedeværelse og rekruttering, fortæller politikommissær ved Københavns Politi Steffen Thaaning Steffensen. Udviklingen inden for de seneste par måneder med knivstikkerier og skyderier har været voldsom, banden har vokset sig større, og særligt i Sigynsgade, hvor LTF er massivt til stede, har beboerne klaget over deres adfærd.

Mens LTF har vokset sig større, er andre grupperinger i det københavnske bandemiljø opløst eller smeltet sammen i nye grupper, fortæller han. Og mens billedet, der tegner sig af det københavnske bandemiljø, er mudret, er beskrivelsen af LTF fra kilder i Københavns og Østjyllands Politi anderledes tydelig:

”Det er hovedsageligt voldsparate unge i begyndelsen af tyverne. De er synlige i gadebilledet og markerer tydeligt deres støtte til gruppen. Der er både etniske danskere og indvandrere, men som i flere andre bandegrupperinger er der i gruppen en overrepræsentation af indvandrere,” siger Steffen Thaaning Steffensen.

Medlemmerne i banderne kommer typisk fra socialt udsatte boligområder, siger kriminolog Poul Kellberg.

”Der er en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere, som man ser det i mange bander, hvor majoriteten kommer fra udsatte boligområder nederst i de sociale lag. Det er ikke et etnisk, men et socialt problem,” mener han.

LTF’s fremfærd følger i slipstrømmen på udviklingen i rocker- og bandemiljøet, hvor forskellen mellem de to typer kriminelle i de senere år er blevet mindre udtalt, siger Poul Kellberg. Selvom subkulturen er anderledes i de indvandrerdominerede bandemiljøer end i de danskdominerede rockergrupper, er det der, bander som LTF henter inspiration.

”Bander som LTF og Black Army er gået fra mere fragmenterede grupper af unge i socialt belastede boligkvarterer til organiserede, hierarkisk styrede bander, der har indoptaget rockergruppernes mekanismer som kodeks, kontingent og påklædning. LTF har en bedre organisering og mere kontrol med deres medlemmer end tidligere. De udvikler sig og bliver dygtigere med tiden, og derfor ser man dem også mere målrettet forsøge at rekruttere nye medlemmer,” siger han.

Netop forsøget på at hverve nye medlemmer er i løbet af foråret taget voldsomt til i København, siger Ole Lauridsen, konsulent for SSP, en samarbejdsenhed mellem kommunen, politiet og Kriminalforsorgen i København. De seneste par uger har en skoleleder fra Køge i Berlingske berettet om, hvordan bandemedlemmer fra LTF forsøgte at hverve medlemmer i skolegården. Og Københavns Politi er blevet underrettet om grillfester afholdt for at tiltrække nye medlemmer, hvor børn helt ned til ni-årsalderen har deltaget.

”LTF rekrutterer et større antal blandt fortrinsvis unge mænd særligt på Nørrebro, i Tingbjerg og på Amager. Jeg tror ikke, man kan tale om en decideret rekruttering af børn, men LTF snakker med børnene, og i de bydele, hvor sådan en gruppe markerer sig, vil det selvfølgelig være interessant for børnene. Ikke mindst fordi der er børn, som kender eller er i familie med bandemedlemmerne,” siger Ole Lauridsen.

SSP har i fællesskab med politiet foretaget hjemmebesøg hos mindst 61 unge, som menes at have været i kontakt med banden. Og skal bandeproblemet løses, kræver det en fælles indsats og et samarbejde mellem flere forskellige aktører, siger Anders Bo Møller, tværsektionel leder i Lokalpolitiet København.

”Politiet kan ikke løse det alene. Det er en opgave mellem kommune, politi og andre interessenter, som også kræver, at beboerne og forældrene i de områder, hvor LTF er massivt til stede, er med og samarbejder,” siger han.