Prøv avisen

Bankpakke-debat blev en teknisk omgang

Lovforslag L59 blev støttet af samtlige partier undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance."Vi går til det her kæmpe kompleks af et lovforslag med en stor skepsis, men vil i øvrigt forbeholde os at vente med at tage stilling, indtil vi har foretaget udvalgsarbejdet,” sagde Liberal Alliances erhvervsordfører, Ole Birk Olesen (til højre), der her ses i samtale med Liberal Alliances Joachim B. Olsen. – Foto: .

Førstebehandlingen af regeringens lovforslag om opfølgning på bankpakkerne var en kompliceret affære

Et minut inde i mødet i Folketingssalen blev det meget teknisk.

Det forslag, vi her har til førstebehandling, er et meget teknisk lovforslag. Og et forslag, som går ned i detaljen i forhold til en lang række lovgivninger og implementeringer af initiativer og forordninger fra EU. Det er meget teknisk og meget omfattende, sagde Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Anderledes ligetil havde det været med punkt ét på dagsordenen, som et minut tidligere havde trukket fuldt hus i folketingssalen. Folketingsmedlemmerne var dukket op for at stemme om forslag V18 til regeringen om at arbejde for bred international opbakning til omstillinger efter det arabiske forår.

Forhandlingerne om det forslag var overstået ved det forrige folketingsmøde, og forslaget blev vedtaget på ét minut. Derefter kunne størstedelen af folketingsmedlemmerne vælte ud af døren igen, og førstebehandlingen af lovforslag L59 til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og meget andet fra erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) kunne torsdag begynde.

Det drejede sig om en opfølgning på bankpakkerne. Blandt andet om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med værdipapirhandel, skærpede regler for bevillinger til direktører og bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter og en masse andet. Og teknisk blev det.

Der er tale om et lovforslag, som er relativt meget teknisk. Derfor giver det måske ikke meget mening, at alle vi ordførere går op og forklarer om detailting i det, fordi der simpelthen er så mange ting, der bliver blandet sammen, sagde Dansk Folkepartis Erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

Det var der bred enighed om.

Dette lovforslag skal ses som et meget teknisk, må man sige, bidrag til en regulering af den finansielle sektor, sagde De Radikales erhvervsordfører, Andreas Steenberg.

Under den tekniske snak spadserede en håndfuld venstreprofiler rundt og skæmtede om noget øjensynligt ikke særligt teknisk under kongelogen. Det er ofte tilfældet, at de ordførere, der skal være til stede under folketingsdebatterne, bliver holdt med selskab af en håndfuld folkevalgte, som ikke har forladt salen efter den forudgående debat, eller som bare er mødt op for at hænge ud.

Lovforslag L59 blev støttet af samtlige partier undtagen Enhedslisten, som ikke havde en ordfører på plads i salen, og Liberal Alliance, hvis officielle holdning er, at finanskrisen ikke er forårsaget af for lidt regulering af banksektoren.

Vi går til det her kæmpe kompleks af et lovforslag med en stor skepsis, men vil i øvrigt forbeholde os ret til at vente med at tage stilling, indtil vi har foretaget udvalgsarbejdet, sagde Liberal Alliances erhvervsordfører, Ole Birk Olesen.

Udvalgsarbejdet består i, at lovforslaget efter de indledende drøftelser af de store linjer ved førstebehandlingen bliver sendt videre til det relevante folketingsudvalg. I dette tilfælde Erhvervs-, vækst og eksportudvalget.

Når ingen yderligere ordførere har bedt om ordet, bliver forslaget sendt videre.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Erhvervs- vækst og eksportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget, sluttede Folketingets formand Mogens Lykketoft (S) og gik videre til førstebehandlingen af et lovforslag om ændring af søloven.

mcghie@k.dk