Prøv avisen

Bedre patientstøtte på vej

Psykologiske og eksistentielle spørgsmål skal fylde mere i hjælpen til patienter på landets sygehuse. Det skal et videns-center, der åbner i dag, sikre Foto: .

Psykologiske og eksistentielle spørgsmål skal fylde mere i hjælpen til patienter på landets sygehuse. Det skal et videns-center, der åbner i dag, sikre

Hvordan føles en diagnose på sjælen? Og hvordan forholder vi os som mennesker til sorg og smerte? Det er spørgsmål, som ifølge et hold af eksperter ved Rigshospitalet i København er relevante, men til tider oversete i sundhedsvæsenet.

Derfor åbner et nyt tværfagligt videnscenter i dag på hospitalet. Det skal samle de tilbud, der allerede findes, formidle det landsdækkende og igangsætte nye. Det handler for eksempel om, hvordan mænd og kvinder tackler en indlæggelse forskelligt, og hvad musik kan betyde. Der skal være oplysninger om støttesamtaler med psykologer og præster og hjælp til de pårørende.

LÆS OGSÅ: Patientforløb skal skræddersyes

Det forklarer Carolina Magdalene Maier, sociolog og daglig leder af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte. Centret skal særligt arbejde med den psykologiske, psykosociale, eksistentielle og religiøse støtte.

Det danske sundhedsvæsen er ikke langt fremme på området. I dag er den støtte, der tilbydes, meget afhængig af, på hvilken afdeling og på hvilket hospital patienten er indlagt, siger hun.

Det er Christian Busch, som er hospitalspræst ved Rigshospitalet og initiativtager til centret, enig i.Pressen fortæller om sager med utilfredse patienter, hvor det ikke handler om medicinske fejl, men om mangelfuld kommunikation. Patienter og pårørende har forventninger, som sundhedsvæsenet ikke altid kan indfri, siger han og forklarer, at sygdom ofte udløser et eksistentielt og nogle gange et religiøst chok.

Tidligere henvendte vi os til vores sociale netværk, men det er blevet tydeligt for mig, at man i dag vender sig mere mod det offentlige. Jeg mener ikke, at sundhedsvæsenet skal imødekomme alt, men vi skylder patienterne, de pårørende og personalet at have viden om, hvad der kan tilbydes, siger Christian Busch.