Behov for dobbelt så mange pladser på hospicer

Vi skal have dobbelt så mange hospicepladser, så også andre døende end kræftpatienter kan få adgang til specialiseret pleje. Sådan lyder internationale anbefalinger. Danske eksperter er enige

Anker Fjord Hospice ved Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord.
Anker Fjord Hospice ved Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord.

Som det er i dag, modtager landets 17 hospicer stort set kun kræftpatienter. Men det bør der gøres op med, mener en række eksperter. Også døende hjerte- og lungepatienter bør have mulighed for at ende livet på hospice.

"Jeg har længe undret mig over, hvorfor det er vigtigt, at netop de kræftsyge bliver plejet og passet og kommer til at dø værdigt på hospice. Hvad med alle andre svært lidende patienter? Døende med for eksempel lungesygdomme og sklerose får slet ikke den her opmærksomhed," siger Susan Rydahl Hansen, forskningsleder ved forskningsenheden for klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital, som forsker i pleje af patienter med kroniske lungesydomme

Det samme lyder fra centerleder på Palliativt Videnscenter, PAVI, Helle Timm.

"Kriterierne for at visitere patienter til hospice kan lige så vel gælde for andre patientgrupper, men det er traditionelt kræftpatienter, der optager pladserne. Og der er ikke nogen gode argumenter for, at det er sådan," siger Helle Timm.

I 2014 er antallet af hospicepladser i Danmark oppe på 250.

Men hvis man skal inddrage andre patientgrupper, bliver der behov for dobbelt så mange hospicepladser i Danmark, anslår Hospice Forum Danmark, med henvisning til helt nye europæiske anbefalinger på området fra EAPC – det europæiske selskab for palliation:

"I for eksempel USA og England tager man i langt højere grad patienter ind med andre diagnoser. Det er utopisk, at alle døende skal have mulighed for at komme på hospice. Men den fantastiske kvalitet, der er på et hospice, skal flere have del i. Og mennesker, som lider af for eksempel KOL eller hjertekarsygdomme, kan jo have behov for netop den specialiserede tværfaglige indsats, man kan give på et hospice. Det er jo ikke alene patienterne, men også deres pårørende som har glæde af det," siger formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk.

Nogle af dem, der dør i stort antal på hospitalerne på almindelige hospitalsafdelinger, er patienter med lungesygdommen KOL. Direktør i Danmarks Lungeforening Anne Brandt undrer sig over, at ikke flere af dem får mulighed for at komme på hospice:

"Undersøgelser viser, at KOL-patienter har mindst lige så mange fysiske og psykiske mén som for eksempel lungekræftpatienter, men modtager langt færre palliative ydelser end lungecancerpatienterne. Vi er 10-15 år bagefter på dette område i forhold til England og Canada. Der er slet ingen tvivl om, at hospicetilbud helt klart er oplagt til de kroniske patienter," siger hun.

Helle Timm peger dog på, at mere specialiseret palliativ indsats til andre grupper end kræftpatienter ikke nødvendigvis kalder på behov for flere hospicepladser. Palliative team eller andre specialister kunne også sættes ind.

Det er Nicolai Kirkegaard enig i. Han er sygeplejerske af uddannelse og har netop skrevet en masterafhandling om palliation til KOL-patienter. Han har i 13 år som sygeplejerske kun været med til at sende en enkelt KOL-patient på hospice.

"Jeg tror ikke, det er fordi hospicer ønsker det sådan, men de har ikke haft kapaciteten. Og fokus har bare været entydigt på kræft. Politisk set er der mere prestige i at snakke om hjertesygdomme og kræft, end at snakke om KOL som i manges øjne er en selvforskyldt sygdom."

vaaben@k.dk