Prøv avisen

Bekymring: Frivillige kan ikke klare professionelles socialopgaver

Socialpædagogerne, Rådet for Socialt Udsatte, Kirkens Korshær og LOS værdsætter organisationernes frivillig arbejdskraft, men de frygter, at forherligelse af frivillighed kan skade det professionelle arbejde med hjemløse og udsatte børn og unge. Foto: Nils Meilvang

Det nytter ikke, at frivillige gøres til unik arbejdskraft på det sociale område, lyder det fra organisationer. Kritikken retter sig mod regeringens 2020-plan

De flere hundredetusinde danskere, som udfører frivilligt arbejde, er fremhævet ganske tydeligt i regeringens netop lancerede Alle skal med-plan for socialt udsatte. I planen, som løber frem til 2020, lyder det:

Det frivillige Danmark og de mange tusinde danskere, der er engageret i frivilligt socialt arbejde, spiller en væsentlig rolle i indsatsen over for socialt sårbare mennesker (...) De frivillige kan ofte bidrage med noget særligt. Det gælder i forhold til udvikling af nye løsninger i socialpolitikken, og de frivillige bidrager i høj grad til at forebygge social udsathed og etablere netværk omkring borgere (...).

I alt det positive ligger dog en faldgrube, mener både Socialpædagogerne, Rådet for Socialt Udsatte, Kirkens Korshær og LOS De sociale private tilbud. Godt nok værdsætter organisationerne frivillig arbejdskraft, men de frygter, at forherligelse af frivillighed kan skade det professionelle arbejde med hjemløse og udsatte børn og unge.

I Danmark har vi alle et medmenneskeligt ansvar for hinanden, og så har vi en institutionaliseret medmenneskelighed, hvor vi i fællesskab gør noget for de mest udsatte. Men over for hjemløse og udsatte børn er der behov for en professionel indsats, så vi kan ikke bare bytte én professionel medarbejder ud med tre frivillige. Den valutakurs findes ikke, siger Helle Christiansen, chef i Kirkens Korshær, som driver væresteder for hjemløse.

Jann Sjursen, formand i Rådet for Socialt Udsatte, tilslutter sig:

Frivillige er vigtige, men det er afgørende, at kerneydelserne i et velfærdssamfund leveres af professionelle. Jeg fornemmer, at der er en vis proportionalitet mellem lovprisningen af frivilli-ge og det faktum, at riget fattes penge. Det er ikke altid den bedste idé at inddrage frivillige mere på det her område.

I Alle skal med-planen, som hører under social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF), er der ikke afsat én eneste ekstra krone til de sociale mål, som planen opstiller. Eksempelvis at reducere antallet af hjemløse med 25 procent, så der højst er 4000 hjemløse danskere i 2020, og at andelen af 15-17-årige unge, der begår kriminalitet, skal falde med mindst 25 procent.

Annette Vilhelmsen forsikrer, at frivillige ikke skal erstatte professionelle på socialområdet.

De frivillige er vigtige, men jeg er samtidig meget opmærksom på, at der også er klare grænser, når det kommer til frivilliges indsats på velfærdsområderne. Kerneopgaverne i den offentlige service hverken kan eller skal erstattes af frivillige. Vi har dygtige og uddannede medarbejdere i den offentlige sektor, der skal give folk uddannelse, pleje, behandling og støtte. Det er rygraden i vores velfærdssamfund, og den skal vi ikke gå på kompromis med, skriver hun i en mail.

Fra forbundet Socialpædagogerne, hvorfra mange medlemmer arbejder med udsatte børn og unge, betoner formand Benny Andersen, at man er glad for de frivilliges indsats, som dog hverken kan eller skal erstatte den faglige og uddannede indsats, som driver de sociale tilbud. Og, pointerer han:

Man skal jo ikke tro, at frivilligt arbejde nødvendigvis garanterer besparelser. Det koster at engagere og lokalisere potentielle fremtidige samarbejdspartnere inden for frivillighedsektoren.