Prøv avisen

Beredskabet kæmper altid med tiden

DSB flagede i går på halv på Nyborg Station efter onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Den tragiske togulykke har aktiveret store dele af det danske beredskab. Når der sker en ulykke som denne, er politi-, sikkerheds- og sundhedsfolk bagud fra start, og det gælder om at indhente tabt terræn

Da Fyns Politi onsdag morgen modtog meldingen om, at der var sket en togulykke på Storebæltsbroen, var det en omfattende beredskabsplan, der trådte i kraft. Og da omfanget af ulykken stod klart, var politi og redningsarbejdere fra både det kommunale og statslige redningsberedskab mobiliseret og involveret i krisehåndteringen.

Der er mange arbejdsopgaver, der skal koordineres, og de skal løses hurtigt, når der er menneskeliv på spil. Derfor er det også et særdeles gennemtestet krisestyringssystem, der træder i kraft, når der sker det, som ikke må ske. Det fortæller Ulrik Keller, der er chefkonsulent og fungerende kontorchef for krisestyring hos Beredskabsstyrelsen. Her står man for at udarbejde den nationale beredskabsplan og for at afholde krisestyringsøvelser, der træner det nationale krisestyringsystem.

”Det er et velbeskrevet system med udførlige beredskabsplaner, der træder i kraft, når katastrofen sker. En ulykke som den, der skete på broen, omfatter flere niveauer i det samlede krisestyringssystem, og derfor er det afgørende, at de kan arbejde sammen. Derfor afholder man også øvelser, hvor hele krisestyringsystemes afprøves hvert andet år, så alle ved, hvad de skal gøre. Der er et sæt spilleregler ligesom på et fodboldhold og en opgavebeskrivelse for hver myndighed,” siger han.

Politiet har det overordnede ansvar for organiseringen i indsatsområdet og står også for opgaver som evakuering og afspærring. Det er sundhedsfolk, der skal tage sig af de tilskadekomne og iværksætte krisestøtte til dem, som også opholdt sig i toget, da det forulykkede. Teknikere og brandfolk har det tekniske ansvar for at afsikre toget og bane vejen, så redningsarbejdere kan komme til i de mest ødelagte dele af vognene. Og den første vigtige indsats er styret af tre indsatsledere fra en kommandostation på broen, der har hver deres sektoransvar, mens de forsøger at sikre de involveredes liv og helbred.

Samtidig var den lokale beredskabsstab samlet og agerede bagland for at koordinere indsatsen. Her står man blandt andet for at skaffe busser, der kan køre de passager, der ikke er kommet til skade, væk fra området og lys, når mørket falder på. Det er politiet, der har kontakt til de pårørende. I løbet af onsdagen trådte også statens kriseberedskab, der aktiveres ved større kriser og katastrofer i Danmark, til for at sikre koordinationen af den samlede sikkerhedsindsats, der også skulle håndtere risikoen for forhøjet vandstand, som stormen Alfrida førte med sig. De står også for at koordinere budskaberne til offentligheden.

Ulrik Keller forklarer, at de udførlige planer sikrer, at arbejdet går hurtigt i gang, når et beredskab aktiveres.

”Man er i sagens natur altid på bagkant i en ulykke som denne, for hændelsen er sket. Derfor er den store opgave at få indhentet den tabte tid. For indsatslederne ligger der et stort arbejde i at danne sig og holde et overblik over situationen,” siger Ulrik Keller.

Også lokalt bliver der jævnligt afholdt beredskabssøvelser, og netop på Storebæltsbroen har man gennemført årlige øvelser, hvor man har trænet scenarier som onsdagens for at kunne reagere hurtigt, hvis der skulle ske en ulykke på broen eller i tunnelen. Flere af passagererne på toget har da også udtrykt deres tilfredshed med, hvor hurtigt udrykningen nåede til ulykkesstedet og den efterfølgende håndtering af arbejdet.

Beredskabsplanerne indeholder en prioriteret liste over kerneopgaver, som skal løses. På listen er for eksempel krisekommunikation. Den indledende opgave er altid at sikre de tilskadekomnes liv og helbred, og derfra går man videre. Alligevel fandt man i de efterfølgende undersøgelser af toget i løbet af natten til i går yderligere to dødsofre i de ødelagte togvogne. Fyns Politi opjusterede derfor i går morges dødstallet til otte personer og oplyste, at der var tale om fem kvinder og tre mænd.

I nogle tilfælde kan forholdene gøre det umuligt at opdage dem tidligere, mener Ulrik Keller.

”Under forhold som dem i går bliver arbejdsopgaverne besværliggjort. Det har været nogle ekstremt svære arbejdsvilkår,” siger han.

Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg. – Begge fotos: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.