Biblioteker indbyder boghandlere til samarbejde

En helt ny type samarbejde mellem de trængte boghandlere og biblioteker kunne være med til at redde begge parter. Boghandlerne tøver dog

Boghandlerne syntes det er en oplagt idé at indgå et samarbejde med bibliotekerne, fordi der her kommer 36 millioner mennesker hvert år.
Boghandlerne syntes det er en oplagt idé at indgå et samarbejde med bibliotekerne, fordi der her kommer 36 millioner mennesker hvert år. Foto: Jakob Boserup Denmark.

Både antallet af biblioteker og boghandler falder drastisk i disse år, ikke mindst på grund af digitaliseringen, som gør det nemt at låne bøger via internettet og muligt at læse bøger direkte på computerskærmen. Men en ny idé kan måske være med til at vende udviklingen for begge parter: et samarbejde, hvor boghandlerne flytter ind på bibliotekerne, så man på den måde samler kræfterne for igen at få hold på danskernes vigende interesse for den trykte bog.

Jeg vil hermed gerne opfordre boghandlerne til at tage initiativet til et møde, hvor vi kan diskutere mulighederne i en alliance, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

LÆS OGSÅ: Kan biblioteker og boghandler leve under samme tag?

Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi ikke har gjort det for længst, idéen er jo helt oplagt, og den er velkendt i særligt USA. Mange af dem, der låner bøger, vil gerne eje dem efterfølgende. Der er også et stort marked i alle dem, der er trætte af at være på venteliste i månedsvis til de mest populære biblioteksbøger. Så kan bibliotekarerne jo pege på boghandlen og sige: Hvis du ikke vil vente, kan du købe bogen lige der.

Idéen har aldrig tidligere været diskuteret offentligt. Men også i Bibliotekarforbundet synes formand Pernille Drost, at den er glimrende. I dag er mange biblioteker i forvejen omdannet til kulturhuse med kommerciel cafédrift, så skridtet til også at rumme en boghandel burde ikke være så stort. Når det alligevel ikke er taget, skyldes det formentlig et historisk konkurrenceforhold mellem boghandlere og biblioteker. Og en tradition blandt boghandlerne for at ville klare sig selv. Men så må andre skubbe på, siger hun:

LÆS OGSÅ:
Biblioteker ruster sig til fremtidens udfordringer

Der er jo tale om to kernekulturinstitutioner, som både staten, kommunerne og det lokale erhvervsliv må have klare interesser i ikke uddør. Så det burde være muligt at finde en måde at gøre det på.

Også Bjarke Larsen, chefredaktør på bogbranchens magasin Bogmarkedet, er begejstret for idéen, som han kalder oplagt. For særligt boghandlerne er nødt til at prøve noget utraditionelt for at overleve, og bibliotekerne synes at være en af de mest oplagte samarbejdspartnere, fordi der her kommer 36 millioner mennesker hvert år, hvoraf de fleste er interesserede i bøger.

Der ligger selvfølgelig en reel fare i, at hvis man både kan købe og låne samme sted, så vælger mange den billige løsning. Men konceptet er værd at afprøve. Som situationen er nu, vil antallet af boghandlere være halveret om fem år, så branchen er nødt til at skabe sig et nyt liv, siger han.

LÆS OGSÅ: Antallet af selvbetjente biblioteker stiger kraftigt

I Boghandlerforeningen er direktør Olaf Winsløw mere forbeholden over den nye tankegang. Han vil dog ikke afvise den.

Hvis vi skal rykke ind i bibliotekerne, vil boghandler mange steder blive fjernet fra handelsstrøgene, fordi bibliotekerne ofte ligger lidt væk. Og det kan betyde tab af salg og vil være konkurrenceforvridende de steder, hvor der findes mere end en boghandler per bibliotek. Men lad os tale om det, siger han.