BILLEDSERIE: Danske statsministre

Se og læs om dem, der har regeret Danmark siden systemskiftet i 1901

Johan Henrik Deuntzer (1845-1918) - VenstreRegeringsperiode: 24. juli 1901 til 14. januar 1905Blev i 1901 den 18. regeringsleder i Danmark, og den første efter systemskiftet.Var også den første statsminister i partiet Venstres historie.
Johan Henrik Deuntzer (1845-1918) - VenstreRegeringsperiode: 24. juli 1901 til 14. januar 1905Blev i 1901 den 18. regeringsleder i Danmark, og den første efter systemskiftet.Var også den første statsminister i partiet Venstres historie.

Johan Henrik Deuntzer (1845-1918) - Venstre
Regeringsperiode: 24. juli 1901 til 14. januar 1905
Blev i 1901 den 18. konseilspræsident (daværende titel for statsminister) i Danmark, og den første efter systemskiftet.
Var også den første statsminister i partiet Venstres historie.

Jens Christian Christensen (1856-1930) - Venstre
Regeringsperiode: 14. januar 1905 til 12. oktober 1908
Måtte efter tre år gå af som statsminister, da hans justitsminister Peter Adler Alberti blev kendt skyldig i underslæb og dokumentforfalskning.
Han fortsatte dog i politik, blandt andet som forsvars- og kirkeminister.

Niels Neergaard (1854-1936) - Venstre
Regeringsperiode: 12. oktober 1908 16. august 1909
Blev i 1908 finansminister, men måtte samme år overtage regeringsposten. Er kendt som en politiker, der havde sin styrke i saglighed i højere grad end i det taktiske, politiske spil.

Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912) - Venstre
Regeringsperiode: 16. august til 28. oktober 1909
Blev allerede tilbudt regeringsembedet i 1901, hvilket han takkede nej til. I 1909 lod han sig overtale på grund af gruppestridigheder i Venstre, og blev dermed statsminister med Danmarks første mindretalsregering.
Måtte efter to måneder forlade posten som følge af en mistillidserklæring.
Er den eneste danske statsminister med katolsk baggrund.

Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale Venstre
Regeringsperiode: 28. oktober 1909 til 5. juli 1910
Var med til at stifte Det Radikale Venstre i 1905, som han blev den første formand for

Klaus Espen Berntsen (1844-1927) - Venstre

Regeringsperiode: 5. juli 1910- 21.m juni 1913
Er den danske politiker, der har siddet længst tid i Folketinget, i alt i 51 år.
Hans mest betydningsfulde indsats anses for at være den nye grundlov, som han fremsatte den 23. oktober 1912, og som blev vedtaget i 1915. Heri blev den privilegerede valgret til Landtinget ophævet.

Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale Venstre
Regeringsperiode: 21. juni 1913 til 29. marts 1920
Efter første verdenskrig mødte Zahles ministerie stor vrede fra oppositionen på grund af deres holdning til tyskerne, hvilket mundede ud i, at de blev afskediget af kong Christian 10 i 1920.

Carl Julius Otto Liebe (1860-1929) - Løsgænger
Regeringsperiode: 30. marts 1920 5. april 1920
Blev udnævnt regeringsleder af kong Christian 10. efter afskedigelsen af Zahle. Da Liebe og hans ministre af politisk opfattelse tilhørte højrefløjen, blev der talt om, at kongen havde begået statskup og generalstrejke. Kongen blev nervøs, og afskedigede derfor Liebe kort efter igen. Ministeriet Liebe blev derfor det kortest siddende ministerium i dansk historie.

Michael Petersen Friis (1857-1944) - Løsgænger
Regeringsperiode: 5. april 1920- 5. maj 1920
Efter afskedigelsen af Liebe udnævnte kong Christian 10. et upolitisk ministerium med accept fra alle Folketingets partier.
Trådte tilbage, da der blev udskrevet folketingsvalg.

Niels Neergaard (1854-1936) - Venstre
Regeringsperiode: 5. maj 1920-23. april 1924
Havde store udfordringer som statsminister efter påskekrisen i 1920 og under under efterkrigstidens finanskrise. Det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer.

Thorvald August Marinus Stauning(1873-1942) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 24.april 1924 - 14. december 1926
Blev den første danske, socialdemokratiske statsminister og var det i i sammenlagt 15 år og 9 måneder, hvilket er den længste regeringsperiode i det 20. århundrede.
Udnævnte også Danmarks første kvindelige minister, Nina Bang i 1924.

Thomas Madsen-Mygdal (1876-1943)- Venstre
Regeringsperiode: 14. december 1926-30. april 1929
Er i eftertiden mest kendt for at have sagt "Lad falde hvad ej kan stå", der opsummerede hans liberalistiske indstilling.

Thorvald August Marinus Stauning(1873-1942) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 30. april 1929 - 3. maj 1942
I modsætning til i mange andre lande lykkedes det regeringen at sikre stabilitet i det danske samfund under kriseårene, blandt andet med Kanslergadeforliget i 1933.
Til valget i 1935 opnåede Socialdemokratietat at få mere end 46 procent af stemmerne, hvilket partiet ikke har overgået siden.
Er kendt for sloganet "Stauning eller Kaos."

Vilhelm Buhl (1881-1954) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode 4. maj 1942 - 9.november 1942
Overtog statsministerposten efter Staunings død. Husket især for sin "sabotagetale i 1942, hvor han opfordrede befolkningen til at stikke danske sabotører.
Måtte gå af samme år, efter Christian 10. kom til at virke uforskammet over for Hitler, der derefter fik regeringen afskediget.


Erik Julius Christian Scavenius (1877-1962) - Det Radikale Venstre

Regeringsperiode: 9. november 1942 - 29. august 1943 (formelt til 5. maj 1945)
Blev stats- og udenrigsminister i 1942 med accept fra den tyske leder.
Under besættelsen spillede han en vigtig rolle i samarbejdet med tyskerne.
Som følge af befolkningens voksende skeptiske indstilling mod Tyskland og det danske samarbejde med tyskerne, stillede besættelsesmagten den danske regering et ultimatum, som den afslog den 29. august 1943. Herefter erklærede den tyske militære ledelse undtagelsestilstand, og regeringen ophørte med at fungere.

Vilhelm Buhl (1881-1954) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode 5. maj 1945 - 7. november 1945
Var efter d. 29. august 1943 i den regeringsløse tid den faktiske regeringsleder, og i 1945 blev han igen officielt statsminister i befrielsesregeringen.

Knud Kristensen (1880 -1962) - Venstre

Regeringsperiode: 7. november 1945 - 13. november 1947
Var med til at opbygge Venstres Ungdom.
Havde en stærkt national holdning i det sydslesvigske spørgsmål og kom efterhånden i modsætningsforhold til et flertal i Folketinget, og i 1947 måtte han trække sig efter et mistillidsvotum.

Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 13. november 1947 - 30. oktober 1950
Var varm tilhænger af det nordiske samarbejde og forsøgte forgæves at skabe et nordisk forsvarsforbund.

Erik Eriksen (1902-1972 ) - Venstre
Regeringsperiode: 30. oktober 1950 - september 1953
Huskes især for den nye grundlov i 1953, hvor Landstinget blandt andet blev afskaffet.

Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 30. september 1953 til 29. januar 1955.
Sad på posten som statsminister frem til sin død i 1955. Han blev den første præsident for Nordisk Råd i 1953, og døde af hjerteslag under et møde i Nordisk Råd i Stockholm i 1955.

Hans Christian Svane Hansen (1906-1960)- Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 1. februar 1955 - 21. februar 1960
Var med til at få Danmark ind i Nato i 1949 og stærk tilhænger af samarbejdet i Vesten.
Var i 1957 med til at indføre atomvåben på Thulebasen i Grønland.
Sad i Folketinget frem til sin død.

Viggo Kampmann (1910-1976)- Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 19. februar 1960-3. september 1962
Måtte efter flere alvorlige hjerteanfald fratræde som statsminister i 1962.

Jens Otto Krag (1914-1978) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 3. september 1962 -2. februar 1968
Er kendt for udtrykket: "Man har et standpunkt, til man tager et nyt", hvilket skyldtes, at han inden valget i 1966 udtalte, at han aldrig ville danne regering kun med SF.
Blev gift med skuespilleren Helle Virkner i 1959.

Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard (1920-1989) - Det Radikale Venstre
Regeringsperiode: 2. februar 1968 - 11. oktober 1971
Kom til magten efter valget i 1968, hvor Det Radikale Venstre fordoblede deres mandattal. Efter problemer med blandt andet et stigende skattetryk, mistede partiet dog flertal i Folketinget.

Jens Otto Krag (1914-1978) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 11. oktober 1971 til 5. oktober 1972
Arbejdede hårdt på at få Danmark med i EF, og da i lykkedes til en folkeafstemning i 1972, valgte han til stor overraskelse selv at gå af som statsminister

Anker Henrik Jørgensen (1922-) - Socialdemokratiet

Regeringsperiode: 5.oktober 1972 - 19.december 1973
Overtog statsministerposten i en vanskelig periode. Kritikken af velfærdsstaten voksede fra både venstre og højre side, og ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mistede partiet næsten en tredjedel af deres mandater.

Poul Hartling (1914-2000) - Venstre
Regeringsperiode: 19. december 1973 - 13. februar 1975
Dannede med 22 venstremandater den regering, der har haft danmarkshistoriens mindste opbakning bag sig. På grund af de mange nye partier, der kom ind i Folketinget ved det såkaldte jordskredsvalg, var der dog intet flertal imod regeringen.

Anker Henrik Jørgensen (1922-) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 13. februar 1975 til 10. september 1982
Var statsminister under oliekrisen, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemføre partiets reformpolitik. Derfor fokuserede han i stedet på en socialt afbalanceret krisepolitik, og trods store forskelle og dybe ideologiske modsætninger blandt Folketingets partier gennemførtes en række brede forlig.

Poul Holmskov Schlüter(1929- ) - Det Konservative Folkeparti
Regeringsperiode 10. september 1982 - 25. januar 1993
Blev i 1984 kåret som "Årets politiker i Norden".
Var medlem af Europa-Parlamentet fra 1994-1999 og vicepræsident 1994-1997.

Poul Oluf Nyrup Rasmussen (1943-) - Socialdemokratiet
Regeringsperiode: 25. januar 1993 - 27. november 2001 
Udfordrede i 1993 Svend Auken til posten
Overtog magten uden et folketingsvalg, da Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti valgte at skifte siden efter tamilsagen i 1993.
Blev med et rekordstort antal personlige stemmer valgt ind i Europa-Parlamentet, hvor han sad fra 2004-2009.

Anders Fogh Rasmussen (1953 -) - Venstre
Regeringsperiode: 27. november 2001 - 5. april 2009
Var den længstsiddende statsminister fra Venstre og den eneste, der har siddet i på posten tre valgperioder i træk.
Trådte tilbage som statsminister i 2009, da han blev udpeget til generalsekretær for NATO. En stilling, der betragtes som den højeste opnået af en dansk politiker.

Lars Løkke Rasmussen (1964-) - Venstre
Regeringsperiode: 5.april 2009 -
Overtog posten efter Anders Fogh Rasmussen. Før det var han finansminister.

Jens Christian Christensen (1856-1930) - VenstreRegeringsperiode: 14. januar 1905 til 12. oktober 1908Måtte efter tre år gå af som statsminister, da hans justitsminister Peter Adler Alberti blev kendt skyldig i underslæb og dokumentforfalskning.Han fortsatte dog i politik, blandt andet som forsvars- og kirkeminister.
Jens Christian Christensen (1856-1930) - VenstreRegeringsperiode: 14. januar 1905 til 12. oktober 1908Måtte efter tre år gå af som statsminister, da hans justitsminister Peter Adler Alberti blev kendt skyldig i underslæb og dokumentforfalskning.Han fortsatte dog i politik, blandt andet som forsvars- og kirkeminister.
Niels Neergaard (1854-1936) - VenstreRegeringsperiode: 12. oktober 1908 - 16. august 1909Blev i 1908 finansminister, men måtte samme år overtage regeringsposten. Er kendt som en politiker, der havde sin styrke i saglighed i højere grad end i det taktiske, politiske spil.
Niels Neergaard (1854-1936) - VenstreRegeringsperiode: 12. oktober 1908 - 16. august 1909Blev i 1908 finansminister, men måtte samme år overtage regeringsposten. Er kendt som en politiker, der havde sin styrke i saglighed i højere grad end i det taktiske, politiske spil.
Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912) - VenstreRegeringsperiode: 16. august til 28. oktober 1909Blev allerede tilbudt regeringsembedet i 1901, hvilket han takkede nej til. I 1909 lod han sig overtale på grund af gruppestridigheder i Venstre, og blev dermed statsminister med Danmarks første mindretalsregering.Måtte efter to måneder forlade posten som følge af en mistillidserklæring.Er den eneste danske statsminister med katolsk baggrund.
Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912) - VenstreRegeringsperiode: 16. august til 28. oktober 1909Blev allerede tilbudt regeringsembedet i 1901, hvilket han takkede nej til. I 1909 lod han sig overtale på grund af gruppestridigheder i Venstre, og blev dermed statsminister med Danmarks første mindretalsregering.Måtte efter to måneder forlade posten som følge af en mistillidserklæring.Er den eneste danske statsminister med katolsk baggrund.
Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 28. oktober 1909 til 5. juli 1910Var med til at stifte Det Radikale Venstre i 1905, som han blev den første formand for
Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 28. oktober 1909 til 5. juli 1910Var med til at stifte Det Radikale Venstre i 1905, som han blev den første formand for
Klaus Espen Berntsen (1844-1927) - VenstreRegeringsperiode: 5. juli 1910- 21.m juni 1913Er den danske politiker, der har siddet længst tid i Folketinget, i alt i 51 år.Hans mest betydningsfulde indsats anses for at være den nye grundlov, som han fremsatte den 23. oktober 1912, og som blev vedtaget i 1915. Heri blev den privilegerede valgret til Landtinget ophævet.
Klaus Espen Berntsen (1844-1927) - VenstreRegeringsperiode: 5. juli 1910- 21.m juni 1913Er den danske politiker, der har siddet længst tid i Folketinget, i alt i 51 år.Hans mest betydningsfulde indsats anses for at være den nye grundlov, som han fremsatte den 23. oktober 1912, og som blev vedtaget i 1915. Heri blev den privilegerede valgret til Landtinget ophævet.
Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 21. juni 1913 til 29. marts 1920Efter første verdenskrig mødte Zahles ministerie stor vrede fra oppositionen på grund af deres holdning til tyskerne, hvilket mundede ud i, at de blev afskediget af kong Christian 10 i 1920.
Carl Theodor Zahle (1866-1946)- Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 21. juni 1913 til 29. marts 1920Efter første verdenskrig mødte Zahles ministerie stor vrede fra oppositionen på grund af deres holdning til tyskerne, hvilket mundede ud i, at de blev afskediget af kong Christian 10 i 1920.
Carl Julius Otto Liebe (1860-1929) - LøsgængerRegeringsperiode: 30. marts 1920 - 5. april 1920Blev udnævnt regeringsleder af kong Christian 10. efter afskedigelsen af Zahle. Da Liebe og hans ministre af politisk opfattelse tilhørte højrefløjen, blev der talt om, at kongen havde begået statskup og generalstrejke. Kongen blev nervøs, og afskedigede derfor Liebe kort efter igen. Ministeriet Liebe blev derfor det kortest siddende ministerium i dansk historie.
Carl Julius Otto Liebe (1860-1929) - LøsgængerRegeringsperiode: 30. marts 1920 - 5. april 1920Blev udnævnt regeringsleder af kong Christian 10. efter afskedigelsen af Zahle. Da Liebe og hans ministre af politisk opfattelse tilhørte højrefløjen, blev der talt om, at kongen havde begået statskup og generalstrejke. Kongen blev nervøs, og afskedigede derfor Liebe kort efter igen. Ministeriet Liebe blev derfor det kortest siddende ministerium i dansk historie.
Michael Petersen Friis (1857-1944) - LøsgængerRegeringsperiode: 5. april 1920- 5. maj 1920Efter afskedigelsen af Liebe, udnævnte kong Christian 10. et upolitisk ministerium med accept fra alle Folketingets partier.Trådte tilbage, da der blev udskrevet folketingsvalg.
Michael Petersen Friis (1857-1944) - LøsgængerRegeringsperiode: 5. april 1920- 5. maj 1920Efter afskedigelsen af Liebe, udnævnte kong Christian 10. et upolitisk ministerium med accept fra alle Folketingets partier.Trådte tilbage, da der blev udskrevet folketingsvalg.
Niels Neergaard (1854-1936) - VenstreRegeringsperiode: 5. maj 1920-23. april 1924Havde store udfordringer som statsminister efter påskekrisen i 1920 og under under efterkrigstidens finanskrise. Det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer.
Niels Neergaard (1854-1936) - VenstreRegeringsperiode: 5. maj 1920-23. april 1924Havde store udfordringer som statsminister efter påskekrisen i 1920 og under under efterkrigstidens finanskrise. Det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer.
Thorvald August Marinus Stauning (1873-1942)-  SocialdemokratietRegeringsperiode: 24.april 1924 - 14. december 1926Blev den første danske, socialdemokratiske statsminister og var det i i sammenlagt 15 år og 9 måneder, hvilket er den længste regeringsperiode i det 20. århundrede.Udnævnte også Danmarks første kvindelige minister, Nina Bang i 1924.
Thorvald August Marinus Stauning (1873-1942)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 24.april 1924 - 14. december 1926Blev den første danske, socialdemokratiske statsminister og var det i i sammenlagt 15 år og 9 måneder, hvilket er den længste regeringsperiode i det 20. århundrede.Udnævnte også Danmarks første kvindelige minister, Nina Bang i 1924.
Thomas Madsen-Mygdal (1876-1943) - VenstreRegeringsperiode: 14. december 1926-30.april 1929Er i eftertiden mest kendt for at have sagt "Lad falde hvad ej kan stå", der opsummerede hans liberalistiske indstilling.
Thomas Madsen-Mygdal (1876-1943) - VenstreRegeringsperiode: 14. december 1926-30.april 1929Er i eftertiden mest kendt for at have sagt "Lad falde hvad ej kan stå", der opsummerede hans liberalistiske indstilling.
Thorvald August Marinus Stauning(1873-1942) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 30. april 1929 - 3. maj 1942I modsætning til i mange andre lande lykkedes det regeringen at sikre stabilitet i det danske samfund under kriseårene, blandt andet med Kanslergadeforliget i 1933.Til valget i 1935 opnåede Socialdemokratietat at få mere end 46 procent af stemmerne, hvilket partiet ikke har overgået siden.Er kendt for sloganet "Stauning eller Kaos."
Thorvald August Marinus Stauning(1873-1942) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 30. april 1929 - 3. maj 1942I modsætning til i mange andre lande lykkedes det regeringen at sikre stabilitet i det danske samfund under kriseårene, blandt andet med Kanslergadeforliget i 1933.Til valget i 1935 opnåede Socialdemokratietat at få mere end 46 procent af stemmerne, hvilket partiet ikke har overgået siden.Er kendt for sloganet "Stauning eller Kaos."
Vilhelm Buhl (1881-1954) - SocialdemokratietRegeringsperiode 4. maj 1942 - 9.november 1942 og 5. maj 1945 - 7. november 1945Overtog posten efter Staunings død. Husket især for sin "sabotagetale" i 1942, hvor han opfordrede befolkningen til at stikke danske sabotører. Efter 29.august 1943 var han i den regeringsløse tid den faktiske regeringsleder, og i 1945 blev han igen officielt statsminister i befrielsesregeringen.
Vilhelm Buhl (1881-1954) - SocialdemokratietRegeringsperiode 4. maj 1942 - 9.november 1942 og 5. maj 1945 - 7. november 1945Overtog posten efter Staunings død. Husket især for sin "sabotagetale" i 1942, hvor han opfordrede befolkningen til at stikke danske sabotører. Efter 29.august 1943 var han i den regeringsløse tid den faktiske regeringsleder, og i 1945 blev han igen officielt statsminister i befrielsesregeringen.
Knud Kristensen (1880 -1962) - VenstreRegeringsperiode: 7. november 1945 - 13. november 1947.Var med til at opbygge Venstres Ungdom.Havde en stærkt national holdning i det sydslesvigske spørgsmål og kom efterhånden i modsætningsforhold til et flertal i Folketinget, og i 1947 måtte han trække sig efter et mistillidsvotum.
Knud Kristensen (1880 -1962) - VenstreRegeringsperiode: 7. november 1945 - 13. november 1947.Var med til at opbygge Venstres Ungdom.Havde en stærkt national holdning i det sydslesvigske spørgsmål og kom efterhånden i modsætningsforhold til et flertal i Folketinget, og i 1947 måtte han trække sig efter et mistillidsvotum.
Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 13. november 1947 - 30. oktober 1950Var varm tilhænger af det nordiske samarbejde og forsøgte forgæves at skabe et nordisk forsvarsforbund.
Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 13. november 1947 - 30. oktober 1950Var varm tilhænger af det nordiske samarbejde og forsøgte forgæves at skabe et nordisk forsvarsforbund.
Erik Eriksen (1902-1972 ) - VenstreRegeringsperiode: 30. oktober 1950 - september 1953Huskes især for den nye grundlov i 1953, hvor Landstinget blandt andet blev afskaffet.
Erik Eriksen (1902-1972 ) - VenstreRegeringsperiode: 30. oktober 1950 - september 1953Huskes især for den nye grundlov i 1953, hvor Landstinget blandt andet blev afskaffet.
Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 30. september 1953 til 29. januar 1955.Sad på posten som statsminister frem til sin død i 1955. Han blev den første præsident for Nordisk Råd i 1953, og døde af hjerteslag under et møde i Nordisk Råd i Stockholm i 1955.
Hans Christian Hedtoft Hansen(1903-1955)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 30. september 1953 til 29. januar 1955.Sad på posten som statsminister frem til sin død i 1955. Han blev den første præsident for Nordisk Råd i 1953, og døde af hjerteslag under et møde i Nordisk Råd i Stockholm i 1955.
Hans Christian Svane Hansen (1906-1960)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 1. februar 1955 - 21. februar 1960Var med til at få Danmark ind i Nato i 1949 og stærk tilhænger af samarbejdet i Vesten.Var i 1957 med til at indføre atomvåben på Thulebasen i Grønland.Sad i Folketinget frem til sin død.
Hans Christian Svane Hansen (1906-1960)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 1. februar 1955 - 21. februar 1960Var med til at få Danmark ind i Nato i 1949 og stærk tilhænger af samarbejdet i Vesten.Var i 1957 med til at indføre atomvåben på Thulebasen i Grønland.Sad i Folketinget frem til sin død.
Viggo Kampmann (1910-1976)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 19. februar 1960-3. september 1962Måtte efter flere alvorlige hjerteanfald fratræde som statsminister i 1962.
Viggo Kampmann (1910-1976)- SocialdemokratietRegeringsperiode: 19. februar 1960-3. september 1962Måtte efter flere alvorlige hjerteanfald fratræde som statsminister i 1962.
 Jens Otto Krag (1914-1978) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 3. september 1962 -2. februar 1968Er kendt for udtrykket: "Man har et standpunkt, til man tager et nyt", hvilket skyldtes, at han inden valget i 1966 udtalte, at han aldrig ville danne regering kun med SF.Blev gift med skuespilleren Helle Virkner i 1959.
Jens Otto Krag (1914-1978) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 3. september 1962 -2. februar 1968Er kendt for udtrykket: "Man har et standpunkt, til man tager et nyt", hvilket skyldtes, at han inden valget i 1966 udtalte, at han aldrig ville danne regering kun med SF.Blev gift med skuespilleren Helle Virkner i 1959.
Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard (1920-1989) - Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 2. februar 1968 - 11. oktober 1971.Kom til magten efter valget i 1968, hvor Det Radikale Venstre fordoblede deres mandattal. Efter problemer med blandt andet et stigende skattetryk, mistede partiet dog flertal i Folketinget.
Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard (1920-1989) - Det Radikale VenstreRegeringsperiode: 2. februar 1968 - 11. oktober 1971.Kom til magten efter valget i 1968, hvor Det Radikale Venstre fordoblede deres mandattal. Efter problemer med blandt andet et stigende skattetryk, mistede partiet dog flertal i Folketinget.
Jens Otto Krag (1914-1978) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 11. oktober 1971 til 5. oktober 1972Arbejdede hårdt på at få Danmark med i EF, og da i lykkedes til en folkeafstemning i 1972, valgte han til stor overraskelse selv at gå af som statsminister
Jens Otto Krag (1914-1978) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 11. oktober 1971 til 5. oktober 1972Arbejdede hårdt på at få Danmark med i EF, og da i lykkedes til en folkeafstemning i 1972, valgte han til stor overraskelse selv at gå af som statsminister
Anker Henrik Jørgensen (1922-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 5.oktober 1972 - 19.december 1973Overtog statsministerposten i en vanskelig periode. Kritikken af velfærdsstaten voksede fra både venstre og højre side, og ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mistede partiet næsten en tredjedel af deres mandater.
Anker Henrik Jørgensen (1922-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 5.oktober 1972 - 19.december 1973Overtog statsministerposten i en vanskelig periode. Kritikken af velfærdsstaten voksede fra både venstre og højre side, og ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mistede partiet næsten en tredjedel af deres mandater.
Poul Hartling (1914-2000) - VenstreRegeringsperiode: 19. december 1973 - 13. februar 1975Dannede med 22 vestremandater den regering, der har haft danmarkshistoriens mindste opbakning bag sig. På grund af de mange nye partier, der kom ind i Folketinget ved det såkaldte jordskredsvalg, var der dog intet flertal imod regeringen.
Poul Hartling (1914-2000) - VenstreRegeringsperiode: 19. december 1973 - 13. februar 1975Dannede med 22 vestremandater den regering, der har haft danmarkshistoriens mindste opbakning bag sig. På grund af de mange nye partier, der kom ind i Folketinget ved det såkaldte jordskredsvalg, var der dog intet flertal imod regeringen.
Anker Henrik Jørgensen (1922-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 13. februar 1975 til 10. september 1982Var statsminister under oliekrisen, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemføre partiets reformpolitik. Derfor fokuserede han i stedet på en socialt afbalanceret krisepolitik, og trods store forskelle og dybe ideologiske modsætninger blandt Folketingets partier gennemførtes en række brede forlig.
Anker Henrik Jørgensen (1922-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 13. februar 1975 til 10. september 1982Var statsminister under oliekrisen, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemføre partiets reformpolitik. Derfor fokuserede han i stedet på en socialt afbalanceret krisepolitik, og trods store forskelle og dybe ideologiske modsætninger blandt Folketingets partier gennemførtes en række brede forlig.
Poul Holmskov Schlüter(1929- ) - Det Konservative FolkepartiRegeringsperiode 10. september 1982 - 25. januar 1993Blev i 1984 kåret som "Årets politiker i Norden".Var medlem af Europa-Parlamentet fra 1994-1999 og vicepræsident 1994-1997.
Poul Holmskov Schlüter(1929- ) - Det Konservative FolkepartiRegeringsperiode 10. september 1982 - 25. januar 1993Blev i 1984 kåret som "Årets politiker i Norden".Var medlem af Europa-Parlamentet fra 1994-1999 og vicepræsident 1994-1997.
Poul Oluf Nyrup Rasmussen (1943-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 25. januar 1993 - 27. november 2001 Udfordrede i 1993 Svend Auken til postenOvertog magten uden et folketingsvalg, da Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti valgte at skifte siden efter tamilsagen i 1993.Blev med et rekordstort antal personlige stemmer valgt ind i Europa-Parlamentet, hvor han sad fra 2004-2009.
Poul Oluf Nyrup Rasmussen (1943-) - SocialdemokratietRegeringsperiode: 25. januar 1993 - 27. november 2001 Udfordrede i 1993 Svend Auken til postenOvertog magten uden et folketingsvalg, da Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti valgte at skifte siden efter tamilsagen i 1993.Blev med et rekordstort antal personlige stemmer valgt ind i Europa-Parlamentet, hvor han sad fra 2004-2009.
Anders Fogh Rasmussen (1953 -) - VenstreRegeringsperiode: 27. november 2001 - 5. april 2009Var den længstsiddende statsminister fra Venstre og den eneste, der har siddet i på posten tre valgperioder i træk.Trådte tilbage som statsminister i 2009, da han blev udpeget til generalsekretær for NATO. En stilling, der betragtes som den højeste opnået af en dansk politiker.
Anders Fogh Rasmussen (1953 -) - VenstreRegeringsperiode: 27. november 2001 - 5. april 2009Var den længstsiddende statsminister fra Venstre og den eneste, der har siddet i på posten tre valgperioder i træk.Trådte tilbage som statsminister i 2009, da han blev udpeget til generalsekretær for NATO. En stilling, der betragtes som den højeste opnået af en dansk politiker.
Lars Løkke Rasmussen (1964-) - VenstreRegeringsperiode: 5.april 2009 -Overtog posten efter Anders Fogh Rasmussen. Før det var han finansminister.
Lars Løkke Rasmussen (1964-) - VenstreRegeringsperiode: 5.april 2009 -Overtog posten efter Anders Fogh Rasmussen. Før det var han finansminister.