Prøv avisen

Blå Kors bag ny metode mod unges hashmisbrug

Traditionelt har Blå Kors drevet væresteder og behandlingssteder hovedsagelig for alkoholikere, men som noget nyt går de nu også ind i kampen mod hash. Foto: .

Foreningen Blå Kors vil tilbyde unge misbrugere 10 dages døgnbehandling herunder samtaler og sport. Fagfolk jubler

En ny start på en tilværelse uden hash er for mange unge misbrugere ikke en selvfølge. Derfor opretter foreningen Blå Kors fra den 1. september behandlingsstedet Søndergård i Bjæverskov syd for København. Med en bevilling på 1,7 millioner kroner fra Socialministeriet vil unge mellem 15 og 25 år kunne få døgnbehandling i 10 dage. Gennem samtaler med pædagoger og sportslige aktiviteter vil de hjælpe unge til at stoppe misbruget.

LÆS OGSÅ: Mit hashmisbrug åd mig op

Ud over det nye behandlingssted i Bjæverskov har Blå Kors allerede oprettet to andre forskellige tilbud til hashmisbrugere i Vorbasse og i fængslet Kærshovedgård ved Ikast. Desuden har de et fjerde tilbud til unge hashmisbrugere på vej i Arden.

Traditionelt har Blå Kors drevet væresteder og behandlingssteder hovedsagelig for alkoholikere, men som noget nyt går de nu også ind i kampen mod hash.

Vi har ikke tidligere haft tilbud til hashmisbrugere, men fordi hash bliver stadig mere udbredt og skaber flere hashafhængige, oplever vi et stadig større behov for at brede vores tilbud ud til også at omhandle dem, siger generalsekretær i Blå Kors Christian Bjerre.

Idémanden bag behandlingsstedet Søndergård er en af landets mest anerkendte misbrugseksperter, Henrik Rindom. Han er speciallæge i psykiatri og har mange års erfaring med unges hashmisbrug.

Han har været med til at udvikle konceptet bag stedet, som tilbyder en ny måde at behandle på. Hvor behandlingstilbud typisk enten er ambulante eller månedlange ophold på døgninstitutioner, mener han i stedet, at 10 dage er tilstrækkeligt, når det sker som et led i en længerevarende ambulant indsats.

Det er et brud med de andre tilbud, der ellers gives, og det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det er min erfaring, at mange unge ville ønske, de kunne få et sådant ophold, og derfor afprøver vi det. Jeg tror, de fleste vil opdage, at det ikke er nødvendigt med længere behandling, fordi det for mange er lettere at stoppe med misbruget, end de tror, siger han.

Noget andet særligt ved behandlingsformen er, at de unge inden opholdet skal fortælle deres omgivelser, at de vil ud af misbruget.

Inden de igen sendes hjem, skal de lære at stå imod fristelsen til at vende tilbage i misbruget.

Planen er ikke, at de unge skal bryde kontakten til deres venner, men de skal i stedet lære at begå sig blandt dem som clean. Det er også meningen, at de efter opholdet skal have ambulant behandling i kommunerne.

Blå Kors nye indsats over for hashmisbrug er kærkommen, mener flere fagfolk. Ifølge Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet er behovet for hjælp mod hash stort. Han er netop ved at forske i, hvor mange unge der har et decideret hashmisbrug. Indtil videre er skønnet på baggrund af en tilsvarende amerikansk måling, at 15.000 til 20.000 af de helt unge danskere mellem 12 og 17 år har et misbrug af illegale stoffer.

Hvis det tal holder, og der fortsat som nu kun årligt er cirka 1000 unge under 18 år, som er i behandling, er der brug for en meget større indsats. Om det er døgnbehandling, vejledning eller kurser, er der under alle omstændigheder behov for et øget fokus, for vi har fat i et stort problem, siger han.

Sidste år var han med til at foretage en undersøgelse af, hvor mange kommuner der har tilbud til de helt unge hashmisbrugere. Resultatet viste, at kun omkring 33 kommuner har egne behandlingstilbud, mens resten af kommunerne sender de unge i behandling i andre kommuner.

Samtidig er der mange kommuner, som slet ikke eller i meget begrænset omfang giver hjælp til den her gruppe af unge. Det er et område, som i høj grad er i underskud, og mange af de tilbud, der findes, er meget begrænsede. Der er kommuner, som kun har fem eller 10 unge i behandling om året, og det matcher slet ikke behovet, siger han.

Henrik Rindom er enig og ryster på hovedet over, at der ikke bliver gjort mere:

Efter at det er blevet kommunernes ansvar at levere misbrugsbehandling, har de hverken haft råd til det eller kvalificeret personale. Værdien af den behandling, der mange steder findes, kan ligge på et meget lille sted. Det sørgelige er, at det ofte er unge, det går ud over, siger han.

Peter Ege, tidligere socialoverlæge i Københavns Kommune, oplever også, at behovet for behandling er stigende:

Jeg tvivler stærkt på, at der er nok tilbud ude i kommunerne, så ethvert nyt tiltag til hjælp er velkomment, siger han.

marianne.knudsen@k.dk