Blå sejr vil give historisk lav udviklingsbistand

Får de borgerlige regeringsmagten, kan bistandsprocenten blive den laveste siden 1978. Danmark vil stadig have en førerposition, siger Venstre-ordfører

Bistanden er ikke bare nogle tal. Det er penge til helt håndgribelige telte, nødhjælpsforsyninger og udviklingsprojekter,” siger Mette Gjerskov (S) om blå bloks planer om at give historisk lav udviklingsbistand. Her ses partiformændene for Dansk Folkeparti og Venstre
Bistanden er ikke bare nogle tal. Det er penge til helt håndgribelige telte, nødhjælpsforsyninger og udviklingsprojekter,” siger Mette Gjerskov (S) om blå bloks planer om at give historisk lav udviklingsbistand. Her ses partiformændene for Dansk Folkeparti og Venstre. Foto: Bax Lindhardt.

Der er lagt op til historiske besparelser på udviklings-bistanden, hvis de borgerlige partier vinder valget. Venstre mener, at bistanden bør skæres, så den udgør 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, BNI, og ifølge en værdiundersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget, er også Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ”helt enige” i, at u-landsbistanden skal ned.

U-landshjælpen er i år på 17,7 milliarder kroner og udgør 0,87 procent af BNI. Hvis den skal ned på 0,7 af BNI i 2016, vil det betyde besparelser på omkring 3,5 milliarder kroner - cirka en femtedel af det hidtidige beløb. Men det er nødvendigt, siger Jakob Ellemann-Jensen, udviklingsordfører i Venstre:

”Vi har været i en økonomisk situation, hvor der er foretaget serviceeftersyn af alle dele af Danmark. Der er gennemført mange reformer og besparelser. Udviklings-bistanden kan ikke stå uberørt hen i den øvelse.”

Den danske udviklings-bistand rundede 0,7 procent i 1978 og har ikke siden ligget så lavt, men Jakob Ellemann-Jensen mener ikke, at den ønskede nedskæring vil føre til en markant ændring af Danmarks udviklingspolitiske profil.

”Der er kun fem lande i verden, der i dag lever op til FN's målsætning om at give mindst 0,7 procent af BNI i bistand. Selv hvis vi sænker vores bistand, vil vi stadig være på den liste. Danmark vil stadig have en førerposi-tion,” siger han.

Det Konservative Folkepartis udviklingsordfører Lars Barfoed ser helst, at udviklingsbistanden kun bliver skåret til 0,80 procent - et niveau, han kalder ”passende” - men han erkender, at det næppe vil være et krav, der blokerer for borgerligt sam-arbejde.

”Der er ikke nogle ting, der ikke er til forhandling” siger han.

Artiklen fortsætter under grafikken 


Socialdemokraterne og de øvrige partier i rød blok - samt Kristendemokraterne - afviser de borgerlige planer. Ifølge Kristeligt Dagblads undersøgelse ønsker disse partier som minimum at bevare udviklingsbistanden på det niveau, den har, men helst at hæve den til én procent.

Mette Gjerskov, udviklingsordfører hos Socialdemokraterne, mener, at det vil være ”hjerteløst” at skære i bistanden på et tidspunkt, hvor verden står i brand, og flygtningestrømmene er større end på noget tidspunkt siden Anden Verdenskrig.

”Det vil være hjerteløst, og det vil være meget, meget kortsigtet. Hvis man har besøgt et land som Jordan, der er ved at segne under flygtningepresset, ved man, at der er brug for hver eneste krone, vi kan finde. Bistanden er ikke bare nogle tal. Det er penge til helt håndgribelige telte, nødhjælpsforsyninger og udviklingsprojekter,” siger hun.

Mette Gjerskov minder om, at hvis vi ikke gør noget for at afhjælpe nøden og fattigdommen, hvor den er, risikerer vi blot, at flere lande bryder sammen.

”Hvis man ikke vil give bistand for de fattiges skyld, kan man gøre det for sin egen.”

Hun afviser, at Danmark ikke har råd til at fastholde udviklingsbistanden.

”Socialdemokraterne mener, at vi er i stand til at føre en økonomisk politik, der både giver råd til dansk velfærd og til at hjælpe mennesker i nød,” siger hun.

Blandt de danske hjælpe-organisationer undrer man sig over den borgerlige spareiver, som står i modsætning til det generelle billede i Europa.

”Hvis valget ender med, at der bliver gennemført besparelser på udviklingsbistanden i det omfang, Venstre lægger op til, vil Danmark fremstå som et ret enestående eksempel i europæisk sammenhæng. Lande som Norge, Sverige og Tyskland holder en uændret bistand. Storbritannien lader deres vokse,” siger Lars Udsholt, formand for Global Fokus, et netværk af 70 udviklings- og miljø- og nødhjælpsorganisationer, og sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.