Bør flere unge have adgang til gratis psykologhjælp? Sådan svarer partierne

Kristeligt Dagblad har spurgt de 14 opstillingsberettigede partier, om de mener, at ordningen for gratis psykologhjælp for angst- eller depressionsramte unge bør omfatte unge helt ned til 15 år. Læs deres svar her

Unge mellem 18 og 24 kan nu få gratis psykologhjælp, hvis de lider af depression eller let til moderat angst. Men bør ordningen omfatte unge helt ned til 15 år?
Unge mellem 18 og 24 kan nu få gratis psykologhjælp, hvis de lider af depression eller let til moderat angst. Men bør ordningen omfatte unge helt ned til 15 år?. Foto: Maskot/Ritzau Scanpix.

Fortsat flere unge diagnosticeres med psykiske lidelser som angst og depression. Bør den ordning, der lige nu sikrer unge mellem 18 og 24 år gratis psykologhjælp, også gælde for unge helt ned til 15 år? Kristeligt Dagblad har stillet de 14 opstillingsberettigede partier 20 spørgsmål om værdipolitiske emner – herunder psykologhjælp til unge. Her blev partierne præsenteret for følgende udsagn:

Unge helt ned til 15 år skal – ligesom de 18-24-årige - kunne få gratis psykologhjælp, hvis de lider af depression eller angst.

Partierne har kunnet svare på en skala fra helt uenig til helt enig og har haft mulighed for at uddybe. Her er deres svar.

Tag testen og se, hvilket partis værdipolitik du er mest enig i.

Venstre

Sophie Løhde har på vegne af Venstre svaret "enig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Den mentale sundhed og trivsel, særligt blandt vores børn og unge, er udfordret. Der er samtidig en betydelig ulighed i det nuværende psykologsystem, hvor de, der kan betale, kan sikre sig hurtig behandling, mens de, der ikke selv kan betale, henvises til lange ventelister.

Vi vil sikre bedre rettigheder til vores børn og unge. Det kræver politisk prioritering, og det er vi klar til i Venstre."

Enhedslisten

Mai Villadsen har på vegne af Enhedslisten svaret "enig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Vi har et kæmpe problem med børn og unges trivsel. Samtidig er mulighederne for hjælp ulige, når det er størrelsen på din pengepung, der afgør, om du har råd til at betale for den nødvendige behandling.

Derfor skal vi sikre alle børn og unge lige, hurtig og gratis adgang til psykologhjælp."

Nye Borgerlige

Pernille Vermund har på vegne af Nye Borgerlige svaret "hverken eller" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Unge, der har en diagnose eller en psykisk lidelse, skal selvfølgelig have hjælp. Men hjælpen kan være mange forskellige ting og skal baseres på en henvisning og en individuel, lægefaglig vurdering. Vi ønsker at sikre flere pladser i behandlingspsykiatrien. Mange børn og unge mistrives, og antallet af diagnoser har længe været stigende.

Vi mener, at uddannelsen cand.pæd.psyk. skal genindføres, og at skolepsykologen skal tilbage. Derved kan man sikre langt flere børn og unge tidligt, uanset hvad deres mistrivsel skyldes. Og så er det vigtigt at pointere, at intet er "gratis", som spørgsmålsformuleringen lyder. Det er skattebetalt."

Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt har på vegne af Dansk Folkeparti svaret "enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Psykiatrien har brug for et markant løft. Det kan der ikke være to meninger om. Derfor bør vi hurtigst muligt efter valget få landet en aftale, der sikrer de nødvendige midler, så ingen skal vente på, eller helt mangle, den hjælp, de behøver."

Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose har på vegne af Kristendemokraterne svaret "helt enig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Ja. Det er godt givet ud at gribe tidligt ind overfor de massive trivselsproblemer hos børn og unge. Alle børn og unge skal have nærværende voksne at tale med, og psykologer er nogen af dem, der kan gøre en positiv forskel.

KD vil styrke forebyggelse og behandlingspsykiatri markant, for den stigende mistrivsel og underprioriterende af psykiatrien er et af de vigtigste samfundsproblemer. Det er både menneskeligt og økonomisk en god investering."

Radikale Venstre

Andreas Steenberg har på vegne af Radikale Venstre svaret "uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"I Radikale Venstre har vi været med til at sikre gratis psykologhjælp til unge. Alt for mange børn og unge mistrives, og vi skal gøre meget mere for at hjælpe dem. Men jeg mener, at det er væsentligt at holde fast i, at den faglige visitation går forud for behandlingen, så vi sikrer at de unge, får den helt rette hjælp. Så den skal vi holde fast i. "

Det Konservative Folkeparti

Mette Abildgaard har på vegne af det Konservative Folkeparti svaret "hverken eller" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Vi skal hjælpe dem, der har det svært, og hvis unge mennesker har brug for at tale med en psykolog, skal de naturligvis have hjælp. Vi mener dog, at det giver bedst mening, at den unge først taler med egen læge, så vedkommende kan få en henvisning til en psykolog. Som ventelisterne ser ud i dag, mener vi, at vi skal fokusere på at få nedbragt ventetiderne, så der er hjælp at få, når man har brug for det."

Frie Grønne

Sikandar Siddique har på vegne af Frie Grønne svaret "helt enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"De unges trivsel er i bund, og både presset fra karakterræs og klimaangst gør livet svært for mange. De skal have alt den hjælp, de har brug for."

Liberal Alliance

Alex Vanopslagh har på vegne af Liberal Alliance svaret "uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Det skal være muligt for børn at få gratis psykologhjælp, hvis forældrene ikke har råd til det, men det bør generelt set ikke være gratis."

Danmarksdemokraterne

Peter Skaarup har på vegne af Danmarksdemokraterne svaret "enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Flere og flere unge mistrives og kæmper med psykiske problemer. Vi ser gerne på at udvide ordningen med gratis psykologhjælp til unge, hvis vi kan finde finansiering til det."

SF

Karsten Hønge har på vegne af SF svaret "helt enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Der går nærmest en epidemi af mistrivsel over landet, og gratis psykologhjælp kan være den helt nødvendige hjælpende hånd til nogle unge."

Socialdemokratiet

Rasmus Stoklund har på vegne af Socialdemokratiet svaret "helt enig" til udsagnet. Partiet har ikke uddybet sit svar.

Alternativet

Jan Kristoffersen har på vegne af Alternativet svaret "helt enig" til udsagnet. Partiet har ikke uddybet sit svar.

Moderaterne

Jakob Engel-Schmidt har på vegne af Moderaterne svaret "enig" til udsagnet. Partiet har ikke uddybet sit svar.