Børnebiblioteker er blevet til væresteder, hvor leg fylder lige så meget som litteratur

Leg, madpakker og fællesskab fylder lige så meget som litteratur på børnebiblioteker. Det ændrer ikke på bibliotekernes forpligtelser som demokratisk dannelsesinstitution, mener forskere og biblioteksansatte

På Vejle Børnebibliotek kan børnene blandt andet underholde sig med Pippi Langstrømpes prikkede hest. – Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Der er ledigt ved udlånsscanneren. Til gengæld er der trængsel ved et interaktivt ballonspil og ved et trefløjet skab med udklædningstøj. Samtidig er køen lang til det toilet, der tilbyder bleskifte-plads, og der er fuldt hus i det aflukke, hvor medbragt mad kan fortæres.

Situationen er hentet fra en tilfældig formiddag i børneafdelingen på biblioteks-og kulturhuset Dokk1 i Aarhus, men der er situationer, der ligner på ET hvilket som helst børnebibliotek i Danmark.

Biblioteker for børn har lige fra den spæde start i begyndelsen af 1900-tallet været rum, hvor der er foregået andet og mere end udlån af bøger, men i de seneste 10 år er udviklingen eksploderet. I dag kan børnebiblioteker bedst betegnes som væresteder, hvor leg og fællesskab fylder lige så meget som litteratur og medier. Ifølge flere eksperter er det ikke en udvikling, vi skal begræde. Tværtimod.

”Børnebiblioteker er blevet til rum, hvor alt muligt kan finde sted, og hvor kultur formidles i allerbredeste forstand. Ved at lukke op for leg med klodser eller digitale spil understøtter vi også de børn, for hvem bøger ikke er det vigtigste i verden. Det får børnebibliotekerne til at spille en unik rolle som demokratisk dannelsesinstitution,” siger Stine Liv Johansen, der er lektor på Center for Børnelitteratur og Medier ved Aarhus Universitet.

Casper Hvenegaard Rasmussen, der er lektor på Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet og har lavet flere undersøgelser om biblioteksforbrug, er enig:

”I bund og grund tilbyder børnebibliotekerne det samme, som de altid har gjort. Det fremgår af biblioteksloven, at biblioteker skal understøtte oplysning, uddannelse og kulturelt aktivitet ved at stille materialer til rådighed. Nu gør bibliotekerne det ikke kun ved at stille materialer til rådighed, men også på en lang række andre måder. Resultatet bliver det samme,” siger han.

Fra begyndelsen af 1990’erne har udlånet fra danske biblioteker været støt faldende. Til gengæld har besøgstallet, ifølge Casper Hvenegaard Rasmussen, de seneste 10 år vist en svag stigning.

”Der er årligt flere end 38 millioner besøgende på danske biblioteker. Det fortæller mig. at vi bruger biblioteket til andet og mere end en samling af materialer, og det er positivt,” siger han.

På Aalborg Bibliotek mærker børnebibliotekskoordinator Marianne Agger hver dag, hvordan børn og familier bruger biblioteket som værested. Fra klokken otte om morgen tager hun imod forældre på barselsorlov, bedsteforældre med børnebørn, dagplejemødre og børnehaver, og ens for dem alle er, at de typisk både læser bøger og laver alt muligt andet.

”På børnebiblioteket åbner vi for en fiktionsverden, som både børn og voksne kan fordybe sig i. Jeg tror, det har en betydning, at børnene kommer her, fra de er helt små. Selvom de ikke altid får fat i en bog eller får en læst højt, så kan de godt fornemme, at bøgerne og de andre medier er her. På et eller andet tidspunkt vil de få øje på den gave, som fiktionen er, så jeg tror helt klart, at det har en litteraturopdragende effekt, at børnebiblioteker fungerer som væresteder,” siger Marianne Agger.

For Steen Nielsen, der er bibliotekar i børneafdelingen på Dokk1, handler det først og fremmest om, at biblioteker er til for mennesker.

”Bøger og medier i det hele taget er med til at skabe rammer for nogle fortællinger, men det er menneskene, der er vigtigst. Min rolle har ændret sig fra at være litteraturformidler til nu i lige så høj grad at være igangsætter og facilitator af workshops og kreative værksteder, og generelt synes jeg bare, det er herligt, at mennesker kan bruge os og stedet her på mange forskellige måder,” siger han.