Børnene må blive tilbage

En flugt til Europa er ofte et familieprojekt. Manden flygter først og håber, at kone og børn senere kan blive familiesammenført

Syriske børn i Zaatari-lejren i Jordan. Lejren huser 130.000 flygtninge og er en af verdens største flygtningelejre. I nogle tilfælde efterlader syriske mænd kone og børn i lejren i håb om, at de kan få asyl i Europa. Rejsen organiseres ofte af menneskesmuglere, der lover, at det er nemt at få familiesammenføring. -

44-årige Mikael og Ahmad, der er i begyndelsen af 30'erne, er begge flygtet alene fra Syrien. De har begge efterladt hustru og børn i det borgerkrigshærgede land, og i dag bor de to mænd i et asylcenter i Sommersted i Sønderjylland.

Ahmad er far til to helt små drenge. Den lidt ældre Mikael, der flygtede i en båd over Middelhavet, har tre børn på 7, 12 og 16 år. De to mænd forklarer, at de har stået i en næsten umulig situation. De har måttet efterlade kone og børn til et usikkert liv i Syrien. Omvendt ville en flugt for kvinder og børn have været endnu mere risikabel, og det ville have været umuligt at skaffe penge til så mange menneskers rejse. Ahmad og Mikael forklarer, at de er taget til Europa som fortrop, fordi de er familiens stærkeste. Samtidig var de under pres for at aftjene tvungen værnepligt for det syriske regime.

”Hvad kan man gøre? Ingen i Syrien er sikre nu. Når man har børn, vil man prøve at få dem i sikkerhed og finde en vej ud, men vejen er ikke let,” fortæller Mikael.

De to syriske mænd er blot to eksempler på, at mænd flygter alene. En opgørelse fra Udlændingestyrelsen viser, at 7 ud af 10 af de flygtninge, der har fået ophold i Danmark gennem de seneste 10 år er mænd. Samtidig viser en anden opgørelse fra Udlændingestyrelsen, at 96 procent af de familiemedlemmer, der har søgt familiesammenføring med syriske flygtninge i årets første ni måneder, er kvinder og børn. Udlændingestyrelsens seneste tal viser, at der de første 11 måneder af 2014 kom 14.000 asylsøgere til Danmark. Heraf kom knap 7000 fra Syrien, mens 2000 kom fra Eritrea.

Migrationsforsker Ninna Nyberg Sørensen fra Dansk Institut for Internationale Studier forklarer, at beskyttelsesbehovet for mænd ofte er størst, når en konflikt bryder ud, fordi forskellige militser rekrutterer mænd. Når familiens overhoved flygter fra en krigszone som den syriske, udsætter han umiddelbart kvinder og børn for en risiko. Omvendt kan der i den aktuelle situation i Syrien være gode argumenter for, at det faktisk er en beskyttelse af kvinder og børn, at manden rejser som fortrop for senere at sørge for familiesammenføring.

”Flugtruterne er blevet meget risikable, og det er en af årsagerne til, at det ofte er mændene, som rejser. Flygtninge skal meget ofte bruge menneskesmuglere, som måske også er involveret i anden kriminel aktivitet. Flugten er så farlig, at den bedste beskyttelse for kvinder og børn kan være, at de bliver hjemme i første omgang og så kommer til Europa via familiesammenføring,” siger Ninna Nyberg Sørensen.

Integrationskonsulent Fahmy Almajid, der selv har syrisk baggrund, har kontakt til flere syriske asylsøgere i Danmark. Han fortæller, at en flygtning typisk betaler en menneskesmugler mellem 10.000 og 12.000 euro pr. person (mellem 75.000 og 90.000 kroner) for at organisere flugten.

”Så mange penge har de færreste. Derfor forsøger familien at skrabe penge sammen til mandens flugt ved at sælge, hvad de ejer. Når manden er kommet til Danmark, sørger han for, at kone og børn kan søge familiesammenføring. Ofte lokker menneskesmuglerne med, at manden kan få sin familie til Danmark efter få måneder, og mange asylsøgere bliver overraskede, når de finder ud af, at familiesammenføring kan tage lang tid. En anden årsag til, at mændene flygter, er de farlige flugtruter. Hvis kvinder flygter alene, risikerer de at blive udsat for voldtægt og andre forbrydelser,” siger Fahmy Almajid.

Antropolog og seniorforsker Hans Lucht fra Dansk Institut for Internationale Studier lavede feltstudier i Libyens hovedstad, Tripoli, i foråret 2014, hvor han fulgte en gruppe eritreere og en gruppe ghanesere på flugt. Mens eritreerne var en blandet flok af kvinder og mænd, fordi begge køn flygter fra tvangsudskrivning til hæren i Eritrea, bestod den ghanesiske gruppe udelukkende af mænd.

”De ghanesiske mænd skal krydse Sahara, hvor de bliver udsat for overfald og røverier. De skal gennem forskellige checkpoints, og her risikerer kvinder at blive voldtaget. Det kan derfor være meget vanskeligt for en kvinde at klare turen. De unge mænd, der kommer alene, rejser ikke på egen hånd. De kommer med familiens forventninger i rygsækken. Familien har næsten altid godkendt rejsen, og de har formentlig også finansieret den i det håb, at den unge mand kan komme til Europa og begynde at tjene penge hjem, så børn kan komme i skole. Det er altid et familieprojekt, når vi ser de unge mennesker rejse ud,” siger Hans Lucht.

Han fortæller, at han har mødt flere unge mænd, der har forladt nyfødte spædbarn.

”For de unge mænd, jeg mødte, var forpligtelsen over for familien og deres børn selve grunden til, at de rejste væk. De satte livet på spil for at skabe en bedre fremtid for deres barn og deres familie,” siger Hans Lucht.