Prøv avisen

Børneorganisationer kritiserer nyt ægteskabsudspil

Børnerådet kritiserer i sit høringssvar også, at unge ikke længere kan få dispensation til at gifte sig, og anfører, at FN’s Børnekomité og Europarådets resolution 1468 netop anbefaler, at unge mellem 16 og 18 år får mulighed for at opnå dispensation til at indgå ægteskab, hvis det skønnes at være til den mindreåriges bedste. Modelfoto. Foto: Chad Ehlers/Nordicphotos/Polfoto

Regeringen vil helt fjerne muligheden for, at mindreårige kan få det, der før i tiden hed kongebrev. Fremover skal man i Danmark ikke kunne få dispensation til ægteskab før myndighedsalderen. Lovforslaget møder kritik fra flere børneorganisationer

Den unge danske kvinde på 16 år, der bliver gravid, og som ønsker at gifte sig, vil i fremtiden ikke kunne opnå nogen form for dispensation til at indgå ægteskab, før hun fylder 18 år.

Det er konsekvensen af et nyt udkast til et lovforslag, som regeringen har haft i høring. Forslaget har blandt andet baggrund i debatten om flere tilfælde af såkaldte barnebrude på danske asylcentre. Udover at afskaffe ikke-myndige danske unges mulighed for i ganske særlige tilfælde at indgå ægteskab, lægger regeringen også op til, at ægteskaber, der er indgået i udlandet, i fremtiden ikke kan anerkendes, hvis en af parterne er under 18 år.

Selvom et af regeringens erklærede mål med forslaget er at bekæmpe en undertrykkende praksis med børneægteskaber, kritiserer både Red Barnet og Børnerådet forslaget for at svække danske unges rettigheder.

”Forslaget forhindrer unge i at få et almindeligt familieliv i de helt særlige og ganske få tilfælde, hvor ægteskab er en god løsning for alle parter. I den alder har unge ret til at have et seksualliv og få børn, og derfor er det også naturligt, at de i særlige tilfælde kan få dispensation til at indgå ægteskab. Det har hele tiden været undtagelsen, at unge under 18 år indgik et ægteskab,” siger psykolog og talsmand Kuno Sørensen fra Red Barnet og henviser til, at der i perioden fra 2005 til 2015 i gennemsnit er foretaget seks vielser af mindreårige årligt.

”Vi er bekymrede for, om flygtningeproblematikken har været baggrunden for udkastet, og at man på den baggrund fratager danske unge nogle rettigheder,” siger Kuno Sørensen.

Børnerådet kritiserer i sit høringssvar også, at unge ikke længere kan få dispensation til at gifte sig, og anfører, at FN’s Børnekomité og Europarådets resolution 1468 netop anbefaler, at unge mellem 16 og 18 år får mulighed for at opnå dispensation til at indgå ægteskab, hvis det skønnes at være til den mindreåriges bedste.

Samme opfattelse har Institut for Menneskerettigheder, der i sit høringssvar anfører, at ”selvom det ikke af menneskeretten kan udledes, at personer under 18 år har et krav på at kunne indgå ægteskab, så nævner flere menneskeretlige organer en adgang til dispensation, fordi det kan være af hensyn til barnet selv”.

Lovforslaget har hidtil været sendt i høring og er ikke blevet fremlagt i Folketinget. Af lovforslaget fremgår det, at ægteskabsalderen fremover bør følge myndighedsalderen ”uden undtagelse”, og at adgangen til dispensation helt afskaffes. Dermed er aldersgrænsen for ægteskaber fremover ”absolut”, som det hedder.

Hidtil har der været enkelte muligheder for at dispensere fra aldersgrænsen for ægteskab. For eksempel hvis den ene part er fyldt 18 år, og den anden part er fyldt 15 år, og parret har ventet eller venter et barn sammen, eller hvis den ene part er fyldt 18 år, og den anden part er fyldt 16 år, og parret bor sammen i egen bolig. I de tilfælde har de offentlige myndigheder kunnet vurdere, hvorvidt der var grund til at søge dispensation.

Hvor Red Barnet og Børnerådet altså ikke kipper med flaget, får forslaget omvendt ros fra børneorganisationen Unicef Danmark.

”Hvis vi skal tage seriøst, at barnebrude er et globalt problem, så må vi også tage konsekvensen herhjemme,” siger Unicefs generalsekretær, Steen M. Andersen.

Han finder det vigtigt, at der i forhold til udenlandske ægteskaber helt undtagelsesvist kan gives dispensation.

”Det er ganske få danske mindreårige, der gifter sig, og vi har som organisation ingen politik i forhold til den gruppe,” siger Steen M. Andersen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) præsenterede sine planer for en ændring af lovgivningen i begyndelsen af september. I den forbindelse lød det fra ministeren, at ”jeg synes ikke, at unge under 18 år bør kunne blive gift, og jeg vil ikke være med til, at danske myndigheder blåstempler ægteskaber med mindreårige, der er indgået i udlandet”.

”Derfor rydder vi nu op og laver om på reglerne, så det er helt klart, at ægteskab er forbeholdt voksne mennesker,” udtalte ministeren i en pressemeddelelse.