Børns Vilkår: Opdragende vold er svigt og ydmygelse

En imams synspunkt om, at man gerne må slå sine børn, får stor kritik af Børns Vilkår

Både Børnerådet og Børns Vilkår tager "dyb afstand" fra en imam fra Grimhøj-moskeen, der ifølge TV2 har udtalt, at man gerne må slå sine børn som en del af opdragelsen.

Både Børnerådet og Børns Vilkår tager "dyb afstand" fra en imam fra Grimhøj-moskeen, der ifølge TV2 har udtalt, at man gerne må slå sine børn som en del af opdragelsen.

"Det er ulovligt i Danmark, og hvis nogle bliver bekendt med, at børn bliver slået, så skal man underrette kommunen. Det er en alvorlig trussel mod barnet, hvis det bliver slået," siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

Børns Vilkår blev netop startet for at kæmpe imod den såkaldte revselsesret, der indtil 1997 gav forældre retten til at straffe deres børn - også korporligt.

Dengang var der hed debat om afskaffelse af retten, hvilket gjorde, at lovforslaget kun blev vedtaget med én stemme.

"Men i dag betragtes det at slå sine børn trods alt nok som et ekstremistisk synspunkt i Danmark. Og vi må i hvert fald lægge meget stor afstand til det, der foregår i moskeen her, hvor man direkte lægger op til at bruge vold i en opdragende sammenhæng."

Det er TV2, der har skaffet sig adgang til imamens udtagelser med skjulte optagelser.

Af optagelserne fremgår det, at imamen ikke opfordrer til vold, der giver fysiske skader på børnene, men at "man slår dem som opdragelse og læring".

Men den gradbøjning holder ikke, mener Rasmus Kjeldahl.

"Ting bliver ikke mindre vold, fordi man kalder det noget andet, eller fordi det har et andet formål. Det der med at blive opdraget i frygt, kan børnene ikke bruge til noget," siger han.

Samme holdning har man i Børnerådet, hvor man ikke mener, at imamens udtalelser på nogen måde kan undskyldes.

"Hvis man slår, så man ikke kan se det, så er det stadig vold. Jeg synes ikke, der er nogle formildende omstændigheder her," siger Børnerådets formand Per Larsen.

Han mener dog ikke, at udtagelsen fra Grimhøj-moskeen er enestående i det danske samfund, hvor flere familier fortsat straffer sine børn.

"Vores undersøgelser viser jo, at der stadig er en relativ pænt procentdel, ikke mindst med anden etnisk baggrund, der ikke er blevet helt klar på, hvad regelsættet er her i landet," siger Per Larsen.