Borgere sætter selv grænser for nytilkomne

Siden begivenhederne i den tyske by Köln nytårsnat har danske diskoteksejere, politifolk og svømmehalsledere arbejdet med tiltag, der kan beskytte kvinder mod seksuelle krænkelser

Her er mandlige beboere på vej ud fra kantine-teltet i en flygtningelejr i Thisted efter at have lyttet til en lokalbetjents formaninger om, hvordan man teer sig i det danske natteliv.
Her er mandlige beboere på vej ud fra kantine-teltet i en flygtningelejr i Thisted efter at have lyttet til en lokalbetjents formaninger om, hvordan man teer sig i det danske natteliv. Foto: Sara Gangsted

I januar kom nogle unge kvinder op til barejer Rafi Ibrahim på Pool House i Haderslev. De havde villet skåle med nogle mandlige flygtninge fra byens asylcenter, som sad på stedet, men var hurtigt blevet befamlet mellem benene og på brysterne, og nogle havde følt sig holdt fast af gruppen.

De var ikke de første kvinder, der blev chikaneret den aften, og Rafi Ibrahim gik derfor hen og gav gruppen af flygtninge en advarsel. Siden er han blevet mere opmærksom på, hvordan de flygtninge, der kommer i baren, opfører sig over for kvinder.

”Mange kvinder er blevet krænket, hvor jeg har følt mig nødsaget til at skride ind. Fulde danske fyre kan også finde på at befamle kvinder, men her virker det ekstra voldsomt, som om asylsøgerne anser pigerne for at være meget billige,” siger han.

Rafi Ibrahim har også fulgt debatten, efter at mange kvinder blev udsat for seksuelle overgreb i den tyske by Köln nytårsnat, og han har selv fået en ekstra dørmand i baren om aftenen og gør meget ud af at informere asylsøgere om, hvordan de må opføre sig, så snart de kommer ind på baren.

Han har også lavet Facebook-siden ”Beskyt vores unge”, hvor han beder de lokale om forslag til, hvordan man kan tackle situationen, så kvinder ikke bliver befamlet.

”Jeg er selv flygtet fra Syrien og ved, at det ikke er normalt at krænke kvinder, men mange flygtninge kan være påvirkede af flugten og får for løs snor af politikerne. Derfor prøver jeg at gøre noget. Hvis vi venter på, at regeringen skrider ind, kan der gå måneder, og så kan mange flere piger nå at blive krænket.”

Lignende historier om kvinder, der føler sig krænket af asylsøgere, er dukket op andre steder i landet i kølvandet på begivenhederne i Köln nytårsnat.

I flere jyske byer forlyder det, at piger og kvinder chikaneres i nattelivet, og foreningen Danmarks Restauranter & Caféer har af den grund rettet henvendelse til justitsministeren for at tale om behovet for fælles regler til at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer.

I Thisted, som for et par måneder siden fik et nyt asylnødcenter, vil politiet tale om seksuelle normer med flygtningene, og på Bornholm mødes en betjent ugentligt med asylsøgere for at forklare, hvordan man opfører sig i Danmark. Derudover har nogle diskoteker i Sønderborg meldt, at de kun lader gæster, der kan tale dansk, engelsk eller tysk, få adgang.

I februar vil medlemmerne af foreningen af diskoteker i Danmark NOX Network diskutere, hvordan de skal håndtere sagerne om krænkelser. Ifølge direktør Michael Mola Schrøder har diskoteker i Herning indledt en dialog med restauratører og politiet om at drøfte sagen med byens asylcenterchef.

Men derudover ser billedet mere roligt ud, siger han. I sidste uge kontaktede han sine 50 medlemmer for at høre om deres erfaringer, og af de 25, der svarede, havde seks hørt om eller selv oplevet problemer med flygtninge, der krænkede kvindelige gæster.

”Det viser, at omfanget ikke er så stort, som det kan lyde i medierne, men derfor er det selvfølgelig stadig et vigtigt emne, for alle vores gæster skal have en god oplevelse. Det har altid været en udfordring i nattelivet, at nogle, uanset herkomst, kan blive lidt for fulde eller modige og dermed krænker kvinder. Her er måske en gruppe, som lige skal forstå, hvordan det foregår i Danmark. Men vi skal passe på med tiltag, der kan virke diskriminerende.”

I Tyskland har der ikke kun været krænkelser i nattelivet. Flere svømmehaller har efter klager om seksuel chikane og tilnærmelser enten forbudt eller begrænset adgangen for asylsøgere, indtil de har lært, hvordan man opfører sig.

Der har ikke været forlydender om lignende tilfælde fra danske svømmehaller, men i Tønder Svømmehal er leder Lone Madsen opmærksom på udviklingen.

”Vi har diskuteret det, der skete i den tyske svømmehal, og er på vagt, når der kommer flygtninge. Lige nu er vores problem, at de ikke følger badereglerne om at vaske sig grundigt, inden de går i vandet, men jeg har bedt vores livredder om at være ekstra på vagt. Ingen skal føle sig antastet eller krænket,” siger hun og tilføjer, at hun har planer om at tage fat i lederen af byens asylcenter for at diskutere, hvor mange der må komme ad gangen, og bede dem have en ansat fra centret med, når de kommer.

Ifølge antropolog og kønsforsker på kultur- og sprogmødestudier ved Roskilde Universitet Christian Groes er de mange tiltag og historier om krænkelser et udtryk for et overdrevet fokus fra politikere og i medierne.

”Der er altid stor opmærksomhed på spørgsmål om seksualitet og køn i den offentlige debat, og når det så kobles med flygtninge og indvandring, er det noget, der kan bringe manges sind i kog. Der kommer stadigt flere til landet, og nogle har andre kønsnormer end de gængse,” siger han og tilføjer, at et tabu samtidig lader til at være brudt herhjemme.

”I takt med den voksende flygtningestrøm og efter episoden i Köln er det blevet mere acceptabelt for både politikere og borgere at udtale sig om krænkelser og restriktioner mod flygtninge. Problemet er, at tingene blandes sammen, og der opstår en form for moralsk panik. Man er i gang med at generalisere en hel gruppe frem for bare at gå efter dem, der ikke følger reglerne. Det risikerer at skabe fordomme og gensidig mistro, hvor flygtninge og danskere konstant vil være på vagt over for hinanden.”

Også antropolog og leder af Center for Integration Marianne Nøhr Larsen peger på, at de mange tiltag rundt i landet er med til at fordreje virkeligheden.

”I stedet for at koble krænkelser mod kvinder med dele af kulturer og subkulturer, så kobler vi det til alle asylsøgere. Vi er nået dertil, hvor man som flygtning skal forklare, at man ikke er sexforbryder, opdrager sine børn dårligt eller er imod demokratiet. I stedet for at ramme de egentlige skurke, rammer vi mennesker, fordi de tilhører en gruppe, vi har besluttet skal være syndebuk. Det er farligt at skære befolkningsgrupper over en kam, for på den måde er vi med til at skabe en situation, hvor den gode flygtning er undtagelsen. Sådan er virkeligheden ikke.”