Borgerne skal på Facebook for at tale radikaliserede personer til fornuft

Regeringen vil med ny handlingsplan mod ekstremisme have ”fornuftsstemmer” fra civilsamfundet til at udfordre radikale synspunkter på nettet. Fagfolk hilser tiltaget velkomment

Justitsminister Søren Pind ses her til pressemøde om udspil mod parallelsamfund i Udlændinge-, integrations- og boligministeriet.
Justitsminister Søren Pind ses her til pressemøde om udspil mod parallelsamfund i Udlændinge-, integrations- og boligministeriet. Foto: Polfoto.

Hvis en bruger på det sociale medie Facebook fremover opfordrer til bål, brand og terror mod vestlige mål eller hylder militant islamisme, skal et korps af ”digitale fornuftsstemmer” tale vedkommende på plads ved aktivt at blande sig i debatten og udfordre de radikale synspunkter. Det var et af punkterne i handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering”, som regeringen fremlagde på et pressemøde i går.

Formålet med handlingsplanen er blandt andet en forebyggende indsats mod radikalisering, der har særligt fokus på internettet, hvor ”unges modstandsdygtighed over for ekstremistisk propaganda skal styrkes”.

Justitsminister Søren Pind (V) beskriver selv de digitale fornuftsstemmer som en slags ”gadeplansarbejdere på internettet”, men måtte samtidig vedkende, at regeringen faktisk ikke har nogen baggrundsviden om, hvorvidt sådan et tiltag virker efter hensigten:

”Vi bevæger os ind på uprøvet territorium. Sagen er, at mange af de her tiltag ikke har nogen empiri bag sig. Det er selvfølgelig min hensigt, at vi får noget empirisk dokumentation, når nu vi bevæger os ud på uprøvet grund. Jeg synes, det lyder sympatisk med gadeplansmedarbejdere på nettet. Jeg synes, vi er nødt til at forsøge nogle ting. Også de steder, hvor vi ikke med sikkerhed ved, hvad der kommer ud af det.”

De såkaldte fornuftsstemmer skal ifølge ministeren ikke nødvendigvis være fagpersoner, men kan være alt fra skolelærere til familiemedlemmer, der kan gå i dialog med unge, der giver udtryk for ekstreme holdninger.

”Det er jo slet ikke sikkert, det bliver den lokale SSP-medarbejder, der kommer til at varetage det her. Det bliver udbudt i civilsamfundet. Det, som det kommer til at handle om, er, at de steder, hvor der foregår en debat af denne karakter, og de steder hvor man kan deltage, der skal de gå ind,” siger Søren Pind.

Lektor Lasse Lindekilde fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der forsker i radikalisering og antiradikaliseringsindsatser, finder det som udgangspunkt fornuftigt, at regeringen med hjælp fra civilsamfundet vil oprette et korps af fornuftsstemmer i kampen mod radikalisering.

”I England har man forsøgt at involvere civilsamfundet i blandt andet kampagner mod ekstremisme på internettet. Det kan også være en god ting at bruge et korps af fornuftsstemmer, hvis de anvendes på den rigtige måde. Jeg tror ikke på idéen, hvis de går ind i debatterne på internettet for at promovere dansk demokrati og danske middelklassenormer. Men hvis det derimod er nogle stemmer, der fokuserer på konsekvenserne af radikale handlinger, så giver det god mening,” siger Lasse Lindekilde, som samtidig advarer mod at tro, at radikalisering primært foregår på internettet.

”Vi ved fra forskningen, at internettet er et supplement, men som oftest radikaliseres mennesker efter mødet med andre i bestemte miljøer. Det er sjældent, at de sidder alene foran computerskærmen og bliver radikaliseret,” lyder det fra Lasse Lindekilde.

SSP-konsulent i Køge Kommune Mark Sauer mener, at udspillet især kan forebygge, at de helt unge bliver tiltrukket af radikaliserede islamistiske grupper.

”Internettet spiller en voksende rolle i radikalisering. Udspillet kan være med til at forebygge, at de bliver tiltrukket af det, der foregår i Syrien på grund af de sociale medier,” lyder det fra Mark Sauer.

Som SSP-konsulent oplever han, at Islamisk Stats svækkede position og debatten om radikalisering i øjeblikket betyder, at yderligtgående muslimer har noget mindre appel end tidligere.

I Aarhus Kommune besluttede ledelsen i anti-radikaliseringsindsatsen allerede i foråret, at de ville udvikle et onlineprojekt. Derfor er de nu i gang med at undersøge den eksisterende forskning og erfaring på området. Lederen af indsatsen, Toke Ager-schou, hilser regeringens handlingsplan velkommen. Han ser for sig, at et korps af fornuftsstemmer kan ramme de unge, der endnu ikke er radikaliserede.

”Vi kan fange de personer, der står og tvivler. De, der befinder sig i periferien af et radikaliseret miljø. Tvivlerne kan stadig nå at vælge en anden vej, og det er dem, som de her fornuftsstemmer skal forsøge at skubbe i den rigtige retning ved simpelthen at sprede fortællingen om, at det godt kan lade sig gøre at være stærkt troende muslim inden for den danske lov- givning og kultur. På den måde kan vi forsøge at komme hele rekrutterings- kilden til livs”.8