Prøv avisen

Bred opbakning til ny religiøs uddannelse

Fængselsimamerne kan bruges til at modvirke radikalisering af fængslede muslimer, vurderer både Kriminalforsorgen, forskere og et folketingsflertal. Her er det imam Mohamed Kamal Mostafa, som beder i en moské i byen Fuengirola í Spanien. - Foto: .

Kriminalforsorgen mangler hjælp til at finde kvalificerede fængselsimamer, som vil modvirke radikalisering i fængslerne. Der er behov for en ny uddannelse for offentligt ansatte forkyndere, mener professor, som får opbakning fra flere

Opret en et-årig uddannelse for både imamer, præster og andre religiøse forkyndere, der klæder dem på til at lave sjælesorg i fængsler, sundhedsvæsenet og forsvaret.

Sådan lyder forslaget fra professor i islamstudier ved Københavns Universitet , Jørgen S. Nielsen, der er leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning.

Forslaget om den nye uddannelse kommer, efter at Kristeligt Dagblad i går fortalte, at op mod 20 deltidsstillinger i landets fængsler og arresthuse skal besættes med imamer næste år.

Fængselsimamerne kan bruges til at modvirke radikalisering af fængslede muslimer, vurderer både Kriminalforsorgen, forskere og et folketingsflertal. Men samtidig mener flere, at der er en reel risiko for, at man får ansat imamer med skjulte dagsordener. Derved kan forslaget få den præcist modsatte effekt af den tilsigtede og føre til øget radikalisering bag fængselsmurene.

Kriminalforsorgen har i dag svært ved at vurdere imamernes egnethed, da der ikke findes mange imamer med sammenlignelige papirer på deres kvalifikationer. Mange er selvlærde imamer - typisk uden en teologisk uddannelse - og derfor hilser retsordfører for De Konservative Tom Behnke forslaget om en ny uddannelse for religiøse forkyndere velkomment.

Det er værd at kigge nærmere på, da uddannelsen vil kunne give et billede af eksempelvis imamernes kvalifikationer og holdninger. Hvis uddannelsen kan gøre forkynderne bedre til at resocialisere fangerne og hjælpe dem i en rigtig retning, så kan pengene til den være givet godt ud, siger Tom Behnke.

Muligheden for at sende fængselsimamerne på skolebænken er ligeledes et ønske fra Kriminalforsorgen. Lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet Lene Kühle mener også, at uddannelsen er et godt bud på at løse offentlige myndigheders problemer med at finde egnede religiøse forkyndere.

Når imamerne har uddannelsen, kan det give Kriminalforsorgen et mere kvalificeret grundlag og en tryghed til at turde ansætte imamen, siger hun.

Behovet for en uddannelse er vokset i takt med, at muslimer i dag udgør 19 procent af de fængslede, mener professor Jørgen S. Nielsen.

Der er opstået et vakuum, siger han.

De religiøse forkyndere eller rådgivere, som Jørgen S. Nielsen kalder dem skal ifølge hans forslag uddannes på tværs af flere universitetsfakulteter og i tæt samarbejde med aftagerne, som kan være Kriminalforsorgen, men også sundhedsvæsenet og militæret, som ligeledes har forkyndere tilknyttet. Uddannelsen skal være både for præster, rabbinere, imamer og andre trosretningers forkyndere.

Den skal ikke blot oprettes af hensyn til muslimer, men fordi den generelt kan være med til at hæve standarden for religiøs rådgivning og dermed være en fordel for arbejdsgiveren, siger professoren, der har idéen med hjem fra længere ophold i britiske universitetsmiljøer, hvor lignende målrettede uddannelser har fungeret længe.

Hvis behovet og ønsket fra Kriminalforsorgen, sundhedsvæsenets og militærets side er tilstrækkeligt stort og dokumenteret, kan det realiseres hurtigt, vurderer Steffen Kjeldgaard Pedersen, dekan på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Hvis der kommer en henvendelse fra aftagerne, vil universitetet se positivt på det, og jeg forestiller mig, at det vil være muligt at strikke en løsning sammen og oprette uddannelsen inden for et år, siger han.

En løsning kan være at oprette uddannelsen som en fleksibel master, som kan afvikles inden for et år. En udfordring bliver at finde et niveau, som både præster og imamer kan mødes på, da de danske præster har længere uddannelse end imamerne, vurderer dekanen.

Uddannelsen vil ifølge dekanen blive en betalingsuddannelse.

hall@kristeligt-dagblad.dk

Fængselsimamerne kan bruges til at modvirke radikalisering af fængslede muslimer, vurderer både Kriminalforsorgen, forskere og et folketingsflertal. - Foto: .