Prøv avisen

Bred støtte til regeringens arbejde for trosfrihed

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) afsluttede med at takke for den usædvanligt vidtløftige debat og for opbakningen til arbejdet. Hun bemærkede, at emnet næppe kunne være mere relevant på en dag, hvor den danske Dennis Christensen blev idømt seks års fængsel i Rusland for sit tilhørsforhold til Jehovas Vidner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Udenrigsministeriets enhed for tros- og religionsfrihed var for første gang til debat i Folketinget i går og blev mødt af stor opbakning

Det var på flere måder en speciel eftermiddag i Folketingssalen i går. Her var regeringens enhed for tros- og religionsfrihed for første gang til debat blandt partierne. Og ikke nok med, at det var en debat, der til tider bevægede sig op et så højtravende akademisk niveau, at Folketingets fungerende formand Christian Juhl (EL) måtte erkende, at han var i tvivl om, hvorvidt debatten egentlig holdt sig til dagens emne, det var også en debat med bemærkelsesværdig bred enighed blandt Folketingets partier.

”Vi vil gerne rose regeringen for den tilgang, den har til temaet,” lød det blandt andet fra Radikale Venstres udviklingsordfører Martin Lidegaard, der selv bemærkede det særprægede i den store politiske enighed om dagens emne.

Udgangspunktet for gårsdagens debat var en redegørelse, Udenrigsministeriet havde fået foretaget over det arbejde, regeringen satte i gang for et år siden med oprettelsen af en særlig enhed med fokus på tros- og religionsfrihed.

Det er første gang, at ministeriet har arbejdet med forfølgelse af religiøse minoriteter som et særskilt tema. Og at dømme ud fra den politiske debat er der stemning for, at arbejdet fortsætter, også hvis regeringsmagten skulle skifte efter et valg.

”Det er grundlæggende godt og positivt, at regeringen har sat fokus på tros- og religionsfrihed,” sagde Socialdemokratiets kirkeordfører Daniel Toft Jakobsen, der roste flere af de konkrete måder, regeringen havde grebet arbejdet an på.

Han bifaldt blandt andet, at regeringen har valgt at koble arbejdet for trosfrihed med arbejdet for kvinderettigheder. Dog efterlyste han mere konkrete resultater fra enhedens arbejde, selvom han erkendte, at det var et kompliceret område at arbejde inden for.

”Men hvis det ikke lykkes at skabe nogle konkrete forbedringer, nytter de mange flotte ord og strategier ikke noget,” sagde han.

Daniel Toft Jakobsen foreslog blandt andet, at danske ambassadører rundt om i verden rapporterer om problemer med trosfrihed for at få emnet endnu bredere forankret i udenrigstjenesten. På samme måde efterlyste han, at det kom til at stå mere klart, hvordan temaet bliver prioriteret ved et statsbesøg, som for eksempel ved statsministerens nylige besøg i Indien.

Flere af de andre ordførere fra andre partier, deriblandt Enhedslisten, tilsluttede sig Daniel Toft Jakobsens ordførertale.

Gårsdagens debat om religiøs forfølgelse førte vidt omkring og bød på politiske uenigheder om alt fra værdien af internationalt samarbejde til spørgsmålet om, hvorvidt tro er en privat eller en personlig sag.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) afsluttede med at takke for den usædvanligt vidtløftige debat og for opbakningen til arbejdet. Hun bemærkede, at emnet næppe kunne være mere relevant på en dag, hvor den danske Dennis Christensen blev idømt seks års fængsel i Rusland for sit tilhørsforhold til Jehovas Vidner.

”Det er en forfærdelig dom. Jeg synes, den på alle måder forstærker behovet for regeringens arbejde for beskyttelse af trosfrihed,” sagde hun og tilføjede, at det danske udenrigsministerium både har og fortsat vil rejse sagen over for de russiske myndigheder.