Prøv avisen

Bredt ønske om mere lødige tv-nyheder

- Efter at kulturministeren i lørdagens Kristeligt Dagblad kritiserede de to public service-kanalers nyhedsdækning, slutter Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, sig nu til kritikerne. - Foto: Lars Helsinghof Bæk

Socialdemokraterne deler kulturminister Per Stig Møllers (K) vurdering af, at TV-Avisen og TV 2 Nyhederne mangler dannelse. Svært at måle lødighed, påpeger ekspert

Det er ikke kun den nytiltrådte konservative kulturminister, Per Stig Møller, der savner mere væsentlighed og lødighed i TV-Avisen og TV 2 Nyhederne.

Efter at kulturministeren i lørdagens Kristeligt Dagblad kritiserede de to public service-kanalers nyhedsdækning, slutter Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, sig nu til kritikerne.

– Generelt synes jeg, tv-stationernes nyhedsudsendeler let bliver for overfladiske i deres dækning. I mit parti vil vi gerne styrke kvaliteten i nyhedsdækningen, og derfor ønsker vi, at en opprioritering kommer til at indgå i de kommende medieforhandlinger, siger Mogens Jensen, som mener, at forpligtelsen især gælder DR, der modsat TV 2 fortsætter som direkte licensfinansieret public service-medie.

Læs også: Kulturminister kritiserer DR og TV 2

Han pointerer dog, at politikerne efter hans opfattelse kun skal sende et overordnet signal:

– Vi ordførere skal ikke agere som programredaktører, og det skal ministeren heller ikke. Men vi kan sende et signal om, i hvilken retning ressourcerne skal bruges.

Dermed lægger han sig holdningsmæssigt tæt op ad kulturministeren, som heller ikke ser det som sin opgave at anvise, hvordan dannelsesniveauet konkret skal løftes.

Kulturministeren pointerer i øvrigt, at hans kritik ikke omfatter P1's radionyheder eller Deadline på DR 2, som han ikke synes er redigeret på for kommercielle præmisser:

– Hvis man tænkte DR og TV 2 bort, ville vi komme til at mangle styrken til at levere fiktion på danske vilkår og nyheder og debatter ud fra et dansk perspektiv. Men det er vigtigt, at de ikke bliver så bange for lave seertal, at de overhovedet ikke tør bringe det, der var meningen med public service. For politikerne må bare acceptere, at nogle programmer ikke har så høje seertal, men er vigtige som public service, siger Per Stig Møller.

Læs også: - Vi vil arbejde imod tabloidisering af DR

Kulturministerens kritik kommer på et tidspunkt, hvor Danmarks Radio netop har gennemgået en ændring af organisationsstrukturen. 40 chefer er blevet fyret, og programmernes indhold er samlet under fire direktører for henholdvis DR Nyheder, DR Danmark, DR Oplysning og DR Kultur.

Et af målene med denne forandring har netop været at rykke tilbage i retning af klassisk public service efter en periode, hvor DR?s nyhedsudsendelser var tilrettelagt ud fra et ønske om at ramme to forskellige målgrupper.

Klokken 18.30 var TV-Avisen henvendt til den kortuddannede, traditionelt tænkende seer-type fra provinsen kaldet "Birthe", mens 21.00-udgaven rettede sig mod den mere moderne orienterede mand kaldet "René".

– Tv-stationerne befinder sig i en konkurrencesituation, hvor man på nyheds- siden føler sig nødsaget til at forsøge at tiltrække et stort publikum. Men om det betyder, at niveauet sænkes, kan man ikke umiddelbart sige, for det afhænger af, hvordan man definerer kvalitet, siger medieforsker Michael Bruun Andersen, lektor i journalistik ved Roskilde Universitet.

Han gør opmærksom på, at DR's bestyrelsesformand, Michael Christiansen, har udtalt, at han ønsker mere dannelse og klassisk public service. Han ser derfor kulturminister Per Stig Møllers udtalelse som en håndsrækning til DR-bestyrelsesformanden.

Michael Bruun Andersen påpeger, at tv-nyhedsudsendelserne ikke har været genstand for systematisk forskning siden 1999. Tidligere har der været peget på, hvordan øget konkurrence trækker i retning af indslag henvendt til såkaldt almindelige mennesker.

– Men om der er sket en devaluering eller sensationalisering er helt åbent for fortolkning. Det kan Per Stig Møller jo godt påstå, indtil det modsatte er bevist, siger han.

Christian S. Nissen, tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, vil ikke kommentere DR's nuværende niveau, men han minder om, at DR er blevet kritiseret for manglende lødighed lige så længe, det har eksisteret.

– Dengang Jørgen Schleimann indførte timenyheder på P3, blev det betragtet som det endelige afgørende knæfald for populismen. Jeg synes, vi skal være opmærksomme på, at vi alle har en tilbøjelighed til at se nutiden som mørkere end en strålende fortid, siger han.

En anden tidligere DR-chef, Lasse Jensen, som engang havde ansvaret for TV-Avisen og nu er ansvarlig for radioprogrammet Mennesker og Medier, holder sig dog ikke tilbage for at kritisere dannelsesniveauet i DR. I torsdags skrev han i en kommentar i dagbladet Information: "DR synes desperat at lede efter en ny identitet. TV-Avisens – og ikke mindst 21Søndags – modernisering tyder på, at man går efter seertallene og glemmer en lang og rodfæstet tradition for soliditet og troværdighed".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for DR's bestyrelse, Michael Kristiansen.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk
ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk