Britisk journalist undres: Bruger Danmark virkelig næstflest penge på flygtninge i EU?

Den internationale presse har givet Danmark det glatte lag, efter at Folketinget i tirsdags vedtog den såkaldte smykkelov, der strammer reglerne for asylsøgere. Britisk journalist indrømmer, at nazi-parallellen er yderligtgående

En lang række internationale medier har de seneste dage udstillet Danmark for at føre en umenneskelig flygtningepolitik med den nye asyllov, som et stort flertal i Folketinget vedtog i tirsdags.
En lang række internationale medier har de seneste dage udstillet Danmark for at føre en umenneskelig flygtningepolitik med den nye asyllov, som et stort flertal i Folketinget vedtog i tirsdags. . Foto: Sara Gangsted.

En lang række internationale medier har de seneste dage udstillet Danmark for at føre en umenneskelig flygtningepolitik med den nye asyllov, som et stort flertal i Folketinget vedtog i tirsdags.

Især de britiske medier har skarpvinklet kritikken af Danmark. I avisen The Guardian bringes en karikaturtegning af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som Hitler og en taleboble, hvori han siger, at det er ”stødende at sammenligne os med nazisterne”, omgivet af danske industrisymboler for Lego, Carlsberg og en gris.

The Independent har på sin hjemmeside en tegning af Den Lille Havfrue iført en perlekæde og pengesedler og holdende en knibtang med en guldtand. En tavle med inskriptionen fra den amerikanske frihedsstatue forkynder ”Giv mig dine trætte, dine fattige.. etc.” med en ny afslutning om, at så ”vil jeg stjæle deres punge, deres juveler, guldtænder og mere til.”

I mange artikler bliver der også refereret til nazistisk lovgivning. Danmark fremstilles som yderst modvillig over for flygtninge, og der citeres flittigt kritik fra FN, menneskerettighedsorganisationer og Enhedslisten herhjemme. Repræsentanter for regeringen og Dansk Folkeparti kommer dog også til orde.

På The Independents hjemmeside henvises der til den danske lov under overskriften ”Danmark vedtager 'nazi-agtig lov', som tvinger flygtninge til at aflevere deres kontanter og værdier.”

Artiklen er skrevet af Lizzie Dearden, som her svarer på spørgsmål om avisens dækning af den nye danske lov.

I The Independent bliver den nye danske asyllov præsenteret som en ”nazi-agtig lov”. Er det en dækkende måde at karakterisere loven på?

”Jeg tror, udtrykket stammer fra en rabbiner, der brugte det i en israelsk avis. Han sagde, at loven var sammenlignelig med de love, der blev vedtaget i Tyskland i forbindelse med holocaust. På de sociale medier har mange mennesker brugt den samme parallel, men jeg skal indrømme, at nogle af deltagerne på de medier kommer langt ud i de kommentarer, de skriver. Det dog ser ud til at være en ret almindelig kommentar,” siger Lizzie Dearden.

En del danskere føler, at den danske lovgivning er et temmelig langt stykke fra nazisternes lovgivning.

”Ja, og vi har også refereret den danske regerings synspunkter om, at det ikke er i nærheden af det, og at loven er blevet misforstået. Samt at de nye regler ligger helt på linje med de regler, der gælder for velfærdsydelser til danskere. Men for englændere er det en mærkelig lov, vores grænsesystem er meget anderledes, og jeg tror ikke, at man ville se noget lignende i Storbritannien.”

Ifølge Den Internationale valutafond, IMF, brugte Danmark sidste år omkring 0,47 procent af sit bruttonationalprodukt på flygtninge, mens for eksempel Storbritannien brugte 0,02 procent på flygtninge. Dermed bruger Danmark næstflest penge pr. indbygger i EU på flygtninge. Ville det være fair at nævne den slags oplysninger i jeres dækning af dansk flygtningepolitik eller er det irrelevant?

”For at være ærlig kendte jeg ikke de tal. De er interessante, men det er ikke nogen, jeg har set gengivet nogle steder. Ja, det ville være godt at nævne, og det ville sætte debatten i perspektiv. The Independent er et uafhængigt medie, men på det sociale område er vi en anelse til venstre for midten, og vi har ført kampagner for, at regeringen skulle gøre mere for at byde flygtninge velkommen her i landet. Det gælder ikke kun andre europæiske lande.”

Du skrev, at flygtninge skal vente tre år på at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer, men det gælder kun for flygtninge, som har fået midlertidigt ophold, fordi de kommer fra krigszoner. Omkring 80 procent af alle flygtninge i Danmark får asyl som konventionsflygtninge, og de kan få deres familier hertil med det samme. Er det en information, dine læsere burde have haft?

”Ja, det er meget nyttigt, men det er i hvert fald ikke noget, der er blevet nævnt i rapporterne fra UNHCR, og heller ingen af de andre organisationer, som har kommenteret det, har nævnt det. Så nej, det er ikke noget, vi har været opmærksomme på, men det er da noget, jeg vil tage med i fremtidige artikler om sagen,” siger den britiske journalist.

 Artiklen er redigeret den 29.1.2016, hvor der er føjet "procent" til "0,47" i spørgsmålet til Lizzie Dearden, ligesom der i spørgsmålet er indføjet oplysningen om, at Danmark ifølge IMF bruger næstflest penge i Europa pr. indbygger på flygtninge.