Bronzealderen stjæler billedet i årets 10 bedste arkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort sin liste over de vigtigste arkæologiske fund i 2019. Noget usædvanligt stammer tre af fundene fra bronzealderen, og ét af fundene karakteriser eksperter endda som ”århundredets fund”

Eksperter kalder fundet af tvillingefiguren med hornede hjelme fra bronzealderen for ”århundredets fund”, da det mindst er 100 år siden, man har fundet noget fra den tidsperiode, der kan måle sig med fundet fra Kallerup i Thy. Se hele billedet i teksten. – Foto: Marie Posselt, Museum Thy.
Eksperter kalder fundet af tvillingefiguren med hornede hjelme fra bronzealderen for ”århundredets fund”, da det mindst er 100 år siden, man har fundet noget fra den tidsperiode, der kan måle sig med fundet fra Kallerup i Thy. Se hele billedet i teksten. – Foto: Marie Posselt, Museum Thy.

I februar i år dukkede en særegen tvillingefigur i bronze med hornede hjelme op af mulden ved Kallerup i Thy. Dengang havde både detektorføreren, arkæologerne fra det lokale museum og de nationale eksperter armene over hovedet. Fundet fra bronzealderen var ”helt ekstraordinært”. Et prædikat, som ofte bliver brugt til at beskrive arkæologiske fund. Men dette fund, som også bestod af en prægtig ceremoniøkse og et par hestehoveder i bronze, har vist sig at være langtidsholdbart, når det gælder det ekstraordinære. For det første er fundet nu kommet med på top 10-listen over årets arkæologiske fund, som Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet. For det andet erklærer bronzealdereksperter Kallerup-fundet for ”århundredets fund”.

Her er tvillingefiguren.
Her er tvillingefiguren. Foto: Marie Posselt/Museum Thy

Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv har for tiende gang opgjort en liste over det pågældende års vigtigste fund. I år fremhæver centeret i pressemeddelelsen, at der i 2019 ”pudsigt nok har været særligt mange fund fra bronzealderen”, og at fund fra den tidsperiode derfor også er stærkt repræsenteret på årets top 10. Tre af fundene er nemlig fra perioden 1700 f.Kr. til 500 e.Kr, som udgør bronzealderen i Danmark.

Udover fundet fra Thy indeholder top 10-listen også opdagelsen af en kultisk solskive af rav fra en teenagers urne, fundet i Løgstrup nord for Viborg, samt et ligbrændingsanlæg i en bronzealdergravhøj ved Odense.

En urne fra yngre bronzealder fra Løgstrup, Nord fra Viborg, viste sig at indeholde en solskive af rav. Her ses et tværsnit fra CT-scanningen. Solskiven var anbragt oven på de brændte ben fra en ung mand eller kvinde, som har været i de sene teenageår. – Foto: Viborg Museum
En urne fra yngre bronzealder fra Løgstrup, Nord fra Viborg, viste sig at indeholde en solskive af rav. Her ses et tværsnit fra CT-scanningen. Solskiven var anbragt oven på de brændte ben fra en ung mand eller kvinde, som har været i de sene teenageår. – Foto: Viborg Museum

Flemming Kaul fra Nationalmuseet er ekspert i bronzealderen og følger forskningen og de nyeste fund på nærmeste hold. Han medgiver, at i år har været et særligt år.

”Kallerupfundet er i sig selv fuldkommen vidunderligt. Jeg vil sige, at det er århundredets bronzealderfund. Så dét gør, at 2019 står som et særligt år for os med interesse i bronzealderen”.

Helle Vandkilde, professor i arkæologi på Aarhus Universitet med speciale i bronze-alderen, siger uafhængigt af sin kollega fra Nationalmuseet nærmest de eksakt samme ord.

”Den hornklædte tvillingefigur fra Thy er måske århundredets bronzealderfund i Danmark. Det er fuldstændig unikt. Selvom listen ikke er prioriteret, vurderer jeg, at Kallerupfundet er en klar nummer ét på listen. Det er virkelig et fantastisk fund, der belyser mange aspekter af bronzealderens religion, og hvordan religionen hang sammen over forskellige områder – med tråde helt til Sardinien og Spanien.”

Men alle tre bronzealderfund fra top 10-listen giver et særligt indblik, især i tidsalderens spirituelle og religiøse verden, fortæller Flemming Kaul.

”Fundene er ikke bare fine kunstværker og spændende ting. De giver enorm meget indsigt i bronzealderens ritualer og tro, hvor solen stod i centrum. Hvad troede man på? Hvordan udførte man gravritualer? Og hvad tænkte datidens danskere?”

Eksperter kalder fundet af tvillingefiguren med hornede hjelme fra bronzealderen for ”århundredets fund”, da det mindst er 100 år siden, man har fundet noget fra den tidsperiode, der kan måle sig med fundet fra Kallerup i Thy. Se hele billedet i teksten. – Foto: Marie Posselt, Museum Thy.

I det hele taget vurderer de to eksperter, at 2019 har været et ”stærkt bronzealderår”. Ikke mindst har de mange fund og det ekstraordinære Kallerupfund udmærket sig. Men også diskussionen om især Egtvedpigens herkomst har givet perioden stor opmærksomhed i medierne.

”Det er helt retfærdigt. Nordens bronzealder er mindst lige så fantastisk som vikingetiden, og der er faktisk store ligheder mellem de to tider,” siger Helle Vand-kilde.

Her lyder Flemming Kaul fra Nationalmuseet som et ekko af sin kollega fra universitetet i Aarhus.

”Jeg synes selvfølgelig som bronzealderforsker, at perioden er lidt overset. Vikingetiden sælger alle billetterne. Vi glemmer, at bronzealderen var perioden, hvor verden åbnede sig med kontakter ud over hele Europa. Den ligger som en proto-vikingetid.”