Brudepar vil helst vies i egen have

Godt 100 par har indtil videre brugt folkekirkens nye tilbud om at blive viet et andet sted end kirken. Det bedste sted til vielser er dog stadig inde i kirken, mener biskop

For tre måneder siden indførte biskopperne en prøveordning, hvor det blev muligt at søge om at blive kirkeligt viet et andet sted end foran alteret i kirken. Arkivfoto.
For tre måneder siden indførte biskopperne en prøveordning, hvor det blev muligt at søge om at blive kirkeligt viet et andet sted end foran alteret i kirken. Arkivfoto. Foto: Iris.

En tagterasse, et festtelt ved en landejendom og en vinterbadeklub. Det er nogle af de steder, hvor danske par har søgt om og fået tilladelse til at blive kirkeligt viet.

For tre måneder siden indførte biskopperne en prøveordning, hvor det blev muligt at søge om at blive kirkeligt viet et andet sted end foran alteret i kirken. Indtil videre har lidt over 100 par søgt om og fået tilladelse til at blive viet et alternativt sted, viser en rundspørge, Kristeligt Dagblad har foretaget til landets 10 stifter.

LÆS OGSÅ: I medgang, modgang og tomgang

Selvom der er flere opfindsomme steder på listen over steder, biskopperne har godkendt, har de fleste par blot søgt om at blive viet i deres egen have.

Det jordnære valg passer godt til den danske stil, forklarer sociolog og professor ved Aalborg Universitet Michael Hviid Jacobsen.

Man kunne have troet, at vi nu ville se bryllupper helt exceptionelle steder. Men den slags store iscenesættelser ville ligne danskerne dårligt. Haven har derimod en særlig symbolsk betydning i vores liv. Den forbinder vi med nærhed og fortrolighed. Det er her, en stor del af vores liv udspiller sig, siger han.

Prøveordningen skal løbe i to år og derefter evalueres for at finde ud af, om den skal gøres permanent. Indtil videre har ordningen fungeret overvejende fornuftigt, lyder det fra Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift, der med 20 vielser uden for kirken er det stift, hvor flest har søgt om at benytte sig af den nye mulighed.

LÆS OGSÅ:
Er ægteskabsløftet egentlig noget værd?

Jeg har hverken hørt fra præster eller brudepar, som gav udtryk for, at det var en dårlig oplevelse, siger han.

Peter Fischer-Møller modtager løbende evalueringer fra præsterne om, hvordan de oplever, at vielser uden for kirkerummet fungerer. Her giver flere præster udtryk for, at der kan være praktiske udfordringer med den nye form for vielser. En præst erfarede, at det til vielser i det fri er nødvendigt med en plan for, hvor vielsen kan flytte hen, hvis det begynder at regne. En anden præst noterede sig, at det kan blive en lidt tam forestilling, hvis der ikke er anden musikledsagelse til ceremonien end præstens egen sangstemme.

Det nye tilbud fra folkekirken blev sat i værk, fordi kirken oplevede en stadig større efterspørgsel på vielser andre steder end inde i kirken. Ifølge Michael Hviid Jacobsen skyldes det, at danskernes tilknytning til folkekirken bliver stadig mindre:

Men det er ikke en total løsrivelse fra kirken. Vi ønsker stadig den sikkerhed og autoritet, der ligger i kirken. Folk ønsker at opretholde en tilknytning til kirken, men siger samtidig, at de ønsker nogle bredere rammer.

Michael Hviid Jacobsen peger også på, at ønsket om at blive viet uden for kirken lægger sig i forlængelse af en generel tendens, hvor vi ønsker at skabe unikke rammer for de begivenheder, der betyder noget i livet.

Vielserne uden for kirkerummet udgør indtil videre kun en meget lille del af de godt 10.000 kirkelige vielser, der finder sted hvert år. Og folkekirken har da heller ikke gjort meget for at reklamere for det nye tilbud. Det skyldes ifølge biskop Peter Fischer-Møller, at det stadig er kirkerummet, der giver de bedste rammer for en vielse:

Det bliver nemt den lidt løsrevne, romantiske kærlighed, man kommer til at fejre, når man fjerner vielsen fra kirkerummet. Ved at holde vielsen inde i kirken bliver ægteskabelig kærlighed sat ind i en større sammenhæng. Det foregår i samme rum, som børn bliver døbt i, unge konfirmeret, og hvor man holder gudstjeneste.

Desuden er antallet af vielser ikke afgørende, understreger biskoppen:

Antallet siger ikke noget om, hvorvidt der er brug for en permanent ordning. Det skal komme an på de evalueringer, vi får fra både præster og brudepar.

Foto: Iris.