Chefredaktør: Tak til læserne efter endnu et voldsomt corona-år

Hver uge læses avisen af mere end 200.000 mennesker. På nettet læser endnu flere med. Tak for det og for stor opbakning i årets løb

Erik Bjerager er ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad.
Erik Bjerager er ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad. . Foto: Leif Tuxen.

For et år siden var det svært at forestille sig, at 2021 skulle blive så præget af coronasmitte og nedlukninger, som året blev. Her på avisen arbejdede de fleste medarbejdere hjemmefra, da året begyndte, og desværre er de netop her ved årets slutning igen begyndt at arbejde hjemmefra. Det er en udfordring at sammensætte en avis hver dag på denne måde, men det lykkes heldigvis.

I det snart forgangne år kunne Kristeligt Dagblad fejre sit 125-årsjubilæum. Det var der også grund til at gøre, for igennem næsten hele avisens levetid har avisdøden luret som en konstant mulighed. Heldigvis går Kristeligt Dagblad ud af sit jubilæumsår bedre rustet og med et stærkere økonomisk fundament end nogensinde før. Oplaget har igennem året sat ny rekord og er her ved årsskiftet pænt over 32.000. Hver uge læses avisen af mere end 200.000 mennesker. På nettet læser endnu flere med.

I de snart to år, som coronapandemien har varet, er det lykkedes avisens journalister at beskrive de mange forskellige menneskelige følger og aspekter, som pandemien har haft. Det har været en tid, hvor alle danskere er blevet konfronteret med tanker om deres egen sårbarhed, om ensomhed, mulig sygdom og død. Derfor har denne særlige tid også kaldt på fordybelse og eftertanke. Mange læsere har skrevet til os i årets løb og udtrykt, at avisen hjælper dem til at sætte ord på deres livssituation. Det er vi taknemmelige for.

I efteråret benyttede vi avisens jubilæum som anledning til at relancere både papiravisen og internetavisen. Avisen fik både et fornyet design, trykt på nyt papir, og vi udviklede avisens indhold, så den i endnu højere grad fremstår som en stærk kultur- og eksistensavis. Vi fastholder avisens særlige fokus på tro, ånd og dannelse med det fortegn, som avisens navn giver.

Også i det kommende år vil vi skabe fornyelser og forandringer, som vi håber, at læserne vil tage godt imod. Verden er i opbrud, og vi ønsker på en og samme tid, at Kristeligt Dagblad skal være en avis, der er fast forankret og samtidig afspejler den hastige udvikling.

Jeg er som chefredaktør og direktør for avisens nu mere end 130 medarbejdere taknemmelig for deres indsats i det forgangne år. Mange har tilbragt det meste af året derhjemme uden fysisk kontakt med kolleger. Det har ikke været nemt for alle. Isolationen og de mange videomøder, e-mails og telefonsamtaler er i længden en udmattende måde at arbejde på. Mange andre danskere har erfaret det samme.

Tak også til læserne for mange opmuntrende hilsner, e-mails og breve, og for stor opbakning i årets løb.

Godt nytår til alle.