Corona og uenighed har bremset afskaffelse af vintertid

Et flertal i EU-Parlamentet vedtog i 2019, at når vi i nat skifter fra sommertid til vintertid, skulle det være for sidste gang. Men også næste år vil der blive brug for at stille på urene, for sagen er udskudt på ubestemt tid

Hvis skiftet mellem sommertid og vintertid skal afskaffes, er det helt store spørgsmål, om det så er sommertid eller vintertid, der skal gøres permanent. Her foretrækker flertallet af lande sommertiden, hvilket vil medføre meget mørke morgener om vinteren.
Hvis skiftet mellem sommertid og vintertid skal afskaffes, er det helt store spørgsmål, om det så er sommertid eller vintertid, der skal gøres permanent. Her foretrækker flertallet af lande sommertiden, hvilket vil medføre meget mørke morgener om vinteren. Foto: Thomas White/Reuters/Ritzau Scanpix.

Aldrig har et emne kunnet engagere så mange i en undersøgelse fra EU-Kommissionen, som da 4,6 millioner mennesker i 2018 tog stilling til, om det halvårlige skift mellem sommertid og vintertid skulle afskaffes. Det mente hele 84 procent af EU-borgerne, at det skal.

I marts 2019 traf et flertal i Europa-Parlamentet så beslutning om, at de enkelte EU-lande inden april 2020 skulle afgøre deres stilling, og at målet var, at skiftet mellem sommer- og vintertid skulle ophøre i 2021.

Efter denne køreplan er det altså i nat sidste gang nogensinde, at vi skal stille uret en time tilbage og dermed erobre en ekstra time til morgensøvnen, som vi så til gengæld skal aflevere igen til foråret.

Men køreplanen kommer ikke til at holde. Skiftet mellem sommertid og vintertid tager lang tid at afskaffe, og måske sker det slet ikke.

”Det handler om, at de enkelte lande hverken er enige med sig selv eller med hinanden, og det er dødusmart at ændre på det bestående, hvis alle ikke er enige. Der vil gå kuk i alle Europas fly- og togafgange og alt muligt andet,” siger Marlene Wind, professor ved center for europæisk politik på Københavns Universitet.

Ifølge professoren er sagen nemlig den, at EU-Parlamentet alene ikke kan pålægge medlemslandene noget som helst. Ifølge Lissabon-traktaten fra 2009 kræver dette enighed mellem Parlamentet og Ministerrådet. I Ministerrådet er man ikke nået frem til en fælles position, og i de enkelte medlemslande er der også delte meninger. Derfor vurderer Marlene Wind, at Ministerrådet og EU-formandskabet blot venter og ser.

Ud over uenigheden blandt medlemslandene er der indlysende grunde til, at det nuværende tyske EU-formandskab ikke har sat sommertid og vintertid på dagsordenen. Få kan være uenige i, at coronapandemien, den økonomiske genopretning herefter og den britiske udtræden af EU er vigtigere emner at tage op. Selvom ideen om at afskaffe sommertid/vintertid i første omgang stammer fra EU-Kommissionen, er emnet heller ikke på dagsordenen i Kommissionens seneste reviderede arbejdsprogram.

Hvis skiftet mellem sommertid og vintertid skal afskaffes, er det helt store spørgsmål, om det så er sommertid eller vintertid, der skal gøres permanent. Her foretrækker flertallet af lande sommertiden, hvilket vil medføre meget mørke morgener om vinteren.

I Danmark er der mindst lige så meget stemning for at sætte uret til permanent vintertid, som også er det, vi herhjemme betegner som normaltid, men i foråret skrev transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, at der i Danmark ”ikke synes at være en klar præference for at ændre det nuværende system”.

Ifølge ministeren er den største danske bekymring ikke, om vi lander på sommertid, vintertid eller et fortsat både-og, men om hvert land går sin egen vej:

”Der er en vis bekymring for, at man ender op med et kludetæppe af tidszoner i Europa — særligt at man risikerer at ende i en anden tidszone end nabolande,” skriver Benny Engelbrecht i svaret.

Ingen ved lige nu, hvornår Ministerrådet tager stilling til sagen, men det bliver næppe under det tyske formandskab, og i første halvår af 2021 overtages formandskabet af Europas mest forandrings-uvillige land på dette område, Portugal. Derfor tyder alt på, at sommertid og vintertid består i nogen tid endnu.