Prøv avisen

Kriminaliteten falder under coronakrisen, men konflikter i hjemmet stiger

Under coronakrisen er der sket en stigning i politisager om husspektakler, henvendelser til krisecentre og opringninger til Børnetelefonen. Det vidner om, at hjemmet ikke nødvendigvis er blevet et mere fredeligt sted at opholde sig. Genrebillede. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Antallet af indbrud i hjem er halveret og vold i det offentlige rum faldet markant. Til gengæld er der flere tegn på, at konfliktniveauet inden for hjemmet er gået i vejret under coronakrisen. Mange af de drikkelag, som normalt foregår på værtshusene, er nu trukket ind i hjemmene, vurderer politiet

De danske hjem har under coronakrisen været forskånet for hvert andet indbrud. Til gengæld vidner stigningen i politisager om husspektakler, henvendelser til krisecentre og opringninger til Børnetelefonen om, at hjemmet ikke nødvendigvis er blevet et mere fredeligt sted at opholde sig.

”Mange af de drikkelag, som typisk er foregået på værtshuse, er trukket ind i hjemmene, hvilket også kan være med til at forklare stigningen i husspektakler,” siger Henrik Sønderby, centerchef ved det nationale efterforskningscenter under Rigspolitiet.

Han pointerer dog, at decideret vold i hjemmet ikke hører under denne betegnelse. Husspektakler omfatter alle de typer sager, hvor der i hjemmene bliver råbt op og kastet med porcelæn, eller hvor der er konflikter, som udarter sig til håndgemæng i et omfang, så naboer eller andre anmelder det til politiet. Der kan være vold involveret, men hvis sagen fører til en decideret voldsanmeldelse, ryger den over i en anden kategori hos politiet – og den anmeldte vold er ikke steget.

Selvom antallet af deciderede voldsanmeldelser til politiet er uændret, ser Linda Kjær Minke, retssociolog og professor ved Syddansk Universitet, flere andre tegn på, at presset på hjemmene er øget, og at dette kan indebære en øget risiko for, at volden mod ægtefæller og børn er øget.

Hun påpeger, at ud over antallet af anmeldelser for husspektakler, har der under coronakrisen været meldinger fra krisecentre og fra Børnetelefonen om, at flere henvender sig med problemer og konflikter fra hjemmefronten.

”Jeg finder stigningen i husspektakler bekymrende og mener, det kunne være meget interessant at undersøge nærmere, i hvor høj grad de konflikter, som ellers foregår i nattelivet på værtshuse, nu bliver udlevet i private hjem,” siger hun og tilføjer:

”Hvis det er tilfældet, rejser det nogle spørgsmål om, hvordan vi kan forebygge, at hver gang familierne opholder sig mere i hjemmet, afføder det flere konflikter i hjemmet. Om det for eksempel er nødvendigt at tilbyde mere konfliktmægling.”

Ser man på egentlige kriminelle handlinger, viser statistikken for april 2020 imidlertid, at coronatiden har været usædvanlig fredelig. Den nedsatte aktivitet på arbejdspladserne og de mange hjemsendte danskere har ført til et tilsvarende markant fald i indbrudstyverier. Faktisk blev der i april 2020 kun anmeldt halvt så mange indbrud til politiet som i april 2019.

”Hvis man ser bort fra husspektaklerne, har vi under covid-19-epidemien set et drastisk fald i anmeldelser af alle typer kriminalitet. Det eneste sted, vi så en stigning, var lige i begyndelsen af perioden, hvor særlige typer it-kriminalitet med svindel via falske hjemmesider florerede, men det fortog sig igen, da medierne først havde advaret om det,” siger Henrik Sønderby.

At der er færre indbrud i hjemmene, når der er flere mennesker hjemme, overrasker ikke politiet, idet indbrudstyve foretrækker at arbejde i fred.

Det er heller ikke så overraskende, at dagligvarebutikker, der har været åbne gennem hele perioden, har haft omtrent samme antal tyverier som vanligt, mens øvrige butikker, der i højere grad har været lukket, har haft mindre end halvt så mange tyverier som sidste år.

Men også forseelser som vold er faldet markant, hvilket kunne hænge sammen med, at nattelivet også har forandret sig.

Henrik Sønderby er over-bevist om, at kriminalitetsmønsteret vil vende tilbage til det mere sædvanlige billede, i takt med at samfundet genåbnes, og danskerne tager på arbejde og ud i nattelivet igen:

”Vi vil se en gradvis normalisering, også i antallet af indbrud. Indbrudstyvene får jo også brug for penge igen.”

Mange af de drikkelag, som typisk er foregået på værtshuse, er trukket ind i hjemmene, hvilket også kan være med til at forklare stigningen i husspektakler.

Henrik Sønderby, centerchef ved det nationale efterforskningscenter under Rigspolitiet