Prøv avisen

Cyklister: Regeringen underminerer trængselsarbejde

Mens Trængselskommissionen arbejder på at løfte kollektiv trafik, svigter regerings klimaudspil den strategi

Trængselskommissionens arbejde med at mindske biltrafikken bliver undermineret, endnu før den har præsenteret sine forslag, lyder det fra Cyklistforbundet.

Det sker, fordi Socialdemokraterne på forhånd har undsagt de forslag, der kunne gavne den kollektive trafik og cyklisterne i forbindelse med onsdagens præsentation af regeringens klimaudspil, lyder kritikken.

- Det, vi ser nu, er, at der kommer flere og flere biler og mere trængsel. Og det var jo det, man skulle finde en løsning på, men den opgave, svigter man.

- Det er et tilbageslag for den kollektive transport og cyklisterne. Nu holder man i stedet fast i bilerne, siger Jens Loft.

Han mener, at der i regeringens klimaudspil bliver satset for meget på bilismen, og det hænger ikke sammen med, at der i Trængselskommissionens kommissorium står følgende:

- De konkrete forslag til løsninger skal blandt andet understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken.

Dermed modarbejder regeringen og klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) egne ambitioner om at gøre trafikken mere bæredygtig, mener Jens Loft.

- I regeringsgrundlaget og i Trængselskommissionen har man det som målsætning, at trafikvæksten skal ske i den kollektive transport og cyklerne.

- Så er det jo lidt mærkeligt, at regeringen holder fast i bilen, som det transportmiddel man vil satse på, Jens Loft.

Nogle af de forslag, som står beskrevet i virkemiddelkataloget, ville ifølge Socialdemokraternes klima- og energiordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, være 'helt til hest' at indføre.

Det siger hun med specifik adresse til forslagene om at indføre kørselsafgift, afskaffe befordringsfradraget og sænke hastigheden på motorvejene fra 130 til 110 km/t.

Tilbage står en skuffet Jens Loft, der savner et konkret forslag.

- Jeg savner en udvikling af kombinationstransporten, altså cykler kombineret med kollektiv transport, siger han.

Regeringen ventes at være klar med et udspil til en klimalov i næste folketingssamling, som starter til oktober, mens Trængselskommissionens rapport skulle være lige på trapperne.