Dårligt arbejdsmiljø på mange plejehjem

Arbejdsmiljøproblemer blandt sygeplejersker og sosu-assistenter påvirker plejehjemsbeboerne

"Vi får et støt stigende antal henvendelser om psykisk dårligt arbejdsmiljø på plejehjemmene, stress og i nogle tilfælde depressioner," siger Charlotte Von Mehren, arbejdsmiljøansvarlig i sosu-afdelingen. Foto: Mikal Schlosser Denmark

Stressede medarbejdere og interne konflikter gør hverdagen trist for både de ansatte og beboerne på en del af landets plejehjem.

Rådgivningssteder for plejehjemspersonale melder om stadigt flere henvendelser fra nedbrudte sosu-assistenter og sygeplejersker. Blandt andet SYFO, som er et tilbud til medarbejdere i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

LÆS OGSÅ: Politi efterforsker overgrebssag på plejehjem

Sidste år henvendte 150 personer sig til SYFO på grund af stress eller depression, hvilket udgjorde en fjerdedel af alle henvendelser. Samme billede tegner sig i år, hvor kategorien konflikter på arbejdspladsen tilmed tegner sig for yderligere 10 procent af henvendelserne.

Vi får helt sikkert flest henvendelser, som handler om stress, udbrændthed og depression, og derudover har jeg lige talt med en medarbejder, som havde det dårligt på sin arbejdsplads, fordi hun følte, at de hele tiden snerrede af hinanden. Vi kan hjælpe med at afklare, hvad der er årsag til medarbejderens mistrivsel, og vi inddrager lederen på plejehjemmet i at løse problemerne, siger Lisbeth Wrang, psykolog ved SYFO.

LÆS OGSÅ: Plejesektoren er i en meget stor krise

Arbejdstilsynet bekræfter, at landets plejehjem har vedvarende problemer med arbejdsmiljøet. En opgørelse, som tilsynet har lavet for Kristeligt Dagblad, viser, at der de seneste fem år er blevet givet 809 påbud til plejehjem, døgninstitutioner og hjemmepleje om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø. Op mod halvdelen af påbuddene er givet til plejehjem.

Påbuddene er især givet, fordi medarbejderne oplever høje følelsesmæssige krav, for stor arbejdsmængde og tidspres samt vold og traumatiske hændelser. Vi kan se, at plejehjem har nogle vedvarende problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og det synes ikke at være et område, hvor det er muligt for virksomhederne at forbedre arbejdsmiljøet markant, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Jens Rise Rasmussen.

Fra fagforeningen FOAs sosu-afdeling, der dækker 18 kommuner i hovedstadsområdet, lyder der også meldinger om dårligt arbejdsmiljø på plejehjemmene. Afdelingen har ikke eksakte tal på henvendelserne, men Charlotte Von Mehren, arbejdsmiljøansvarlig i sosu-afdelingen, siger:

Vi får et støt stigende antal henvendelser om psykisk dårligt arbejdsmiljø på plejehjemmene, stress og i nogle tilfælde depressioner. Vi hører fra dybt frustrerede medarbejdere, som bliver kaldt ind til fraværssamtaler med plejehjemslederen efter ikke at have været syg særlig længe. Andre bliver ringet op og spurgt, hvornår de kommer på arbejde igen, og det lægger et stort pres, som ofte betyder mere sygefravær, fordi medarbejderen ikke restituerer ordentligt.

Charlotte Von Mehren kan tilmed fortælle, at der opstår stikkerkulturer på nogle plejehjem, hvor medarbejderne holder øje med hinandens arbejdsindsats.

LÆS OGSÅ: Kommuner ruster sig til krævende pårørende

Og det dårlige arbejdsmiljø har konsekvenser for plejehjemsbeboerne, påpeger Jan Nybo Jensen, der leder Danmarks største plejehjem, Sølund i København og var med i den tidligere regerings Ældrekommission.

Der er ingen tvivl om, at det smitter af på de ældre, når samarbejdet kører godt, og der er en god tone. Omvendt smitter den dårlige tone også af, så de ældre får en dårligere oplevelse af at være på plejehjemmet, siger han, men tilføjer:

De fleste medarbejdere vil gå gennem ild og vand, for at beboerne ikke skal få dårligere pleje på grund af et stresset arbejdsmiljø.