Prøv avisen

Dårlig stavning er ingen hindring for at blive dansklærer

"Vi er bekymrede for, om alle bliver løftet fra det niveau, de har efter gymnasiet, fordi danskfaget på læreruddannelsen er blevet reduceret, og det derfor er svært for underviserne at komme i dybden med emner som sprogforståelse og grammatik,” siger Torben Mundbjerg, der er formand for Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen.

Ifølge Dansklærer-foreningen er der for ringe garanti for, at de kommende dansklærere selv mestrer skriftligt dansk. Studerende skal kunne dumpe på stavefejl, fastslår uddannelsesminister, som vil have læreruddannelse med i ny sprog-strategi

De unge, som i øjeblikket læser til lærer med dansk som linjefag på professionshøjskolerne, får ikke undervisning på et fagligt forsvarligt niveau. Den mangelfulde undervisning samt en samlet bedømmelse for både mundtlig og skriftlig præstation indebærer, at studerende, der mangler skriftlige kompetencer inden for for eksempel stavning og grammatik, ikke desto mindre kan komme ud i den anden ende som dansklærere.

Sådan lyder vurderingen fra Torben Mundbjerg, formand for Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen.

Han har netop været med til at sende et brev til Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg med en opfordring til ”at genetablere et forsvarligt fagligt niveau i danskfaget” på læreruddannelsen.

”Der er selvfølgelig mange dansklærere, som har stor viden om sprog og grammatik. Men der er også nogle, der har svært ved det. Vi er bekymrede for, om alle bliver løftet fra det niveau, de har efter gymnasiet, fordi danskfaget på læreruddannelsen er blevet reduceret, og det derfor er svært for underviserne at komme i dybden med emner som sprogforståelse og grammatik,” siger Torben Mundbjerg.

Præsenteret for denne kritik slår uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) fast, at man ikke skal kunne blive dansklærer på baggrund af en mundtlig præstation, hvis det skriftlige halter.

”Det er for mig helt afgørende, at de kommende dansklærere behersker deres fag både mundtligt og skriftligt, ellers skal de slet ikke bestå,” siger Esben Lunde Larsen.

Han tilføjer, at hans parti allerede har meldt ud, at der er brug for en national sprogstrategi, som kan styrke indsatsen for bedre stave-, grammatik- og komma-færdigheder i Danmark. Og strategien skal ikke kun omfatte grundskolen og ungdomsuddannelserne, men også de læreruddannelser, som udklækker fremtidens dansklærere.

Der har igennem flere år været rejst kritik af, at det er muligt at bestå læreruddannelsens linjefag i dansk på baggrund af en middelmådig skriftlig præstation. I marts udsendte den daværende minister, Sofie Carsten Nielsen (R), en bekendtgørelse, som betonede, at selvom der gives én samlet karakter, kan en god mundtlig præstation ikke kompensere for en uantagelig skriftlig præstation.

Nu indskærper den nuværende minister, at lærere og censorer skal dumpe de elever, som har tydelige mangler i stavning, grammatik og kommatering.

”Det er vigtigt, at man som studerende er pinligt bevidst om, at man ikke kan bestå, medmindre man leverer varen på alle dele af opgaven. Men allerhelst skal vi opdage og bistå de studerende, som har mangler, inden prøven,” siger ministeren.

Han henviser til, at forgængeren har indført en såkaldt modulprøve, som skal skabe opmærksomhed om skriftsprogligt svage studerende samt et krav om, at professionshøjskolerne skal tilbyde grammatikundervisning til dem, der har behov for det.

At problemer helst skal opfanges før eksamen er Christian Dalby, formand for Lærerstuderendes Landskreds, enig i. Han mener, at debatten om læreruddannelsens danskfag ikke kun skal have en ”rigid fokusering på kommaer og stavning”. Derfor mener han, at der ikke er brug for at dumpe flere studerende, men at give hele det skriftsproglige område i læreruddannelsens danskfag tid og lærerkræfter nok:

”Jeg mener, at det er den gennemgående røde tråd i uddannelsen, som er udfordret. Danskfagets forskellige enkeltemner som skriftsprog, litteratur og så videre skal hænge bedre sammen, og det skal underviserne have mulighed for og overskud til at koordinere.”