Prøv avisen

Dagbog afslører måske Tycho Brahes morder

Tycho Brahe. – Arkivbillede.

Det var en fjern slægtning, der myrdede den verdensberømte astronom Tycho Brahe. Og det var formentlig på bestilling fra kong Christian IV, mener dansk professor efter at have fundet den mistænktes dagbog

Nogle gange overgår virkeligheden selv de vildeste konspirationsteorier. Det er tilfældet i forbindelse med astronomen Tycho Brahes død, hvis man skal tro en 400 år gammel dagbog. Den er skrevet af hans fjerne slægtning, svenskeren Erik Brahe, og beskriver, hvordan han tilbringer de sidste dage ved Tycho Brahes sygeleje, og hvordan han angrer det, han er tvunget til at gøre. På dagen, den 24. oktober 1601, hvor hans berømte slægtning dør, beder Erik Brahe om syndsforladelse.

Det er den danske litteraturprofessor Peter Hv. Andersen fra Université de Strasbourg, der har fundet dagbogen i det svenske rigsarkiv i sin søgen efter, hvordan en af danmarkshistoriens mest markante figurer egentlig kom af dage. Han føler sig overbevist om, at de mange teorier om Tycho Brahes død nu kan få en ende. Samtidig giver han nyt liv til teorien om, at det var Christian IV, der stod bag.

Dagbogen viser tydeligt, at Erik Brahe ikke havde lyst til at slå sin slægtning ihjel. Han havde heller ikke noget motiv. Men han blev presset direkte af hertug Hans, som nævnes 27 gange i bogen, og vi ved, at Hans var farbror til Christian IV og i tæt kontakt til ham. Jeg har ingen beviser for, at han stod bag, men det er almindelig kendt, at der var ondt blod imellem dem, siger Peter Hv. Andersen.

Det nærmere indhold af dagbogen afslører han på en konference i Prag den 15. december. I løbet af januar vil han desuden vise og fortolke bogen på Tycho Brahe Planetariet i København. Og hans konklusioner bør ændre historieskrivningen og give anledning til ny forskning i forholdet mellem Tycho Brahe og Christian IV, mener han:

Historikerne har altid lagt en dæmper på kritikken over for den store heltekonge Christian IV. Nu er der endnu en anledning til at fjerne den dæmper, og det vil give et noget andet billede.

Blandt videnskabshistorikere og Tycho Brahe-eksperter er der stor interesse og begejstring for fundet af dagbogen, hvis den er ægte. Men tolkningen af den vil blive vidt forskellige.

De fleste, som Kristeligt Dagblad har talt med, tvivler stærkt på, at Christian IV virkelig stod bag alene fordi motivet misundelse ikke virker stærkt nok. Men alene det at få fastslået årsagen til Tycho Brahes død, som har været genstand for så mange myter gennem tiden, vil være en sensation, mener pensioneret leder af Ole Rømer Museet og mangeårig forsker i Tycho Brahes liv og død, Claus Thykier.

Jeg har ikke set bogen, men den lyder til at være hævet langt over de spekulationer, man hidtil har bygget historieskrivningen på. Næste skridt bliver at undersøge motiverne nærmere, og jeg vil da langtfra udelukke, at Christian IV har været involveret. I så fald står vi over for en sensationel omskrivning af historien, siger han.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk