Prøv avisen

Danmark anfægter skrappe Østersø-kvoter for torsk

Fiskerne skal have lov at lande mange flere af den økonomisk lukrative torsk, og derfor har Danmark med fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) i spidsen afvist et udspil om nye Østersø-kvoter fra EU-Kommissionen. – Foto: .

Danmark afviser forslag fra EU-Kommissionen om næste års torskekvoter i Østersøen. De er alt for lavt sat, siger Føde­vareministeriet

Danmark modsætter sig usædvanligt skrappe nedskæringer på næste års torskekvoter i Østersøen, som EU-Kommissionen har spillet ud med til de kommende forhandlinger i Ministerrådet.

Fiskerne skal have lov at lande mange flere af den økonomisk lukrative fiskeart, mener både fødevareminister Hans Chr. Schmidts (V) ministerium og Danmarks Fiskeriforening.

Som noget forholdsvis nyt lægger Kommissionen op til større nedskæring af fiskeriet vest for Bornholm på 33 procent i forhold til 2007, selvom det traditionelt er bestanden øst for Bornholm, som har været hårdest ramt af massivt overfiskeri særligt fra polsk side. Fiskeriet af den østlige bestand skal efter kommissionens plan mindskes 23 procent.

EU har vedtaget en handlingsplan til at genoprette torskebestanden med særlige beregningstal for de årlige fiskekvoter i forhold til bestandens skiftende størrelse. Men på den beregningsbaggrund når Fødevareministeriet herhjemme frem til noget mere favorable kvotestørrelser for de danske fiskere end EU-Kommissionen. For den vestlige Østersø er Danmark indstillet på en kvotenedskæring på kun 15 procent. Til gengæld bør torskekvoten efter ministeriets mening sættes i vejret med 15 procent i den østlige Østersø, siger Fødevareministeriets chefforhandler, Ole Poulsen.

Danmarks Fiskeriforening er gået med på de samme tal i et rådgivende udvalg for fiskeri i Østersøen, den såkaldte RAC, omend de danske fiskere helst var sluppet for en nedskæring i den vestlige Østersø.

Beregningerne er lavet på baggrund af meget få prøvefiskerier. Og fremgangen i bestanden har været stor de sidste par år, så kvoteforslagene bunder ikke i virkeligheden, siger næstformand i Danmarks Fiskeriforening, Kim Kær Hansen.

Både Fødevareministeriet og Danmarks Fiskeriforening mener, at Kommissionen har sat kvoterne så lavt af forhandlingstaktiske grunde, fordi Polen driver et omfattende, ulovligt overfiskeri uden for kvotesystemet. Den polske regering har signaleret, at den nægter at efterfølge et påbud fra EU-Kommissionen om polsk torskestop.

Fiskerikommissær Joe Borg antyder, at landene omkring Østersøen ikke gør nok for at beskytte torskene.

En af de vigtigste årsager til de nuværende bekymringer er, at der i første halvdel af 2007 fortsat forekom omfattende underrapportering af fangster, skriver Kommissionen i en pressemeddelelse.

Kommissionen går på den anden side imod den biologiske rådgivning fra det internationale havråd, Ices, som anbefaler et totalt stop for fiskeriet i den østlige Østersø og en halvering af kvoten i vest.

Fiskeriforeningen mener, at Kommissionen hellere burde foranstalte mere fiskerikontrol med Polen end lade andre Østersølandes fiskere undgælde for det polske rovfiskeri ved at skære så hårdt ned på den samlede kvote.

Danmarks chefforhandler siger, at det polske rovfiskeri bliver et stort emne under de kommende forhandlinger. Og at det bliver et problem for hele EU, hvis polakkerne ikke bringes til at efterleve EU-reglerne.

Det vil være den værst tænkelige situation, vi kan forestille os. Det vil skærpe fiskerikonflikten mellem Polen og hele EU. Det vil være svært at forklare den danske befolkning, hvis vi skal skære ned på vores fiskeri på grund af det polske overfiskeri, siger Ole Poulsen.

/ritzau/