Prøv avisen

Danmark bygger bro til Tyskland

Transportminister Carina Christensen og hendes tyske kollega Wolfgang Tiefensee mødtes onsdag 3. september for at indgå en endelig aftale om at etablere den faste forbindelse over Femern Bælt. Broen ventes at stå klar om ti år. Mødet blev afsluttet med et Foto: Keld Navntoft

Femern-broen er en dansk bro til Tyskland. Tyskerne står uden for alt ved broen og tager kun ansvar for landanlæg på tysk grund.

Femernbroen forbinder i 2018 Danmark og Tyskland fra Rødby til Puttgarden. Men reelt er det Danmark, der bygger bro til Tyskland.

Transportminister Carina Christensen (K) og den tyske trafikminister, Wolfgang Tiefensee, satte ved en ceremoni i dag i København deres underskrifter på den juridisk bindende traktat, der er grundlaget for broen. Det var ingen tilfældighed, at underskriftsritualet fandt sted i København.

Traktaten afslører nemlig, at tyskerne holder sig fuldstændigt ude af brobyggeriet og overlader alt til Danmark. Tyskerne vil kun tage ansvar for veje og jernbaneskinner på tysk grund, der fører hen til broen.

Kontrakten slår fast, at Danmark står for forberedelse, planlægning, design af broen, indhentning af godkendelser, anlæg, finansiering, drift, vedligeholdelse og fastsættelse af takster. Det er også Danmark, der hæfter for ethvert underskud, som broen må give.

Broen skal efter planen finansieres ved brugerbetaling.