Danmark er det første land til at samle etikken i ét nationalt center: Etik skal helt frem i de politiske beslutninger

Etik skal være en fast del af de politiske overvejelser, inden ny lovgivning vedtages, siger direktøren for det nye Nationalt Center for Etik.

Corona et andet eksempel på, at etik skal komme til tiden, siger Christa Lundgaard Kjøller: ”Det var svært at gennemskue, hvornår i de politiske beslutningsprocesser, etik blev tænkt ind.” Det følte også Det Etiske Råds daværende formand, Anne-Marie Gerdes. Det var som om, etikerne stod uden for en lukket dør og råbte ind: Rådet producerede blandt andet materialer om etiske dilemmaer ved nedlukningen på plejehjem. Men rådet – og andre etikere – blev kun få tilfælde spurgt direkte til råds af myndighederne. 
Corona et andet eksempel på, at etik skal komme til tiden, siger Christa Lundgaard Kjøller: ”Det var svært at gennemskue, hvornår i de politiske beslutningsprocesser, etik blev tænkt ind.” Det følte også Det Etiske Råds daværende formand, Anne-Marie Gerdes. Det var som om, etikerne stod uden for en lukket dør og råbte ind: Rådet producerede blandt andet materialer om etiske dilemmaer ved nedlukningen på plejehjem. Men rådet – og andre etikere – blev kun få tilfælde spurgt direkte til råds af myndighederne. . Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

I Nationalt Center for Etik vil man forandre den måde, der tages politiske beslutninger på. Og det er tydeligt alene ud fra listen over centrets medarbejdere, at det er en anden type stemme, som vil have ordet nu:

Her er ansat i alt ni filosoffer, én idehistoriker, to historikere og en teolog foruden det mere almindelige katalog af djøf’ere og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse.