Danmark er blandt de mest muslim-venlige lande i Vesteuropa

Danskerne er mere åbne end de fleste europæere, når det gælder at have muslimske naboer og familiemedlemmer. Det viser en amerikansk undersøgelse

"Vi ser generelt den trend, at folk godt kan skelne mellem enkelte mennesker, som de sagtens kan acceptere, men stadig være skeptiske over for trosretninger,” siger viceforskningsdirektør hos Pew Research Center Neha Sahgal, der blandt andet står bag undersøgelsen.
"Vi ser generelt den trend, at folk godt kan skelne mellem enkelte mennesker, som de sagtens kan acceptere, men stadig være skeptiske over for trosretninger,” siger viceforskningsdirektør hos Pew Research Center Neha Sahgal, der blandt andet står bag undersøgelsen. . Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

Spørger man den australske journalist Hamish MacDonald, ville Danmark ikke ligge højt på listen, når det kommer til landes tolerance over for muslimer.

I hvert fald konkluderer han i en ny australsk tv-dokumentar, at der i Danmark ”foregår noget råddent”, og at man ”har vendt minoriteterne ryggen”, som det lyder indledningsvis i udsendelsen, der for nylig havde premiere på den australske tv-kanal ABC.

Ikke desto mindre viser en ny undersøgelse, at Danmark er et af de lande, hvor befolkningen har den største tolerance over for muslimer.

Tallene fra den amerikanske tænketank Pew Research Centers undersøgelse viser, at Danmark er det tredjemest positive land over for muslimer ud af 15 vesteuropæiske lande, kun overgået af Norge og Holland. Sverige ligger ét procentpoint under Danmark i begge undersøgelsens spørgsmål.

Pew Research Center har i 2017 interviewet 24.599 tilfældigt udvalgte voksne fra de 15 lande.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort påny, fordi Pew Research Center i denne omgang også har undersøgt tolerancen over-for muslimer i USA og forsøgt at finde svar på amerikanernes og vesteuropæernes tilgang til selve trosretningen islam.

For selvom undersøgelsen viser, at 91 procent af de danske respondenter svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt man ville acceptere at have en muslimsk nabo, og 81 procent svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt man ville acceptere at have et muslimsk familiemedlem, er det ikke det samme som, at respondenterne mener, at ”islam er foreneligt med samfundets værdier”.

Det forklarer viceforskningsdirektør hos Pew Research Center Neha Sahgal, der er en af dem, der står bag undersøgelsen.

”Vi kan ikke give et præcist svar på, hvorfor det forholder sig sådan, at folk godt kan acceptere den enkelte muslim, men være mere kritisk over for islam. Men vi ser generelt den trend, at folk godt kan skelne mellem enkelte mennesker, som de sagtens kan acceptere, men stadig være skeptiske over for trosretninger,” siger hun.

Ifølge Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, er det plausibelt, at det navnlig er de nordiske lande, der i undersøgelsen udviser den største tolerance over for muslimer.

En af forklaringerne kan være, at der i høj grad er tale om tillidssamfund.

”Vi har ligget højt i mange af den slags undersøgelser, hvor de nordvesteuropæiske lande især er kendt for at have en høj grad af tolerance i befolkningen, og det er nok ikke tilfældigt, at det også er i de lande, du har den højeste tillid til institutioner og andre mennesker,” siger han.

Brian Arly Jacobsen mener dog, at der er grund til at være skeptisk over for undersøgelsens konklusion om danskeres villighed til at have et muslimsk familiemedlem, og henviser til, at det i flere undersøgelser har vist sig at være et mindretal respondenter, der svarede ja til, om de kunne acceptere, at deres barn giftede sig med en muslim. Blandt andet ved en undersøgelse fra Megafon i 2010, hvor det var 39 procent. Dog kan den amerikanske undersøgelse stadig sige noget om danskeres accept af muslimer, hvilket også gentagne gange er blevet konkluderet i Den danske værdiundersøgelse, der er et tværgående europæisk projekt, som siden 1981 blandt andet har undersøgt landes tolerance, mener Brian Arly Jacobsen, der tilføjer, at danskere måske ikke er så bange for muslimer, som man ellers kunne få indtryk af.

”Hvis vi tager Pews undersøgelse og værdiundersøgelsen for pålydende, er det, man kan undre sig over, hvorfor spørgsmålet om muslimforskrækkelse fylder så meget i den offentlige debat,” siger Brian Arly Jacobsen.

Den betragtning er Sayed Daniel Rezaie, der er imam i den islamiske forening Fatemiyun, enig i. Han mener først og fremmest, at der generelt er ”en rimelig stor åbenhed” over for muslimer blandt danskere.

”Det, der springer i øjnene omkring muslimer for ikke-muslimer, normalt, er, at man ikke giver hånd til det modsatte køn, at kvinderne har en vis form for beklædning, og at man ikke drikker alkohol eller spiser svinekød,” siger Sayed Daniel Rezaie og fortsætter:

”Det er min oplevelse, at det er der rigtig mange, der godt kan kapere. Og så er der et lille mindretal, der stejler, og det er dem, man hele tiden hører om i medierne,” siger han og understreger, at han – som angivet i undersøgelsen – oplever en bred accept af muslimer i Danmark.

”Hvis vi taler om den generelle befolkning, føler jeg, at det kun er et meget lille mindretal, der har et problem med muslimer og islam, og at flertallet er åbne og tolerante.”