Danmark trodser EU i sag om moms på genbrug

Skatteministeriet afviser EUs krav om moms på de frivillige foreningers genbrugsarbejde. EU-retsekspert vurderer, at sagen ender ved EF-domstolen

En ny sag på vej, hvor den danske regering lægger op til direkte at trodse EU-systemet. -
En ny sag på vej, hvor den danske regering lægger op til direkte at trodse EU-systemet. -.

I kølvandet på striden om dommen fra EF-domstolen vedrørende udlændingelovgivningen er der en ny sag på vej, hvor den danske regering lægger op til direkte at trodse EU-systemet.

Sagen drejer sig om EU-kommissionens påbud om at fjerne momsfritagelsen på almennyttige foreningers genbrugsarbejde. Regeringen har besluttet at afvise kravet, og sagen vil ifølge en ekspert formentlig ende ved EF-domstolen, medmindre der findes et kompromis.

Regeringens holdning fremgår af et notat, som Skatteministeriet har sendt til Folketingets Europa- og Skatteudvalg. Her afviser ministeriet, at de danske regler strider imod EUs direktiver.

Skatteministeriet ønsker ikke at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, men skriver blandt andet i notatet:

Skatteministeriet finder, at momsfritagelsen er i overensstemmelse med EU-momsdirektivets fritagelsesbestemmelser, og mener endvidere ikke, at der er grundlag for at hævde, at momsfritagelsen medfører konkurrenceforvridning.

EU-kommissionen har tilbage i juni sendt Danmark en såkaldt åbningsskrivelse, hvori Kommissionen kræver, at den danske momslovs fritagelse af almennyttige foreningers genbrugsarbejde fjernes, fordi den ifølge kommissionen er konkurrenceforvridende og i generel strid med EUs momsfritagelsesdirektiv. Et krav, som vil koste frivillige organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Mission Afrika og Røde Kors millioner af kroner.

Det er med stor glæde og lettelse, at Skatteministeriet forsvarer den nuværende ordning så bastant. Hvis kravet blev gennemført, ville det betyde, at hele området skulle professionaliseres og dermed true hele den kultur, der ligger bag foreningsdanmark. Jeg håber, at hele sagen nu vil blive endeligt lukket, siger generalsekretær Robert Hinnerskov fra de frivillige foreningers paraplyorganisation, ISOBRO.

Men det skal de frivillige organisationer nu ikke regne med, vurderer EU-retsekspert og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet Marlene Wind.

Kommissionen plejer at være meget sikker i sin sag, når den begynder at sende åbningsskrivelser ud. Hvem der har ret eller ej, skal jeg ikke gøre mig klog på, men der er ingen tvivl om, at sagen ender ved EF-domstolen, hvis ikke de to parter kan finde et kompromis inden, siger Marlene Wind.

Hun mener, at selvom sagen er meget forskellig fra de seneste kontroverser mellem Danmark og EU, har de alligevel et fælles karaktertræk.

Tidligere var Danmark kendt som EUs duks, der altid holdt sig til reglerne og forsøgte at leve op til dem. Men på det seneste er Danmark og den danske regering begyndt at bide fra sig og vil ikke acceptere de præmisser, som EU opstiller. Det er ikke usædvanligt, at landene bliver trukket for EF-domstolen, mens det normalt ikke er et sted, vi i Danmark ønsker at ende, siger hun.

Hvordan EU-kommissionen rent faktisk vil reagere, vides endnu ikke. EU-kommissionens repræsentation i København ønsker ikke at kommentere sagen, før juridiske eksperter har set nærmere på Skatteministeriets svar til EU-kommissionen.

revsbech@kristeligt-dagblad.dk

leder side 10