Prøv avisen

Dansk og engelsk er ligeværdige sprog

Henrik Dam, dekan for det Juridiske Fakultet.

INTERVIEW: Henrik Dam, dekan for Det Juridiske Fakultet, afviser, at han skulle være ude på at nedprioritere det danske sprog. Men engelsk får større betydning end tidligere

vorfor har I erstattet kravet om danskkundskaber med et tilsvarende krav om engelskkundskaber? Er det fordi engelsk er blevet vigtigere end dansk?- Nej, det er en misforståelse, hvis man udlægger ændringen som et signal om, at nu har engelsk højest prioritet. Vi ser dansk og engelsk som ligeværdige sprog. Langt hovedparten af undervisningen, forskning og lærebøgerne er fortsat på dansk, og alle videnskabelige medarbejdere taler dansk. Men vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at enhver gæsteforsker skal lære dansk.

Men hvis I ansætter undervisere, der ikke kan dansk, indebærer det vel også nogle ændrede krav til de studerendes sprogkundskaber?

-Nej, stort set hele uddannelsen kan gennemføres på dansk. Og hvis man som underviser vil begå sig i længden, er man nødt til at lære sig dansk, for al forskning og uddannelse foregår på dansk. Så i praksis er det kun de korttidsansatte, som berøres af, at vi ikke længere kræver danskkundskaber. Jeg vil ikke sige, at engelsk med ændringen får en fremtrædende placering, men eftersom det er det internationale forretningssprog og retssprog, er det naturligt at give engelsk en høj prioritering. Desuden vil vi gerne give mulighed for, at for eksempel en italiensk jura-studerende, som vil studere det danske retssystem, kan studere hos os i en periode.

Langt de fleste jurister fra jeres fakultet skal vel ikke ud i internationale sammenhænge, men i danske retssale?

- Ja, dansk vil altid have en særlig retsstilling. Der vil altid blive talt dansk i danske retssager og i den danske offentlige administration. Og til forskel fra andre videnskaber er der endda dele af fagsproget som er forskelligt fra land til land, fordi man har forskellig retspraksis.

Har jeres undervisere overhovedet de fornødne engelskkundskaber til at kunne undervise meningsfuldt på sproget?

Ja, ellers underviser de ikke på engelsk. Men det kan man godt gøre uden at have engelsk som første sprog. Men det er da en væsentlig udfordring at sikre sig et tilstrækkeligt engelsk-niveau for både lærebøger, lærere og studerende.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk