Dansk retsmediciner skaber digitalt lighus

Digital 3D-animering af afdøde skal revolutionere politiets opklaringsarbejde og mindske unøjagtigheder i rekonstruktionen af et gerningsøjeblik

Dansk retsmediciner skaber digitalt lighus

Vi befinder os på Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Langt fra Hollywood og retsmedicinsk glamour, som vi kender det fra de amerikanske kriminalserier, som CSI, Bones og Numbers.

Alligevel bliver instituttet meget snart gerningssted for udviklingen af en helt ny retsmedicinsk procedure, der til forveksling lyder som noget, du har set i en amerikansk kriminalserie.

Den italienske forsker Chiara Villa vil gøre det muligt at lave 3D-animationer af afdøde gerningsofre og skabe mere nøjagtige rekonstruktioner. På den måde bliver det muligt at bruge computeranimationer til at rekonstruere gerningsøjeblikke, hvor et skyldsspørgsmål er involveret.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se eksempler på de fascinerende 3D-billeder, som skal gøre det lettere at opklare ulykker og forbrydelser

»Ideen er at udvikle en virtuel 3D-model af liget, som du kan animere. På den måde kan du rekonstruere kropspositionerne og udføre den retsmedicinske undersøgelse mere præcist,« fortæller Chiara Villa, hvis forskningsprojekt har fundet finansiering i Det Frie Forskningsråd.

Rekonstruktion af gerningsøjeblikket
Hvis forskningsprojektet bliver en succes, er det afgørende for opklaringen af forbrydelser og ulykker, hvor en rekonstruktion af gerningsøjeblikket er et centralt omdrejningspunkt. Det er her politiet og kriminalteknikere fastslår, hvad der helt nøjagtigt er gået forud for en forbrydelse eller en ulykke.

»Ved at lave en 3D-model bliver det muligt at genskabe den eksakte kropsposition, som den så ud i gerningsøjeblikket. Som det er i dag, kan du kun tilnærme dig et korrekt resultat ved brug af en dukke,« siger Chiara Villa.

Det betyder, at retsmedicineren med meget lille usikkerhed kan regne sig frem til ofrets placering, positur og position, da skuddet rammer. Det er ikke alene afgørende, når politiet skal finde frem til en gerningsmand, men også i en efterfølgende retssag.

»Forhåbentlig bliver metoden så sikker, at den kan bruges til bevisførelse i retten. Den vil give et meget mere realistisk billede af hændelsesforløbet,« siger Chiara Villa, der har dedikeret to år og en postdoc til at realisere projektet.

LÆS OGSÅ
: Computerprogram gør billeder af mennesker mere mindeværdige

Virtual arkivering af lig
Den nye metode får endnu en vigtig funktion i kraft af dens digitale natur. Kriminalsager kan trække ud. Der kan gå måneder, måske år, før det afgørende bevis pludselig dukker op i sagen og sætter forbrydelsen i et helt nyt lys.

Til den tid vil det fysiske bevis, liget, for længst være forsvundet eller i bedste fald slemt medtaget. Det kan medføre unøjagtigheder i bevisførelsen.

»Med 3D-visualisering udvikler man et digitalt arkiv, så du altid kan analysere dine gemte data ud fra nye beviser. På den måde kan du genskabe hændelsesforløbet mere eksakt,« fortæller Chiara Villa.

Digitale beviser mærkes ikke af tiden, og du vil altid have en digital kopi af liget gemt på en computer, hvormed man kan afprøve de nye beviser. Som et digitaliseret lighus.

LÆS OGSÅ
: Computerprogram skal holde liv i intensivpatienter

Kombination af skanning, røntgen, laser og computerspilsteknologi
Teknologien til at udvikle 3D-modellen af de afdøde er egentlig allerede opfundet.

Chiara Villa skal derfor ikke udvikle en ny teknologi, men snarere kombinere eller integrere data fra forskellige teknologier for at skabe den virtuelle 3D-model, der kommer til at bestå af en ydre såvel som en indre visualisering af det specifikke lig.

»Ved at bruge CT- og MR-teknologi kan du visualisere den indre del af kroppen, men du mangler det ydre. Her vil jeg bruge fotogrammetri og laserscanning til at genskabe det ydre,« fortæller Chiara Villa, der har arbejdet en del med både CT- og laser-scanning i sit netop afsluttede ph.d-projekt.

Eftersom Chiara Villa først påbegynder sin postdoc til maj, er metoden til at integrere de mange date endnu ikke fastlagt. Overordnet set er planen at gøre brug af softwareprogrammer, som kan sammenstrikke de forskellige teknologiers data.

Herunder softwareprogrammet Poser, som blandt andet bruges til at animere virkelige personer til computerspil, som da Angelina Jolie blev modelleret til Tomb Raider.

LÆS OGSÅ
: Vegetative patienter kan være ved bevidsthed

København som retsmedicinsk brændpunkt
Chiara Villa er oprindeligt italiener, men tog til Danmark for at forske, da København er et brændpunkt inden for det specifikke område i retsmedicin.

»Jeg er uddannet i Milano og forskede der, inden jeg flyttede til Danmark. Der er ikke mange steder i verden, hvor de retsmedicinske afdelinger bruger både CT- og MR-scanner. Retspatologisk afdeling på Retmedicinsk Institut ved Københavns Universitet er et af de få steder,« fortæller Chiara Villa, der flyttede til København på grund af et bogstavelig talt 'veludstyret institut'.

Ud over København kombineres CT- og MR-teknologierne også i Schweiz, Australien og formentlig også USA, mener Chiara Villa. Det er dog et område i bevægelse, og Chiara Villa regner stærkt med, at hendes metode bliver efterspurgt, når den er klar om et par år.

»Jeg håber, at metoden vil være klar til brug med det samme. For de afdelinger, hvor man allerede har teknologierne installeret burde det ikke blive noget problem at tage metoden i brug med det samme,« siger Chiara Villa.

LÆS OGSÅ
: Hjerneskadede husker følelser trods hukommelsestab


Faktaboks:
Både MR- og CT-sanneren er bedst kendt fra landets sygehuse. En MR-scanner danner billeder af kroppens indre ved hjælp af magnetiske felter og radiobølger uden at påvirke kroppen. En CT-scanner danner billeder ved røntgenstråling, som i for høje doser kan være skadeligt for en levende krop
 
Faktaboks:
En laserscanner bruges normalt til at danne overflade-3D-modeller af et givent objekt, mens man med digital fotogrammetri kan opmåle tredimensionelle afstande. Hovedformålet med fotogrammetrien er, ifølge Chiara Villa, at føje et farveaspekt til 3D-modellen, som laserscanneren ikke fanger.