Prøv avisen
Politisk set

Dansk valgkamp byder på politiske familier, der har opstillet i flere generationer

Ellemann-Jensen, Helveg Petersen, Auken og Hækkerup - Danmark tilhører gruppen af lande, hvor det er accepteret at bedrive politik i generationer, skriver professor i statskundskab Peter Nedergaard. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Andre lande har en stærk norm om, politikerhvervet ikke i arv, skriver Peter Nedergaard

Valgkampe i Danmark byder på en række politiske familier, hvor politik i flere generationer har været hovedbeskæftigelsen. Det drejer sig om Hækkerup-, Ellemann-Jensen-, Helveg Petersen- og Auken-familierne. I andre brancher ses det også ofte, at bestemte familier har et uforholdsmæssigt stort antal læger, advokater, landmænd, lærere, embedsmænd og journalister. Der sker en socialisering i familierne, og børn vælger tit erhverv, som de kender, og som forældrene finder interessante.

Sagen er imidlertid, at politikerhvervet af mange ikke betragtes som et egentligt erhverv. En politiker er valgt af idealistiske grunde, fordi vælgerne mener, at den valgte politiker repræsenterer deres synspunkter. De opstillede politikere bør i konsekvens heraf opstilles, fordi de er bedst til at varetage denne rolle, ikke fordi de har en bestemt familiebaggrund. Det er sandsynligvis det, som er baggrunden for, at visse lande har en stærk norm om, at politikerhvervet ikke bør ”arves”.

Olof Palmes politikinteresserede søn, Joakim Palme, der er mangeårig professor i statskundskab, blev efter sigende engang spurgt, hvorfor han da ikke gik ind i politik. Hans svar skulle have været, at det ville være demokratisk upassende, idet der jo så var risiko for, at han blot blev valgt, fordi han var Olofs søn, og ikke fordi han var folkets bedste repræsentant. Heller ikke i Tyskland er de politiske familier et udbredt fænomen.

I andre lande findes disse normer ikke. I Norge kunne Thorvald Stoltenberg og sønnen Jens sagtens være højtstående politikere og ministre, uden at nogen tog anstød. I øvrigt deltog en af forfædrene, Carl Stoltenberg, allerede i den grundlovgivende forsamling i Eidsvoll i Norge i 1814. I USA har Bush-familien indehavet politiske topposter i flere generationer.

Danmark tilhører også gruppen af lande, hvor det er accepteret at bedrive politik i generationer. I Danmark er Hækkerup-familien den største politiske klan. Stamfaderen er Hans Kristen Hækkerup (1876-1929), som var medlem af Folketinget 1920-1929 for Socialdemokratiet. Han var far til Per (1915-1979) og Hans Hækkerup (1907-1974). Sidstnævnte var medlem af Folketinget næsten uafbrudt 1945-1971. Førstnævnte var folketingsmedlem 1950-1979 og ligeledes mangeårig udenrigsminister. Han var gift med Grete Hækkerup, som ligeledes var folketingsmedlem i 17 år. Hun var mor til Klaus (1943) og Hans Hækkerup (1945-2013), der begge var folketingsmedlemmer i længere perioder. Klaus Hækkerup er endvidere far til Nick, som har været medlem af Folketinget siden 2007 og minister i Thorning-regeringen, og som er på valg til Folketinget.

Ellemann-Jensen-familiens politiske historie indledtes med Jens Peter Jensen (1922-1993), der var folketingsmedlem for Venstre i tyve år fra 1964. Han var far til Uffe Ellemann-Jensen (der dog ifølge Jens Peter var mere Ellemann end Jensen), som var medlem af Folketinget 1977-2001 og udenrigsminister under Schlüter-regeringen. Uffe er far til Karen Ellemann (medlem siden 2007) og Jakob Ellemann-Jensen (medlem siden 2011). Begge genopstiller.

Helveg Petersen-familien er en tredje dansk politikerfamilie, som alle har været tilknyttet Det Radikale Venstre. Politik-stamfaderen i denne familie er Kristen Helveg Petersen (1909-1997), som var medlem af Folketinget 1964-1975 og minister flere gange. Hans søn, Niels Helveg Petersen (1939-2017), var medlem af Folketinget fra 1966 til – med pauser – til 2011. Også han fik flere ministerposter. Niels Helvegs to sønner er også politikere. Morten Helveg var medlem af Folketinget fra 1998 til 2009, og han har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2014, hvortil han stiller op igen. Rasmus Helveg var medlem af Folketinget 2011-2015. Han genopstiller til Folketinget.

Endelig er også Auken-navnet knyttet til politik. Svend Auken (1943-2009) og Magrete Auken (1945) kommer fra en politisk aktiv familie, men de er dog de første, som er valgt til Folketinget. Svend Auken blev valgt for Socialdemokratiet i 1971 og sad til 2009. Margrete Auken blev valgt for Socialistisk Folkeparti i 1979 og sidder med en enkelt pause til 2004, da hun vælges til Europa-Parlamentet, hvor hun nu genopstiller. Margrete Aukens datter er Ida Auken, som har været medlem af Folketinget siden 2007. Først for SF som moderen, men hun skiftede i 2015 til Det radikale Venstre. Hun genopstiller også. De politiske familier, hvor flere generationer vælges til lands- og EU-politik, er en del af det danske politiske system, som vi oplever snart igen ved de kommende to valg. 8

Peter Nedergaard er professor i statskundskab på Københavns Universitet.