Prøv avisen

Danske børn er for uopdragne

I forbindelse med Kristeligt Dagblads serie om Værdier i Opdragelsen vil Karen Madsen og Anders Kaas fra Silkeborg de kommende par uger føre opdragelses-dagbog. Her ses de med sønnerne Lasse og Mikkel (længst til højre). (Foto: Flemming Jeppesen/Fokus)

Et stærkt stigende antal voksne danskere synes, at børn er dårligt opdraget, viser ny meningsmåling

Efter at danskerne i adskillige årtier har prioriteret børns frie udfoldelse stadig højere, svinger pendulet nu den modsatte vej. Tre ud af fire voksne danskere synes, at børn er for dårligt opdraget. Samtidig mener danskerne, at det vigtigste mål for opdragelsen er at lære børn at opføre sig ordentligt og have gode manerer.

Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Epinion, som for Kristeligt Dagblad har interviewet 1004 repræsentativt udvalgte danskere om børneopdragelse.

Det er især bemærkelsesværdigt, at 73 procent siger, at danske børn er dårligt opdraget, eftersom kun 55 procent i 1996 gav udtryk for denne holdning i en Gallup-undersøgelse for Berlingske Tidende, hvor en tilsvarende repræsentativ gruppe danskere fik stillet præcis samme spørgsmål.

- Det er meget overraskende, at holdningen til børns uopdragenhed er ændret så meget over så kort en årrække. Det tyder på, at også forældre nu synes, at det er gået for vidt, og at der er brug for en opstramning i forhold til børns opførsel, siger professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som har skrevet flere bøger om nutidens urolige skolebørn.

Han finder det også overras-kende, at opførsel og manerer vurderes som væsentligere værdier i opdragelsen, end at barnet lærer at hjælpe andre eller at træffe sin egne valg. Men også i sin egen forskning og kursusvirksomhed er han stødt på det stigende ønske om takt og tone.

- Da jeg udgav min første bog om urolige børn i 1997 med budskabet om, at det var tid til en opstramning, blev jeg mødt med lutter vrede reaktioner og kritik af min såkaldte "løvetæmmer-pædagogik". I dag får jeg lutter positive tilbagemeldinger, og der er almindelig enighed blandt skolefolk om, at det er nødvendigt at arbejde med børnenes adfærdsformer, fortæller Niels Egelund.

Han nævner det grove sprogbrug fra amerikansk rapmusik og musikvideoer som eksempel på en adfærd, danske børn har overtaget, men som voksne finder uacceptabel.

Margrethe Brun Hansen, psykolog og forfatter til flere bøger om børneopdragelse, advarer imidlertid imod at give børnene skylden.

Hun mener, at problemer med børns opførsel især skyldes forældrenes forsømmelser og uvilje til at tage konflikter med deres børn.

- Børn vil gerne være dannede og have spilleregler. Det er en stor smerte for dem, hvis vi voksne ikke får lært dem, hvordan de skal begå sig. For eksempel ved at forklare, at de ikke bare kan sidde og se tv i stuen, når familien har gæster, siger Mar-grethe Brun Hansen, som i øvrigt betragter de voksne danskeres ønske om opførsel og manerer som mere facade end egentlig dannelse.

- Mit indtryk er, at mange yngre forældre er optaget af, at deres børn opfører sig, så man kan være bekendt at tage dem med i byen. Men det handler mere om at vise andre, at man selv er en god forælder, end det handler om indlevelse og hensyntagen over for andre, siger hun.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk