Danske kvinder tager til udlandet for abort

I både Sverige og England hjælper sundhedsvæsenet danske kvinder med abort, også efter den danske abortgrænse. Det er en glidebane, siger dansk overlæge

”De kan søge til lande som England, Spanien og Sverige, hvor abortgrænsen er mere udvidet. Jeg har mødt patienter, som har gjort det, men det har ikke været med min medvirken,” siger overlæge Peter Skovbo, der advarer imod den praksis.
”De kan søge til lande som England, Spanien og Sverige, hvor abortgrænsen er mere udvidet. Jeg har mødt patienter, som har gjort det, men det har ikke været med min medvirken,” siger overlæge Peter Skovbo, der advarer imod den praksis. Foto: Ritzau Scanpix/Iris.

Danske kvinder er villige til at gå langt – også ud over landets grænser – hvis de ønsker at få abort.

Tal fra England og Sverige viser, at der er en jævn strøm af danske kvinder, som får foretaget en abort i disse lande. En trafik, som danske overlæger kender til, men ikke kan gøre noget ved.

Rapporter fra det britiske sundhedsministerium viser, at 75 danske kvinder fra 2012 til 2016 har fået foretaget en abort i enten England eller Wales. Her er der fri abort indtil 24. uge af graviditeten, hvor abortgrænsen i Danmark går til 12. uge. Svenske myndigheder tager sig også af abortsøgende danske kvinder. Region Skåne oplyser til Kristeligt Dagblad, at de i 2017 hjalp 21 danske patienter til at få abort imellem 16. og 18. uge. Der er fri abort indtil uge 18 i Sverige. Det kan ikke siges med sikkerhed, om kvinderne har været bosiddende i Sverige, England eller Wales. Men en af dem, som har oplevet, hvordan unge kvinder søger mod udlandet for at få en abort, er overlæge Peter Skovbo ved Aalborg Universitetshospital, som også sidder i Abortsamrådet i Region Nordjylland.

”De kan søge til lande som England, Spanien og Sverige, hvor abortgrænsen er mere udvidet. Jeg har mødt patienter, som har gjort det, men det har ikke været med min medvirken,” siger Peter Skovbo, der advarer imod den praksis.

”Det bliver lidt en glidebane, men det er den mulighed, som patienterne har, og som nogle benytter sig af, og det kan vi sådan set ikke gøre noget ved,” siger Peter Skovbo.

Abortturismen mellem Danmark og udlandet rejser flere spørgsmål og kan ses i forbindelse med den øvrige behandlingsturisme vedrørende eksempelvis assisteret selvmord og handel med menneskelige organer. Det siger Thomas Ploug, professor i moralfilosofi ved Aalborg Universitet.

”Man kan overveje, om dansk lovgivning er god nok på dette område. Og hvis den er, må man overveje, om det skal have konsekvenser for kvinder, som gør brug af disse tilbud i udlandet. Endelig kunne man overveje, om der er behov for bedre international regulering på området,” siger Thomas Ploug og fortsætter:

”Yderpunkterne i debatten er klare: Enten har kvinden gjort noget, som man stadig vil betragte som hendes ret i forhold til hendes krop. Eller også har hun gjort skade på et barn, som i nogle tilfælde vil være fuldt levedygtigt, og dermed gjort sig skyldig i en etisk problematisk handling,” siger Thomas Ploug.

Heller ikke i Region Hovedstaden er det et ukendt fænomen, at unge kvinder rejser til udlandet, hvis de får afslag på et ønske om en abort efter 12. uge af graviditeten. Det fortæller Peter Hornnes, ledende overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

”Vi er udmærket bekendte med den mulighed, og der er helt sikkert nogle, der benytter sig af det. Ligesom folk rejser til Danmark for at få visse sundhedsydelser, er der også danskere, der rejser til udlandet. Det er sådan, reglerne er. Det hører med til den frie og åbne verden, vi lever i,” siger Peter Hornnes.

Problematikken er ikke ny. I årsberetningen for Abort-samrådet i Region Hovedstaden i 2011 beskrev man også abortturismen.

”Nogle kvinder, som får afslag, tager til udlandet. Abortlovgivningen er forskellig i de enkelte lande i Europa (...). Enkelte kvinder, der får afslag, tilkendegiver, at de vil prøve at få abort i Sverige, hvor der er fri abort til 18. uge, eller i England, som har en meget liberal lovgivning med fri abort til 24. uge,” lød det således.

Også i Region Midtjylland kender man til unge kvinders ønske om at rejse til udlandet, hvis ønsket om en sen abort ikke bifaldes af Abort-samrådet, fortæller socialkonsulent Jette Sørensen.

”Det er noget, vi kender til. Der er kvinder, der under samtalerne i samrådssekretariatet nævner, at de vil søge abort i udlandet som plan B, hvis de får afslag af Abort-samrådet og Abortankenævnet. I den forbindelse oplyser vi, at vi administrerer dansk lovgivning,” siger hun.