Prøv avisen

Danskere med angst får ingen hjælp

350.000 danskere lider af angst, men kun hver fjerde får stillet diagnosen, vurderer eksperter. - Foto: stock.xchng

Praktiserende læger er for dårlige til at opdage og diagnosticere angst. Derfor lider unødigt mange danskere

Danske lægers uvidenhed om angst kan medføre omfattende konsekvenser for de personer, der bærer på sygdommen uden at vide det.

Det vurderer sundhedsøkonom Jakob Kjeldbjerg fra Dansk Sygehus Institut over for Politiken.

- Vi ved, at der sker en massiv underdiagnosticering på angst. Og vi ved, der sker en fejldiagnosticering hos disse patienter. Og det er en frygtelig masse mennesker, vi taler om, siger han.

Omfattende konsekvenser
At leve med udiagnosticeret angst kan i værste fald føre til social isolation, og ifølge Raben Rosenberg, overlæge på Center for Psykiatrisk Grundforskning, rammer det også jobbet.

- Uden behandling bliver man sygemeldt. Enten langvarigt, eller også kommer de tilbage på arbejdsmarkedet og bliver hurtigt sygemeldt igen. Når man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, kommer de ofte på førtidspension, siger han.

Allerede i 2007 vurderede eksperter, at 350.000 danskere lever med angst, men - ligesom dengang - får i dag kun hver fjerde person stillet diagnosen angst.