Prøv avisen

Danskerne er blevet mere sure og uhøflige

Først til mølleprincippet har taget overhånd i det offentlige rum. Vi puffer, snyder i køen og vil nødigt undskylde for noget, mener eksperter og servicebranchen

Hvis man i denne tid vender tilbage fra udlandsferien og oplever det som lidt af et chok at komme hjem til den danske omgangstone, er det måske ikke så mærkeligt. Både servicebranchen og eksperter har nemlig bidt mærke i, at danskerne er i fuld gang med at udvikle sig til et mere uhøfligt folkefærd end tidligere.

På baggrund af en ny undersøgelse konkluderer servicebranchens største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation HTS-A, at forretningerne i stort omfang oplever problemer med uhøflige kunder. 111 forretninger har deltaget i undersøgelsen, der viser, at hver tredje butik oplever ubehagelige kunder hver uge, og at medarbejdere i hver femte butik har oplevet at blive personligt truet af kunderne.

Før sommerens mange problemer med aflysninger og forsinkelser foretog DSB en personaleundersøgelse, der viser samme tendens. Personalechef Søren Rolf Hansen peger på, at det ikke længere hovedsageligt er i "betalingssituationer" – for eksempel når de får bøde for at køre uden billet – at passagerer opfører sig uhøfligt.

– Hos DSB oplever vi, at passagererne generelt bliver nemmere vrede og irriterede på personalet, og at der opstår flere konflikter end tidligere. Der er ikke forskel på, om det er ældre eller yngre eller mænd eller kvinder i det spørgsmål. Samtidig er respekten for autoriteter og uniformer aftaget kraftigt, og vi må i større omfang end før efteruddanne vores personale i at håndtere de vanskelige situationer, siger Søren Rolf Hansen.

Den tiltagende uhøflighed er særlig uheldig, fordi der bliver flere hverdagssituationer, hvor vi er nødt til at forholde os til fremmede mennesker, uanset om vi har lyst eller ej. Det mener blandt andre rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet, Lars Henrik Schmidt, der har skrevet en bog om danskernes tiltagende vredesudbrud.

Han mener, at omgangstonen er på vej i den forkerte retning og ser det som en reaktion på, at danskerne har brug for at distancere sig, fordi de oplever at blive tvunget sammen med mennesker, de ikke selv har valgt at være fysisk tæt på.

– Vi er blevet dårligere til at omgås hinanden i sammenhænge, hvor vi indgår i et tvangsfællesskab. Det kan man for eksempel se, når folk giver hinanden fingeren i trafikken, eller når de lader være med at rejse sig for et ældre menneske i bussen, men det gælder i lige så høj grad samværet til forældremøderne på skolen eller boligkvarterets grillfester, siger Lars Henrik Schmidt.

Han mener, at en af årsagerne er, at danskere ikke længere bliver opdraget i fysiske høflighedsformer som at holde tilbage for mennesker på vej gennem en dør eller at rejse sig for ældre mennesker og gravide i de offentlige transportmidler.

Den vurdering deler takt og tone-ekspert fra tv-programmet "De fantastiske fem", Bill Holmberg, der har skrevet en bog om danskernes opførsel.

– Mantraet om, at den som kommer først til mølle får først malet, er blevet så udbredt, at det skygger for helt almindelig næstekærlighed og hensynsfuldhed uden for hjemmets fire vægge. Det skaber uro i det offentlige rum, siger han.

bejer@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark