Prøv avisen

Danskerne lever længere end nogensinde før

Danske mænd kan nu forvente at blive 77,3 år gamle, mens middellevetiden for kvinder er steget til 81,6 år

Danske drengebørn født i 2012 kan forvente at blive 77,3 år, mens nyfødte piger kan regne med en gennemsnitslevetid på 81,6 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed fortsætter middellevetiden sin positive udvikling og er nu den højeste nogensinde. Siden sidste år er er tale om en stigning på 0,25 år for mænd og 0,4 for kvinder.

Ikke overraskende, men dog en god nyhed, siger Knud Juel, der er forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

- Det er en pæn vækst i forhold til sidste år. Hvis vi kan holde den stigning i fremtiden vil det svare til en forbedring af levetiden på mellem to et halvt og fire år over en periode på ti år.

Forklaringen på stigningen skal første og fremmest findes i et kraftigt fald i dødeligheden som følge af hjertesygdomme, hvor behandlingsmulighederne er blevet forbedret.

Men i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, er der stadig stor forskel. Svenskerne lever næsten tre år længere, og det er der en meget enkel forklaring på:

- For 50 år siden lå vi i verdenstoppen, men danskernes livsstil og dårlige vaner har kostet dyrt. Forskellen mellem Danmark og Sverige kan stort set forklares med, at vi ryger dobbelt så meget og drikker dobbelt så meget som svenskerne, siger Knud Juel.

Ser man på den forventede levealder fordelt på landsdele viser det sig, at nordsjællændere i gennemsnit kan regne med at leve længst med et gennemsnit på 78,5 år for mænd og 82,3 for kvinder.

I bunden af ranglisten finder man København med en levetid, der med 75,2 år ligger to år under landsgennemsnittet for mænd.

Hos kvinderne deler København bundplaceringen med Vest- og Sydsjælland, hvor levealderen er 80,7 år.

Det er første gang i historien, at kvinders levetid er steget mere end mænds. Kønsforskellen er således nu 4,3 år i kvindernes favør.