Danskerne løber ikke deres familie på dørene

Folk i middelhavslandene er mest tilbøjelige til at se familie og venner hver eneste dag, mens danskerne ligger helt i bund. Det viser tal fra Eurostat. Danskere ses af lyst og ikke af pligt

Når det kommer til se andre medlemmer af familien dagligt, ligger Danmark helt i bund. Kun 3,1 procent af danskerne ser dagligt familiemedlemmer uden for deres husstand. I flere middelhavslande er det over hver tredje, som ser familiemedlemmer dagligt.
Når det kommer til se andre medlemmer af familien dagligt, ligger Danmark helt i bund. Kun 3,1 procent af danskerne ser dagligt familiemedlemmer uden for deres husstand. I flere middelhavslande er det over hver tredje, som ser familiemedlemmer dagligt. Foto: Pixabay.

Velfærdsstaten og et travlt arbejds- og familieliv er forklaringen på, at danskere ikke har behov for at se familie og venner hver dag. Det siger eksperter efter en undersøgelse fra det europæiske statistiske kontor, Eurostat.

Eurostat har spurgt udvalgte indbyggere i de 28 EU-lande om, hvor ofte de møder henholdsvis familiemedlemmer og venner, som de ikke bor sammen med.

Når det kommer til se andre medlemmer af familien dagligt, ligger Danmark helt i bund. Kun 3,1 procent af danskerne ser dagligt familiemedlemmer uden for deres husstand. I flere middelhavslande er det over hver tredje, som ser familiemedlemmer dagligt.

Det resultat er dog ikke særligt overraskende, mener sociolog Bella Marckmann, specialkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut. Hun har tidligere har forsket i familierelationer.

”I middelhavslandene gælder det i højere grad, at familier selv tager sig af børnepasning og ældrepleje. Hvor bedsteforældre eksempelvis passer børnebørn dagligt. Det er mindre udbredt i Danmark,” siger hun med henvisning til de nordiske lande, hvor velfærdsstaten løfter de opgaver.

”Vort samfund er stort set renset for det lavpraktiske, hvor familien er omsorgsgiver. Vi har også en høj erhvervsfrekvens, hvor mange er bundet op på et liv med arbejde og familie, så det er ikke underligt, at vi ikke ser familie og venner dagligt,” siger Bella Marckmann.

Hun mener, at man i Nordeuropa mere ser hinanden af lyst og ikke af pligt.

Over 80 procent af danskerne har til gengæld ugentlig eller månedlig kontakt med såvel familie som venner.

”Det passer meget godt med det billede, som vi kender fra andre undersøgelser. Vi har en høj social kapital i Danmark,” siger professor i samfundsvidenskab Thomas P. Boje fra Roskilde Universitet.

”Jo mere velfærdsstat, jo større er også det sociale kontaktnet. Man har flere ressourcer. Vi har også en høj frivillighedsrate i Danmark og Skandinavien og omgås også folk fra andre sociale lag,” siger Thomas P. Boje.

Han henviser til, at hvor der er stor kontakt til familien i Sydeuropa, ser det skidt ud i de østeuropæiske lande.

”Det er bekymrende, for det er mennesker i de lande, der har brug for gode og uformelle netværk til at løfte der, hvor vi har velfærdsstaten som sikkerhedsnet,” siger Thomas P. Boje.

Det gælder også, at selvom familien er stærk i Sydeuropa, har den ikke den samme frivillighedsrate og er mindre tilbøjelig til at omgå folk fra andre sociale lag.

Bortset fra flere østeuropæiske lande ligger Danmark også over middel, når det gælder folk, der kun har sporadisk kontakt til familien i løbet af et år. Det gælder for 14 procent af danskerne, hvilket er lidt over det europæiske gennemsnit.

Ifølge sociolog Bella Marckmann er det dog ikke noget, vi skal være bekymrede over.

”Der kan være mange forklaringer. Men vi ved fra ensomhedsforskning, at vi er et land med lav ensomhed, fordi mange mennesker har mange sociale relationer, i modsætning til Østeuropa, som har et helt andet ensomhedsproblem, der bunder i deres økonomi,” siger hun.