Danskerne stiller selv diagnosen

Hos de praktise-rende læger oplever man i stigende grad forvirrede patienter, der selv har forsøgt at stille deres dia-gnose før besøget hos lægen

Når danskerne tager til lægen, har stadig flere forberedt sig grundigt via internettet på forhånd. Derfor oplever de praktiserende læger et stigende antal patienter, der tager kritisk stilling til den medicin og behandling, de bliver foreslået. Den udvikling er udtryk for, at danskerne er blevet mere bevidste om selv at tage ansvaret for deres sundhed, mener sundhedssociolog Gunnar Scott Reinbacher fra Aalborg Universitet.

– Vi stoler ikke på eksperterne. Det gælder både fødevarer, sundhed og meget andet. Mange videnskabelige undersøgelser viser, at patienter forbereder sig til mødet med lægen på en langt mere kritisk måde, og de

søger også andre svar end dem, de kan få hos deres egen læge, siger han.

Internettet er blevet en lettilgængelig kilde til viden om sygdom og sundhed. Men ikke alle patienter kan håndtere de mange informationer og vurdere, hvad der passer på lige deres situation. Og det mærker de praktiserende læger dagligt i deres konsulationer.

– Vi ser en helt ny type patienter, der møder forvirrede og skræmte op med en række diagnoser, de har stillet på sig selv, siger praktiserende læge og næstformand i Lægeforeningen, Ole Eckert Poulsen.

– Andre kommer med 25 udskrevne sider fra internettet, som de gerne vil have forklaret. Derfor bruger vi i dag en del tid på at berolige patienterne og på at afkræfte de ofte mærkelige diagnoser, siger Ole Eckert Poulsen.

Han ser de forvirrede patienter som udtryk for en farlig udvikling og er bekymret for, at de svageste patienter kommer til at fylde endnu mere i lægens konsultationstid for fremtiden.

– Skylden ligger ikke kun hos internettet, men også hos de mange alternative behandlere, mener han.

– Mange patienter snakker om ubalancer og forskydninger i kroppen, og det har vi svært ved at forholde os til, for det er ikke i overensstemmelse med gængs lægevidenskab, siger Ole Eckert Poulsen.

Ifølge kulturforsker Karen Schousboe har tendensen til, at vi vil have kontrol over sygdom og sundhed, været undervejs længe. Fra at være en ekspert er lægen i dag blevet en form for konsulent, der skal tilbyde patienterne forskellige valgmuligheder frem for blot at ordinere en behandling eller medicin. Og det er ikke altid nemt at forholde sig til hverken for læger eller patienter, mener hun.

– Vi er blevet mere krævende. Sygdom er ikke længere noget, vi lever med. Vi vil befries for vores lidelser, men som patienter træffer vi ikke beslutningerne ud fra en overordnet forestiling om godt og skidt. Det er måske også derfor, at det for mange mennesker ligefrem bliver et åndeligt projekt at blive raske. Nogle gange tror folk,

at det handler mere om at "tænke positive tanker" end om at spise den ordinerede medicin, siger Karen Schousboe.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk

grothen@kristeligt-dagblad.dk

læs mere under danmark