Prøv avisen
Spørgsmål svar

Datatilsynet mangler stadig at forstå formålet med omskæringsregister

Datatilsynet mangler fortsat at forstå, hvad man helt præcist vil med registret over drengeomskæringer, siger Birgit Kleis. Foto: .

I 19 måneder er der ulovligt indsamlet personfølsomme data om rituelle omskæringer af drengebørn. Ifølge kommitteret hos Datatilsynet Birgit Kleis skal der være en god grund til at registrere følsomme data

Har Datatilsynet haft kendskab til, at der siden den 1. januar 2014 er blevet indsamlet data om rituelle omskæringer af drengebørn til et nye register uden udtalelse og dermed godkendelse fra jer?

Det kan jeg ikke sige med 100 procents sikkerhed, da de ansatte, der har behandlet sagen hos os, er på barsel. Men så vidt jeg er orienteret, har vi ikke tidligere haft kendskab til, at registreringen var i gang.

Når man laver et nyt register, skal det anmeldes til Datatilsynet, og ifølge lovgivningen må man først gå i gang med registreringen, når man har modtaget en udtalelse fra os. Vores udgangspunkt er derfor, at man afventer vores svar. Det er ikke noget, vi undersøger, for vi må normalt gå ud fra, at myndigheden ikke starter uden vores udtalelse.

Hvorfor har I ikke afgivet udtalelse om registret endnu?

Vi mangler fortsat svar fra Statens Serums Institut (SSI, red.) på vores spørgsmål om blandt andet formålet med behandlingen af oplysningerne. I sin anmeldelse har SSI forklaret, at registret blandt andet skal bruges til tilsyn, hvilket vi har bedt dem uddybe.

Vi har siden 2014 modtaget i hvert fald to henvendelser fra SSI med en uddybning af formålet, men vi mangler fortsat at forstå, hvad de helt præcist vil med registret. Generelt kan man sige, at jo mere følsomme data, der er tale om, jo større krav stiller persondataloven til formålet med behandlingen af oplysningerne.

I dette tilfælde behandler registret, ud fra det oplyste, følsomme oplysninger om religion og helbred, så der skal efter lovgivningen være en god grund til at begynde at registrere.

Hvad skal der ske med de ulovligt indsamlede data?

Det har vi i første omgang tillid til, at myndighederne træffer den rigtige beslutning om, da det som udgangspunkt er deres ansvar. Men hvis der ikke sker noget, kan vi bede om at få oplyst nærmere om formålet med registret og tage den derfra.

Udgangspunktet er, at man sletter data, der er indsamlet ulovligt, men det kan være, at de kan beholde det, hvis vi får tilsendt en ny formålsformulering og vurderer, at indsamlingen er okay. Men det faktum, at sundhedsministeren har stoppet indsamlingen, kan pege på, at det registrerede data bliver slettet.

Hvornår kan vi forvente, at Datatilsynet afgiver udtalelse om det nye register?

Det beror på SSI, som stadig mangler at sende os en ny formålsformulering. Så bolden er på deres banehalvdel.